INHOUDSTAFEL TIJDSCHRIFT ASCANIA
Jaargang 4 - 1961

In de jaargangen I (1958) tot VIII (1965) werden de nummers ieder afzonderlijk gepagineerd.
De aanduiding 3, 14-17 wil zeggen: nummer 3, blz. 14 tot 17.

B. M.

• De Broedersschool te Asse - 3-4, 7-10

CEYSSENS, Lucianus
• Hendrik Calenus, pastoor van Asse - 4, 15-50

COPPENS, Cyprianus
• De renten van de kapelanie van St.-Anna en St.-Barbara in de kerk van Asse omstreeks 1700 - 3-4, 11-14
• Studiebeurzen aan het Pauscollege te Leuven, ten laste van de parochie Asse - 1, 30-31

DE BAUW, Karel
• Koppen van bij ons: Molleken, muziekchef bij de Harmonie St.-Cecilia - 2, 19-24

DE CLIPPELE, Marcel
• De opeenvolgende bezitters van het huidige eigendom Stas - 1, 5-8

DELAFORTRIE, Juul
• Asse-Terheide onder het Franse Bewind - 3-4, 1-2

DE SMEDT, Flor
• Bij een paar oude liedekens - 2, 25-29
• Dorpspolitiek - 3-4, 61-62
• Gelegenheidsgedicht [bij een huwelijk] - 3-4, 10
• Ringsteking of carroussel te paard rond 1860 - 1, 1-4

DE VOS, Mandus
• Tone Brulin, een nieuwe Assenaar - 1, 22-23
• Theo Dejoncker won de jaarlijkse provinciale kompositie prijs - 1, 13

D'HAESE, Albert
• Bekostinge van een uytvaert in 1684, Hekelgem - 3-4, 60-61

DURNEZ, Jeroom
• E' schrieverke - 3-4, 3-4
• Klaar voor den tap - 1, 4
• Trekt aa neus nie op - 1, 14-15
• Wordt opengespeeld - 1, 4

EBRARD, Luc
• Asse in de eerste wereldoorlog - 3-4, 6
• Belgische Omwenteling, 1830 - 3-4, 14
• Boeren van Asse - 2, 24
• Nog een buurtrijm - 2, 31
• Volksparodies op gebeden en catechismus en wilde vespers - 1, 19-22

HEYMANS, Jan
• Molens van Terheide - 3-4, 4-6

LUTGARDIS, Zuster (kloosternaam van Celine PIRSON)
• Kapel te Kruisborre [gedicht] - 1, 8

PLETINCKX, Karel
• De Harmonie St.-Cecilia jubileert - 2, 1-18

ROGIERS-DE MOL, Rachel (schuilnaam: Windekind)
• Symphys: Ik doe de wonde samengroeien - 1, 9-12

SPANHOVE, Joris (schuilnamen J. de Swaen en Assenaarke)
• De bevolking van Asse in 1733 - 2, 30
• Een trouw op de pastorie - 2, 31
• Geneesheren van Innis - 1, 16-18
• In de drie weduwen - 2, 30
• Zijn naam staat op geen standbeeld - 4, 14

VAN DEN BROECK, Eugeen
• Merkwaardig dubbel jubileum: De Asschenaar 90 jaar... Odilon van Geertruyen 95 ... - 3-4, 51-60
• Over familie- of huismerken, of sibbetekens te Asse, Hekelgem, Aalst, Meise en elders - 1, 24-29 (zie ook jaargang III, 4, 21-26)

VAN DE PERRE, Lode
• Eigen Schoon en De Brabander jubileert - 1, 31

Redactie
• Allerlei mededelingen van de redactie - 1, 12 en 31
• Heemkroniek - 3-4, 63
Comments