INHOUDSTAFEL TIJDSCHRIFT ASCANIA
Jaargang 5 - 1962

In de jaargangen I (1958) tot VIII (1965) werden de nummers ieder afzonderlijk gepagineerd.
De aanduiding 3, 14-17 wil zeggen : nummer 3, blz. 14 tot 17.

DE BAUW, Karel

• Bij het open graf van Lowie van Brempt - 1, 10
• Bij de 650ste verjaring der HH.-Kruisen van Asse - 3-4, 1-2

DE CLIPPELE, Marcel
• De kapel van Vrijthout (in samenwerking met J. Spanhove) - 3-4, 26-35

DE COSTER, Vital
• Het jubeljaar - 3-4, 2-3

DELAFORTRIE, Juul
• Een handschrift van een H.-Kruisspel uit 1791 in het archief van Asse (in samenwerking met J. Spanhove) - 3-4, 68-70
• De eredienst in de St-Hubertuskapel, Terheide - 1, 1-2

DE SMEDT, Flor
• Bi den heilighen Cruce van Assche... - 3-4, 10
• Briefwisseling? - 1, 24
• [Nota bij] Een diefstal in 1790 [door] P. Lindemans - 2, 3
• Feestrijmen [1861] - 1, 12
• In en om Kruisborre - 3-4, 11-16
• Stoutelijke briefwisseling tussen oom en neef, 1825 - 1, 22-23

D'HAESE, Albert
• Keltische relikten in West-Brabant - 1, 4-9

DURNEZ, Jeroom
• Kruis, Kruisborre, Koudertaveerne - 3-4, 41-45
• Slaap zacht ! - 1, 16-17

EBRARD, Luc
• Analytische bibliografie van de gemeente Asse; eerste bijwerking... tot en met 1961 - blz. I-IV bijvoegsel aan VI - 1, 17-20 (blz. V-XVI, bijvoegsel aan VI, zie 1963-4, 13-24)
• Belangrijke data in verband met de HH.-Kruisen - 2-3, 3-5
• Het handschrift van Jan Gielemans - 3-4, 11-16

HEYMANS, Jan
• In memoriam Juul Delafortrie - 1, 2-3

LINDEMANS, Paul
• Een diefstal in 1790 - 2, 1-3

LUTGARDIS, Zuster (Kloosternaam van Celine PIRSON)
• Kruis-borre ; bij de geschiedenis der mirakuleuze kruisen van Asse (gedicht) - 3-4, 6-10

SPANHOVE, Joris (Schuilnamen J. de Swaen en Assenaarke)
• De bevolking van Asse in 1727 - 1, 25-26
• Bezat de kerk van Asse een schilderij van van Orley? - 1, 23
• De Confrerie van het H.-Cruys in 1731 - 3-4, 46-52
• Dr. Paul Thoby en de Kruisen van Asse - 3-4, 75-75
• Een handschrift van een H.-Kruisspel uit 1791 in het archief van Asse (in samenwerking met J. Delafortrie) - 3-4, 68-70
• Een internaat in Asse rond 1778? - 1, 19
• Een onderpastoor van Asse op postzegel: E. H. Petrus Jozef Triest - 2, 5-27
• Het Gasthuis, tehuis voor reizigers en pelgrims - 3-4, 22-25
• Geboorte- en sterftecijfer te Asse rond 1777 - 1, 27
• De kapel van Vrijthout (in samenwerking met M. de Clippele) - 3-4, 26-35
• De kapelanie van het H.-Kruis - 3-4, 38-40
• Kerkhof kruis - 3-4, 71
• Kruisrelikwie - 3-4, 78
• Metsers van Asse bouwden de kerk van Brussegem met steen uit Asse - 1, 13-14
• Ook een kerkelijke bediening - 1, 26
• Vrijthout - 3-4, 78
• Wie moest de kerk van Asse witten? - 1, 11
• Het Zolderkamertje bij het Kruiskoor - 3-4, 36-37

VAN DEN BROECK, Eugeen
• Familiewapens van Asse - 3-4, 53-65
• Heraldiek-varia - 3-4, 66-67
• Jan van Orley, kartonontwerper voor tapijtwevers, werkte ook voor de kerk van Asse - 1, 18
• Rovers op de brandstapel te Asse - 1, 9

VAN DE PERRE, Lode
• Het Assese dialekt: Assese dialektwoorden - 1, 15; 2, 4
• De eerste fietsersbond te Asse, 1894 - 1, 20-21 en 17
• Kruisborre gerangschikt - 3-4, 45
• De televisie ontdekte Kruisborre - 3-4, 72-73
• Twee merkwaardige affiches (in samenwerking met A. van Geertruyen) - 3-4, 18-21

VAN GEERTRUYEN, Adolf
• Twee merkwaardige affiches (in samenwerking met L. Van de Perre) - 3-4, 18-21

NAAMLOZE BIJDRAGEN
• Nieuwe uitgaven: Brevier voor wijzen en dwazen, K. de Decker; Ana'. Bibliogr. Asse, L. Ebrard - 1, 27
• Een nieuw bedevaartvaantje van Asse. Op afdruk van dit vaantje, gevoegd als bijvoegsel aan - 3-4
• Twee oude bedevaartvaantjes van Asse. Op afdruk van bedevaartvaantje als bijvoegsel aan - 3-4
• Waar stond dit kruis ? - 3-4, 17

Redactie
• Allerlei mededelingen van de redactie - 1, 3; 3-4, 24, 66 en 78
• Heemkroniek - 1, 28-31; 2, 28-31; 3-4, 76-78
Comments