INHOUDSTAFEL
TIJDSCHRIFT ASCANIA

Jaargang 45 - 2002

COPPIETERS, Jean-Pierre
• Koppen van bij ons: René De Rop, 70 - 43-52
• De drukkers van Asse - 83-85
• Onze Assese trots «De Daaiven» - 91-94
• Toen was vervoer nog gewoon - 114 -120

DE BRANDT, Jean
• De familie Sanchez de Aguilar te Zellik en te Bekkerzeel - 53-54
• Dansen en drinken tijdens de oorlog - 77-82
• De Trekhond - 121-125

DE CLIPPELE, Thierry
• Borgstad, een oppidum uit de ijzertijd? - 33-37

DE DONCKER, Marcel
• Een bevoorrecht getuige - 11-16

DE SMEDT, Flor
• In memoriam Karel de Bauw - 2-3
• Grote sterfte in 1676 te Asse - 38
• Inventaris pastoor De Nayer - 22-64
• Aanvulling Roodemont - 68
• Een rijke nonkel in Amerika - 69-76
• De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia - 97-99
• Het huis van pastoor Boel te Mollem -127

GOOSSENS, Frans
• Veujaait, zaë Pettemot … - 29-32
• Hongersnood - 88
• Dorpsfiguren: Soë Des - 100-106

LINDEMANS, Leo
• Genealogie Scellinc - 68

LINDEMANS, Leo en DE SMEDT, Flor
• Genealogie Roodemont -17-20

OCKELEY, Jaak
• De bouw van de kerk te Bollebeek 1759 - 4-10
• De industriële activiteit in Asse in 1764 - 87-88
• Wie is eigenaar van de pastorie te Relegem - 109-112

SPANHOVE, Joris
• De eerste auto's in Asse - 24-28
• Wijding van de eerste kapel van Mollem - 86
• Twee parochiekerken - 89-90
• Jan Baptist Schaumans uit Kobbegem - 126
• Een krijgsgevangene van Mollem - 127

VAN DAMME, Alfons
• Dagtrip 2002 - 95-96

VAN DER JEUGHT, François
• De Sint -Stevensdaalder, vermeld in het manuaal van Peeter Verhasselt, pastoor van Mazenzele 1538-1557 - 39-42

VAN HAVER, Jozef
• Het «vagevuur» van de Sint-Bavokerk in Zellik - 21-23
• De Greef van Halfvasten - 107-108

REDACTIE
• Geachte lezer, Geachte lezers - 1
• Uitstap Ascania op zaterdag 1 juni 2002 - 32
• Twee eeuwen Relegem - 37
• Dankwoord aan de abonnees - 64
• Museum - 65-66
• Dank aan E.H.Asselberghs - 66-67
• Heemkring Ascania 50 jaar jong - 113
• Inhoudstafel - 128
Comments