INHOUDSTAFEL TIJDSCHRIFT ASCANIA
Jaargang 12 - 1969

BAERT, Karel
• Huurders in 1655 - 112-115

COPPENS, Cyprianus
• De tiende wijken van de pastoor te Meldert - 78-81

DE BAUW, Karel

• Een Meldert-nummer - 65
• In Memoriam Dr. José Goossens, 1917-1969 - 142-143

DE SMEDT, Flor
• Huysken - 64
• Notitieboek - 28-31, 46-47,  141
• Vrijkopen (van een loteling) - 9-11

DE SMEDT, Marcel
• Lotelingenlied - 11

DURNEZ,  Jeroom
• Pijl en pik - 138-140

EBRARD, Luc
• Een profetie uit 1914-1918 - 23-27
• Gezegden, en gebruiken (bij de loting) - 12
• In memoriam Jozef de Koninck - 58-60

GHYSENS, Roger
• Flanskes Soeëken -  85-89

KONINCK, Jozef de
• Het Genootschap van de H.-Franciscus-Xaverius,  1869-1969 - 33-39
• Nog over Assekoeken - 133-136

LEEMAN, Laurent
• Niet van hier, maar toch... - 117-119

MUYLAERT, J.
• De school vroeger - 89, 115-116
• Woord-vooraf  (tot het Meldert-nr.) - 66

OCKELEY, Jaak
• De familie Lenoir - 17-22
• Fundaties in de St.-Hubertiskerk te Asse-ter-Heide - 120-132
• Kerkelijke toestanden van de tweede helft van de 16e eeuw tot het einde van de 18e eeuw (te Meldert) - 90-111

PITTOORS,  P.F.J.
• Wie kent dit ? - 40-42

RABAUT, Harry
• Demografische  evolutie te Meldert - 82-84

ROY, Frans-Prosper de
• De loteling - 1-8

SPANHOVE, Joris
• Aalmoezenier Triest - 62-63
• Archief - 136-137
• Bijnamen - 22
• De dekenij - 53-55
• Diefstal of eigendomsrecht ? - 64
• Duitssprekende priesters - 63
• Een Limburgse onderpastoor - 50-52
• Het kasseien van Gasthuisberg in 1706 - 43-45
• Kapel van het gasthuis in  1643 - 60
• Karel van Innichoven - 39
• Kloosterzusters uit Asse - 144-146
• Knaap en boswachter - 55
• Moeder staat op haar rechten - 52-53
• Smid of kleermaker ? - 47
• Steengroeven - 61
• Ter Borcht - 82
• Vergoeding werkongeval - 47
• Woordenschat - 32

VAN DEN BROECK, Eugeen
• Nota's bij De Loteling (door) F. P. de Roy - 8-9

VANDERSLAGMOLEN, Jan
• Terlindenkermis - 13-16

VERMOESEN, Benoni
• In de schaduw van de abdij - 67-77

VERSCHAEREN, K.
• Uit Oude Boeken: Asse rond het einde der vorige eeuw - 48-49

Redactie
• Allerlei mededelingen van de redactie - 12, 30, 42, 81
• Hulde Karel de Bauw - 56-57
• Inhoudstafel op de Xlle Jaargang - 147-148
• Wat is dat ? - 27
Comments