INHOUDSTAFEL TIJDSCHRIFT ASCANIA
Jaargang 6 - 1963

In de jaargangen I (1958) tot VIII (1965) werden de nummers ieder afzonderlijk gepagineerd.
De aanduiding 3, 14-17 wil zeggen : nummer 3, blz. 14 tot 17.

CATOIR, Jozef

• Jef Catoir - 3, 26-27

DAVIDTS, Jules
• Pastoor Augustinus Mertens, 1822-1892 - 4, 5-12

DE BAUW, Karel
• Boekbespreking: Herbergen en herbergleven te Asse [door J. Durnez] - 1, 30-31
• Dokter Leon Goossens, 1878-1953 - 3, 14-17
• Koppen van bij ons: Jef van Belle, 1887-1962 - 1, 24-26
• In de Anker - 2, 16-19
• Pië Tuba, Pië Stek, 1871-1963 - 3, 18-20

DELAFORTRIE, Juul
• De kapelaans van de kapel van St.-Hubertus te Asse-ter-Heide na de Franse Revolutie - 1, 27-28

DE ROP, Frans
• Henri Mestdag - 3, 29-31

DE ROP, René
• Die Bayerische Blasekapelle - 3, 34-35
• De dra zwette - 3, 25
• De Gilde en Uyt Houe Trouwe - 3, 24
• Gildebroeders, 1963 - 3, 36-38
• Hekelliedjes op de - Suskes - 3, 13
• Ik werd op het kasteel van de Belvédère geboren - 2, 30-31
• Ons lijf stuk - De jacht - 3, 21
• Vijfenzeventig jaar Katolieke Gilde, 1887-1962 (in samenwerking met Flor De Smedt en Jeroom Durnez) - 3, 1-12

DE SMEDT, Flor
• Vijfenzeventig jaar Katolieke Gilde, 1887-1962 (in samenwerking met René de Rop en Jeroom Durnez) - 3, 1-12

DE SMEDT, Godelieve (in het klooster Zr. M.-Joanna-Ascana)
• Herinneringen - 2, 32-34

DE VOS, Mandus
• Wies Moens 65 jaar - 1, 1-4

DIRVEN, René
• Wies Moens te Asse - 1, 5-11

DURNEZ, Gaston
• Gaston Durnez en de Belvédère - 2, 36

DURNEZ, Jeroom
• René Boom - 3, 33
• Vijfenzeventig jaar Katolieke Gilde, 1887-1962 (in samenwerking met René de Rop en Flor de Smedt) - 3, 1-12
• Waar stond dit kruis ? - 1, 21

EBRARD, Luc
• Analytische bibliografie van de gemeente Asse ; eerste bijwerking... tot en met 1961. blz. V-XVI, bijvoegsel aan VI, 4, 13-24 (blz. I-IV bijvoegsel aan VI, zie 1962-1)
• Boekbespreking: E. v. d. Broeck, Broeder Dr. Denijs - 3, 42
• Uit oude boeken, I: De - Guide Fidele - van 1761 - 4, 32-33

ENGELS, Marcel
• Juul Michiels - 3, 31-32

GEEURICKX, Emmanuel
• Recensie... Geestelijke rondgang... op teksten van Zuster Lutgardis - 2, 26-27
zie ook: PERRE, Lode van de, op Asses Hopfeestlied en Brabant goudgarv'...  (jaargang III, 3, 3 en  III, 3, 38-40)

LUTGARDIS, Zuster (kloosternaam van Celine PIRSON)
• Baron Zeep - 2, 20-22
• De Belvédère - 2, 9-10
• Brabant, ik werd uw kind [gedicht] - 4, 1
• Gij zijt van mij [gedicht] vrij naar Geertruid van Helfta - 2, 37
• Interview met Jeanne Pouliart - 2, 13-15
• Twintig jaar Belvédère - 2, 11-12
• Van Waerborreveld tot Belvédèère - 2, 1-3
• Wat betekent het woord Belvédère? - 2, 4
• Zo naar de zieken gaan - 2, 38
• Zuster Regis en de Belvédère - 2, 5-8

OCKELEY, Jaak
• Boekbespreking: E. Goossens-Dubois, Les Families Goossens - 4, 35
• Een oud familieboek - 4, 29-31

SPANHOVE, Joris (schuilnamen J. de Swaen en Assenaarke)
• Droeve dood van onze landdeken Godefridus Reinders, 1758 - 1, 21
• Een verstekeling in Asse 1789, Jan Jozef Sagermans - 3, 39-42
• Kerk en school van het Gasthuis - 4, 3-4
• Nadere gegevens over Franciscus van den Wijngaerde - 1, 4-6
• Sprokkelingen over Kruiskoor en Kruisborre - 1, 22
• Van waar stamt de familie Heymans? - 4, 27-28

VAN ACHTER, Petras
• 4 Gildemannen, 4 verstokte kaartspelers - 3, 25

VAN BELLE, Emiel
• Charles van Belle - 3, 27-28

VAN DEN BROECK, Eugeen
• De dichteres Zuster Lutgart - 2, 23-28
• Een nieuw toneelwerk van Karel Pletinckx: De Rattenvanger van Hamelen - 1, 29
• De wielendraaiende bedelaars van Asse - 1, 14-16

VAN DEN BROECK, Frans
• Het kloosterpensionaat van Mollem in 1834 - 1, 22-24

VAN DE PERRE, Lode
• Het Assese dialect. Assese dialectwoorden - 1, 12-13; 4, 25-27

VERMOESEN-DE VOS, Dani
• Neen, de Belvédère heb ik niet vergeten - 2, 35

NAAMLOZE BIJDRAGEN
• Bibliografie van Zuster Lutgart - 2, 29-30
• Groepsfoto van de Katholieke Gilde ter gelegenheid van haar vijfentwintig jarig bestaan - 3, 22-23
• Lijst van het personeel [van de Belvédère] 1962-63 - 2, 40
• Uit het bestuursregister [van de Katholieke Gilde] - 3, 13
• Uit het personeelregister van de Belvédère - 2, 39
• Wie weet meer? - 2, 28

REDACTIE
• Allerlei mededelingen van de redactie - 1, 28; 2, 1 en 4; 3, 1 en 43
• Een woordje van de redactie - 4, 2-3
• Heemkroniek - 1, 32-35; 2, 43; 3, 43; 4, 34
Comments