INHOUDSTAFEL TIJDSCHRIFT ASCANIA
Jaargang 47 - 2004

COPPIETERS, Jean-Pierre
• Bij ‘den doktoor’ en de koningen van de wip - 17-19
• “Loit de boeren maa deussen!” - 144-146

DE BRANDT, Jean
• De Taalkring van Asse - 11
• In ’t Rozenhof (1937-1984) - 15-16
• Een oude herberg met geschiedenis: Klein Brabant - 21-24
• Inrichting van het matigheidsgenootschap te Kobbegem in 1893 - 143

DE SMEDT, Flor
• De Bidou - 13-14
• Gewelf - 24
• Archief - 32
• Bekkerzeel in feest 1905 - 94-99
• Heksenproces te Asse - 142-143

GOOSSENS, Frans
• ’t Kraaisberreken - 134-141

LINDEMANS, Paul
• De Landbouwcomice van Asse - 1-8

OCKELEY, Jaak
• Kapitein Jan van den Houte uit Mollem - 12
• Bakkers te Asse in de jaren 1693-1949 - 25-30
• Ascania-voorzitter Flor De Smedt kreeg medaille van verdienste - 85-86
• Hopboeren in Groot-Asse in 1834 (I) - 110-114
• Wie kan verder helpen? - 116
• Meester Châlen Van den Eynde (1894-1979) - 117-133

SPANHOVE, Joris
• Twee opmerkelijke plaatsnamen in Kobbegem - 11
• Zoon of zoen? - 16

VAN ASSCHE, Jo
• De Lambrechtswaarde in Bekkerzeel-Zellik - 9-10
• Muisken van Relegem - 115-116
• In Zellik bij Jeanne ‘van Laaivaates’ was de koning klant - 147

VAN DER JEUGHT, François
• Experire! Peeter van Ginderachter, alias de Laderrière (Asse 1522-Mechelen 1591). Een biografie - 33-84
• Een Assenaar in 1535 te Mechelen gevonnist - 20

VAN DROOGENBROECK, Fr.
• Boekbespreking: Flor De Smedt (ed.), Leenboek vanden Leenen gehouden vanden Heere tot Asse, 1440 & 1483 - 31-32

VAN HAVER, Jozef
• Een reeks beweringen in een 18de eeuwse Almanach - 87-93

VAN LIMBERGHEN, Frans
• Van de Schepper tot de Schipper - 100-109
Comments