INHOUDSTAFEL TIJDSCHRIFT ASCANIA
Jaargang 11 - 1968

CEYSSENS, Luciaan
• Pastoor Houbracken - 60

DE KONINCK, Jozef
• Die goede ouden tijd, 1900,1925 - 65-68
• Gezegden - 74

DE SMEDT, Flor

• De fundatie Pinnock - 69-74
• Herbergplezier - 116
• Herbergverteer - 118
• Het jaargetijde (van  pastoor Houbracken) - 50-51
• Geburenrijm - 58-59
• Pille - 117
• Valse noten - 116
• Nota (bij) J. Spanhove: Vis en vishandelaar te Asse, omstreeks 1727 - 61
• Verdrinking(1714) - 90

DURNEZ, Jeroom
• Van ne goeie mens - 30-31
• Vluchtelingen - 105-108

EBRARD, Luc
• De klokken van 1700 - 59-60
• De ontploffing te Asse op 12.11.1918 - 97-105
• Tien jaar geleden - 1-2
• De  trap van Kruisborre - 61-63
• Varia 1914-1918 - 109-110
• Vreselijke moord te Asse - 75-76

OCKELEY, Jaak
• Een nieuwe stampmolen - 120-122
• Ste-Anna-Kapellen - 111-113

SPANHOVE, Joris
• Ambachten en neringen, 1555 - 29
• Ambtenaren, neringdoeners en ambachtslieden onder het Frans Bewind, 1802,1812 - 3-10
• Asse een voorname parochie in de 14de eeuw - 28
• Belastingen, (1555) - 20
• De Confrerie van het Roosencranscken, 1631-1795 - 33-49
• De eerste kostganger - 113
• Damme (en het Gasthuis van Asse) - 94
• Een koppige heer deken - 114-115
• Gasthuismeubelen - 125
• Goederen en inkomsten der geunieerde kapelanijen, 1750 - 77-89
• Het huis De Duyve - 92
• Herstelling - 118
• Infaem geschrift - 125
• Klokken, 1614, 1696 - 93
• Maakwerk - 122
• Mis in Kruisborre - 126
• Op Sint-Elisabetdag - 95
• Pastoor Niklaas Lahoese, 1745-1804 - 21-24
• Uit de kerkrekeningen van 1640 - 25-28
• Uit oude boeken - 123-124
• Straatwerken, (1555) - 20
• Vis en vishandelaar te Asse omstreeks 1727 - 60-61
• Vrouwen kunnen onthouden - 90
• Wie was pastoor in  1552? - 31

VAN DEN BROECK, Eugeen
• De zeeldraaier aan het werk - 56-57

VAN GEERTRUYEN, Adolf
• Ouwen brol (door) Dolf van Geertrui - 32

WILSENS, Steven
• Kruisborrekapel - 91

WOUTERS, Adolf
• De stam September (vervolg van jg. X, blz. 117) - 11-20, 52-56

MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE
• allerlei mededelingen van de redactie - 2, 51, 68, 76, 94, 95
• Angèle de Bremaeker 75 jaar - 63
• Dank (aan de St.-Pietersgilde van Mazenzele) - 57
• Inhoudtafel - 127-128
• Karel de Bauw: 60 jaar - 127
• Nota - 110
• Wie kent dit? - 24, 64, 96, 119
Comments