INHOUDSTAFEL TIJDSCHRIFT ASCANIA
Jaargang 7 - 1964

In de jaargangen I (1958) tot VIII (1965) werden de nummers ieder afzonderlijk gepagineerd.
De aanduiding 3, 14-17 wil zeggen : nummer 3, blz. 14 tot 17.

CEYSSENS, Lucianus

• De kwellingen van Theodoor Houdtbraeken, pastoor te Asse - 1, 2-4
• Pastoor Matthias Estrix, 1627-1629 - 2, 16-20

COPPENS, Cyprianus
• De goederen van de kapelanijen van St.-Pieter, St.-Hieronymus en O. L.Vrouw in de parochiekerk van Asse, ca 1700 - 2, 10-12

DAMBRE, Oscar
• Betekenis van de ontmoeting Calenus-De Harduwijn - 1, 13-20

DE BAUW, Karel
• Koppen van bij ons: Fong van Tieres - 3, 20-26

DE JONGHE, Bernard
• Belangrijke data in verband met Terheide (in samenwerking met Jaak Ockeley) - 3, 31-32

DELAFORTRIE, Juul
• De steengroeven te Asse-ter-Heide - 4, 21-23

DE ROP, René
• Zo rijk als Crick - 4, 15-16

DE SMEDT, Flor
• Stambomen, familiekunde en erfenissen - 1, 24-26

DURNEZ, Jeroom
• Boeken en tijdschriften: E. van den Broeck - Volksremedies - 4, 28-29
• Dreigementen en beustelingen - 1, 11-12
• Er wordt beslist [bij de Kat. Gilde] - 2, 31
• Over lameren en komeren - 4, 24-25

EBRARD, Luc
• Boekbespreking: Spanhove, J. De Grafstenen binnen de kerk van Asse - 2, 15
• Boeken en tijdschriften: Gildeleven; Uitgaven van de Aarschotse Kring voor Heemkunde - 4, 27-28
• Uit oude boeken, II: Schilderijen in de kerk en 't Gasthuis in 1763 - 1, 23
• Uit oude boeken, III: Een toerist naar Waterloo, te Asse in 1815 - 2, 20-21

HEYMANS, Jan
• De ezelstoet van Terheide - 3, 11-15
• Jan Baptist de Wit, eerste pastoor van Terheide, 1826-1902 - 3, 27-31

LETTENS, Robert
• Een grensgeval? [Spotnamen] - 4, 31

OCKELEY, Jaak
• Belangrijke data in verband met Terheide (in samenwerking met Bernard de Jonghe) - 3, 31-32
• Bevolkingsstatistieken der gemeente Asse - 1, 7-10
• Oude geslachten uit het Land van Asse, I ; Crick - 1, 27-32; 2, 23-31; 4, 9-15
• De pastorie van Asse-ter-Heide - 4, 26-27
• Van kapel tot kerk - 3, 1-10

SPANHOVE, Joris (schuilnamen J. de Swaen en Assenaarke)
• Het Gasthuis van Asse onder landdeken De Bruyne, 1758-1762 - 2, 13-15
• Hij werkte ook in Asse - 2, 9
• De kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw in Asse-ter-Heide - 3, 15-20
• De kapelanijen van Asse in 1614 - 4, 16-21
• Nieuwjaarszangers in 1830-1840 - 4, 1-3
• Over pastoor Janssens - 2, 22

VAN DE PERRE, Lode
• Het Assese dialekt. Assese dialektwoorden - 1, 21-23

VANDERSLAGMOLEN, Viktor• Gielen Zwak - 2, 2-9; 3, 3-8

VERLEYEN, Wilfried
• Het antwoord van de Assenaren op het Manifest van Generaal Durnouriez, 1792 - 4, 29-31

Redactie
• Allerlei mededelingen van de redactie - 1, 1; 2, 1; 4, 1 en 25
• Heemkroniek - 1, 32; 2, 32; 4, 32
Comments