INHOUDSTAFEL TIJDSCHRIFT ASCANIA
Jaargang 14 - 1971

DE BROUWER, Jozef
• De dekens en dekanale verslagen van de landdekenij Aalst - 67-71

DE KERCK, Jan
• Het Klooster van Walfergem - 13-18, 55-59

DE SMEDT, Flor

• In Memoriam Luc Ebrard - 65-66
• St.-Huybrechtsdag - 74
• De wonderdoktoor - 77
• Honden - 77
• Recept - 91
• Hallepoel - 91

DURNEZ, Jeroom
• In den geverfden hond - 12
• De laatste Oostman - 19-20
• Lansier - 49
• Herbergnamen - 50-53
• Galantbergske - 64
• Fazant - 64
• Sinte Metten - 72-74
• Een wonderbare man - 90
• Baardscheerder - 90
• Koster-herbergier - 116

EBRARD, Luc
• Bijna honderd jaar geleden - 9-11

GERITS, Trudo J.
• Een pauselijke Zouaaf uit Asse - 1-9

OCKELEY, Jaak
• Het Affligems kloosterdomein in de 18e en 19e eeuw - 33-49
• Het Affligems domein te Asse in 1655 - 78-81
• Een schoolmeester te Asse (2e helft 17e eeuw) - 85
• Aanstelling van onderpastoor Van Salm in 1800 - 85
• Vraag (Joanna Theresis De Smedt) - 85
• Het geslacht Ebrard - 106-111
• Juffrouw 't Kint (testamentgetuigen) - 118-119

SPANHOVE, Joris, m.s.c. (schuilnaam SWAEN, J. de)
• De familie Pinnock en Vrijthout - 29-30
• Klokkenwijding (1648) - 31
• Kerkhofwijding (1648) - 31
• Altaarwijding (1649) - 31
• De instemming van Mgr Triest - 53-54
• Judocus Badius Ascensius een Assenaar? - 60-64
• Asse in 1686 - 75-77
• Het orgel van 1638 - 82-85
• Een ongeldig huwelijk - 88-89
• Bevolkingsregisters - 89
• De oudste Sint-Annakapel te Asse - 92-93
• De chirurgijn - 94-96
• Uit oude boeken - 96
• Le pensionnat St Martin - 97-105
• Uit oude oorkonden: de ingemeers in 1396 - 114-115
• Internaat - 116-117
• Kruisverering rond 1655 - 123-126
• Een rok voor Sint Anna - 126

VAN DEN BROECK, Eugeen
• In memoriam Manke Fiel - 21-28
• De laatste correctie van Luc Ebrard - 111-113

VANDEN CRUYCE, L.
• Vraagbus: familie van den Cruyce - 105

VANDERSLAGMOLEN, Jan
• Kruisborre: de weg oem - 120-123

WEYNS, Jozef
• Doodsprentje Luc Ebrard - 66

Redactie
• Mededeling van de redactie - 32
• Cyriel Bogaert - 86-87
• Inhoudstafel - 127-128
Comments