INHOUDSTAFEL TIJDSCHRIFT ASCANIA
Jaargang 9 - 1966

ANNE DE MOLINA, José
• Vrijthout 1711 - 14-15

CEYSSENS, Lucianus
• Asse en Affligem - 117-123
• De Capucijnen van en te Asse - 36-41

COPPENS, Cyprianus

• Over een stuk land - 64

DE ROP, René
• Hij is gepasseerd - 42-44

DE SMEDT, Flor
• Boekbespreking: (J. Spanhove, Gasthuisleven rond 1560) - 86
• Een boswachter-stroper - 15-17
• Een openbare pomp op de markt te Asse - 44
• Sprokkeling - 29

DURNEZ, Jeroom
• Van borgers en paardenvlees - 87

EBRARD, Luc
• Hubert van den Eynde en - De Asschenaar - - 97-103
• Leon de Lantsheere - 10

EYLENBOSCH, Ernest
• Hoe de oude kwelgeest, Kludden, zijn naam leende aan een jong landbouwwerktuig - 1-8

VAN INNIS, Gonzague
• Henricus-Ignatius Verspecht en zijn gezin - 65-73

OCKELEY, Jaak
• Asse en de zevenjarige oorlog, 1741-1748 - 45-52
• De burgemeesters van Asse - 89-94
• Het drukkersgeslacht van Geertruyen - 112-116
• Een kruisbeeld van Antoon Faydherbe - 24-25
• Het Gulden Hoofd (in samenwerking met J. Spanhove) - 18-23
• Huwelijk - 28-29
• Meid van de aartsbisschop - 127-128

SPANHOVE, Joris (schuilnamen J. de Swaen en Assenaarke)
• Asse verwoest, 1684 - 44
• Begrafenisrechten in het Gasthuis, 1710-1727 - 104-111
• Van den Bossche of Dubois? - 73
• Broederschappen te Asse in de XIXe. eeuw - 30-31
• Dokters, chirurgen en barbiers - 12-13
• Gasthuisleven in Asse rond 1600 - 53-63 en 75-86
• E. H. Martinus Gheude - 26-27
• Het Gulden Hoofd (in samenwerking met Jaak Ockeley) - 18-23
• De huiskapel van het kasteel van Walfergem - 11-12
• Kapucijnen - 88
• Kerkvisitatie 1569 - 116
• Onderwijs 1829, 1834 - 32
• Priesters coadjutors in Asse, 1722-1740 - 103
• Toen zuster Monica binnentrad in 1701 - 123-126
• Uit het leven van het Gasthuis: Bergplaats en gerechtszaal - 9-10
• Waar ligt de Kluisberg ? - 74

VAN DEN BROECK, Eugeen
• Assekoekje - 95
• Ons heem (busrijm) - 35

Redactie
• Allerlei mededelingen van de redactie - 8, 13, 35, 41, 52 en 128
• Archeologie (werkgroep) - 96
• Odilon van Geertruyen - 95
• Ons Heem - 33-34
• Jubileum (Verbond voor Heemkunde) - 96
• Wie ? (Kruis aan Jodenput) - 88
Comments