INHOUDSTAFEL TIJDSCHRIFT ASCANIA
Jaargang 15 - 1972

DE BAUW, Karel
• Koppen van bij ons: Zjorsken - 50-56

GERITS, Trudo J.
• Geesteszieken van Asse te Geel, XVIII eeuw - 65-66

HOUTMAN, Erik

• 1248, Oudste zegel - 127-128

OCKELEY, Jaak
• Het staatsdomein Vijverbeek - 76-97
• Portrettengalerij - 120-126
• Chaudmont of Goudmont - 136
• Familie Van der Cruyce - 102-105

SPANHOVE, Joris
• De kruiskapel van Vrijthout - 1-42
• De Zwartzusters van Asse 1822-1972 - 43-49
• Uit oude oorkonden - 57-63
• Dekanale verslagen - 64-65
• Het Gasthuis in 1647 - 70-73
• Jan Mathé La Roche - 73-74
• Pastoor Paschasius Cole -106
• Overlezen - 116
• Twee chirurgijnen - 119
• Een Affligems briefje - 119
• Doornekroon - 119
• De Meisjesschool - 129-135
• Meester Jan Goudmont - 136
• Steenweg naar Dendermonde - 137
• Kerkhof van het Gasthuis - 137
• Vreemde Predikanten - 137
• Vreemde Muzikanten - 137

VAN DEN BROECK, Eugeen
• Boekbespreking: Bibliografie van de Missionarissen van het H. Hart -  66-70

VAN DE WIEL, Constant
• Gasthuiszusters - 117-119

VAN MULDERS, Ward
• De leden van het Weldadigheidsbureel: I ; 1819-1852 - 107-116

VERLEYEN, Wilfried
• Het weer en de natuurrampen volgens Beda Regaus (1808) - 98-102

Redactie
• 5, 75, 135, 138
Comments