INHOUDSTAFEL TIJDSCHRIFT ASCANIA
Jaargang 40 - 1997

COPPIETERS, Jean-Pierre
• Een vergeten kuiper... en volksfiguur - 11-12

DE BRANDT, Jean
• Breydelzonen. Enkele bijkomende gegevens over 't Vlekkenmuziek - 8-9
• Apotheker A. Busschaert - 83

DELBARRE, Paul

• Petrus Ascanus, martelaar-minderbroeder uit Asse - 73-78

DE PAUW, Josse
• 1001 notities - 33-35

DE SMEDT, Flor
• Manuaal van Peeter Verhasselt, pastoor van Mazenzele 1538-1557 - 43-47
• Cyriel Bogaert 1891-1955 - 79-80
• Onderwijs te Asse (1450-1700) - 84-96

DE WANDELER, Daniel
• Naweeën bij de sluiting van 't Fort - 51-53

GOOSSENS, Frans
• Apotheker - 10
• Kermis - 36-42
• Een sterk ras - 59

LINDEMANS, Leo
• Genealogie Smet geheten Steels - 13-15
• Genealogie van Bruijsegem - 54-56

OCKELEY, Jaak
• St.-Petrus Ascanus, n.a.v. de 425ste verjaardag van zijn marteldood te Brielle - 65-71
• De stam Bogaert te Asse - 81-83
• 350 jaar geleden vestigden de gasthuiszusters zich te Asse - 97-122

SPANHOVE, Joris
• De Kobbegemse bom - 1-2
• Parochie Moliem in 1643 - 15
• Jacht - 30-32
• Puzzelen naar "weygesellen" - 48-50
• Vrijbuiters - 56
• De kapelanij van O.L.Vrouw in Bollebeek - 57-59
• Twee pastoors gevraagd - 60-61
• Rond de verkiezing van Moeder Josepha Van Cutsem - 61-64
• Beeld van de H. Petrus Ascanus - 72

SPANHOVE, Joris en DE SMEDT, Flor
• Het gebruik van de parochieregisters - 18-29

VAN DEN BROECK, Peter
• Verdwenen middeleeuwse bewoning te Relegem - 3-7

Redactie
• In memoriam Eugeen van den Broeck - 16
• Mededeling - 32
Comments