INHOUDSTAFEL TIJDSCHRIFT ASCANIA
Jaargang 3 - 1960

In de jaargangen I (1958) tot VIII (1965) werden de nummers ieder afzonderlijk gepagineerd.
De aanduiding 3, 14-17 wil zeggen : nummer 3, blz. 14 tot 17.

COPPENS, Cyprianus
• Asse en het archief van Affligem - 1, 22-23

DE BAUW, Karel
• Koppen van bij ons: Bier-koppen - 3, 11-14
• Koppen van bij ons: Pië van Ossel - 2, 19-23

DE CLIPPELE, Marcel
• De plaatsnaam - de Gemeynte - 2, 15-16

DE SMEDT, Flor
• Van waar komt de familie De Smedt? - 2, 24-25
• Van waar komt de naam Verbrugghen? - 4, 17-19

D'HAESE, Albert
• Hekelgernse sprokkels - 3, 31-32
• Van een Hekelgemse pastoor die tweemaal stierf - 4, 27-32

DURNEZ, Jeroom
• Asse en zijn herbergen - 3, 21-23
• Assese gezegden: E'stukske eten - 1, 6
• Bericht [Prijzen haarkappers, 1928] - 1, 15
• Pintelierderij - 3, 30
• Van een Assenaar en een kruisweg - 1, 15

EBRARD, Luc
• De betekenis van het jeuken - 2, 27
• Bijgeloof over het zuchten - 2, 18
• Bijgeloof rond de spinnekop - 2, 18
• Enkele rijmen - 2, 27
• Enkele weerspreuken uit Asse - 1, 20-21
• Hm ! Hm ! [een alaamkwestie, 1915] - 1, 20
• Kunt ge het U nog voorstellen ? [1873] - 1, 20
• Volksgeloof bij het oorsuizen - 2, 16
• Wat ge allemaal kunt krijgen - 2, 27

KRAUSS, Eric
• Van waar komt Payottenland? - 2, 13-14

LEEMAN, Laurent
• Korte geschiedenis van de Koninklijke Handboogmaatschappij Concorde - 4, 1-5

LINDEMANS, Paul
• Ir Paul Lindemans en hop en bier - 3, 19-20

MERTENS, Renaat
• 'n Brokje hopgeschiedenis - 3, 6-10

PERMENTIER, Omer J.
• Lof van de hop - 3, 1-5

ROGIERS-DE MOL, Rachel (schuilnaam: Windekind)
• Hoe de bloemen aan hun namen kwamen - 2, 9-11
• Intermezzo: Griekse geleerdheid en eenvoudig volksgeloof - 3, 35-37

SPANHOVE, Joris (schuilnamen J. de Swaen en Assenaarke)
• Aanhoudingsbevel en persoonsbeschrijving van Charlepoeng - 1, 7-8
• De bevolking van Asse in 1778 - 1, 14-15
• Een benediktijnerwerk: Luc Ebrard, Analytische bibliografie van de gemeente Asse - 4, 20
• Gebruiken in de streek vsm Asse - 1, 30
• Kerkhop - 3, 17-19
• Luxeartikelen onder het Frans Bewind - 2, 8
• Oorsprong van families te Asse: I De Pregaldino's; II Pouliart; III Ebrard; IV Cocqueraux; V Tistaert; VI Rochette - 1, 1-4
• De oudst gekende onderwijzers van Asse - 2, 26
• Passanten in het Passantenhuis - 2, 29
• De pastoors van Asse tussen 1609-1666 - 2, 1-8
• De pastoors van Asse tussen 1666-1791 - 4, 7-16
• Plaatsnamen onder het Frans Bewind - 2, 31
• Roost [plaatsnaam] - 1, 8
• De stenen 's heren staak - 2, 25
• De tempel van de wet - 2, 30
• Van waar stamt de familie van Innis? - 2, 28
• Waar beruste vroeger het archief van Asse? - 2, 26
• Zusters van Gijzegem - 2, 17-18

TAELEMANS, Jan
• Van hoppe - 3, 15-16

THEYS, Constant
• Onderwijs: Meester Frans van den Eynde in Dworp - 1, 31

VAN DEN BROECK, Eugeen
• Familiebrieven: van Nieuwjaars-, Half-Vasten- en Paaswensen - 1, 16-19
• Hopteelt te Erembodegem - 3, 32-34
• HH-Kruisen van Asse [gedicht] - 3, 33
• O-L-Vrouwke-in-de-Hop [gedicht] - 3, 18
• Over familie- of huismerken, of sibbetekens te Asse, Hekelgem, Aalst, Meise en elders - 4, 21-26 (zie ook jaargang IV, 1, 24-29)
• Sint-Petrus-Ascanus [gedicht] - 3, 20
• Sint-Rochus [gedicht] - 3, 10
• Sprokkels [over hop] - 3, 37

VAN DE PERRE, Lode
• Asses hop feestlied Muziek E Geeurickx - 3, 3
• Brabant goudgarv' onzer gouwen Muziek E Geeurickx - 3, 38-40
• Circa 100 jaar geleden: Strubbelingen rond de wekelijkse markt van Asse - 1, 24-27
• De hop in de Assese plaatsnamen - 3, 28-29
• Naklank tentoonstelling Asse in beeld - 2, 11

VANDEWIELE, L. J.
• De rijkdom van een oude apotheek - 1, 9-13

DE VOS, Mandus
• Mr Leon de Lantsheere, minister van justitie - 1, 28-30
• Rederijkerskamer St-Barbara en - De gecroonde Leèrsse - 3, 24-27

NAAMLOZE BIJDRAGEN
• Knipsel uit Gazet van Assche [1908] - 4, 6
• Program Hop- en bierfeesten - 3, 7
• Vlaamse gemeentehuizen [Boekbespreking] - 1, 31

Redactie
• Allerlei mededelingen van de redactie - 1, 21, 27 en 30; 2, 11; 4, 6
• De Ascaniagebeurtenis van het jaar: Tentoonstelling Asse in beeld - 1, 5
Comments