Index per auteur O

ARTIKELEN TIJDSCHRIFT ASCANIA
ALFABETISCHE INDEX PER AUTEUR
(1958 t/m 2008)


 • Index A-C • Index D • Index E-F • Index G-H  • Index I-M • Index O • Index P-R • Index S • Index T-W • 

O

OCKELEY, Jaak - "Mijnheer De Coster ik zal op u ook eens pazen.." - 2006 - 86-87
OCKELEY, Jaak - 350 jaar geleden vestigden de gasthuiszusters zich te Asse - 1997 - 97-122
OCKELEY, Jaak - Aanstelling van onderpastoor Van Salm in 1800 - 1971 - 85
OCKELEY, Jaak - Affligem in 1709 - 1978 - 108-110
OCKELEY, Jaak - Als de schilders komen of het witten van de kerk van Asse in 1724 - 2001 - 97-100
OCKELEY, Jaak - Analfabetisme in West-Brabant, inzonderheid te Asse op het einde van de18de eeuw - 1983 - 1-52
OCKELEY, Jaak - Asse en de zevenjarige oorlog, 1741-1748 - 1966 - 45-52
OCKELEY, Jaak - Asse, caput mundi, het centrum van West-Brabant!? - 2003 - 9-19
OCKELEY, Jaak - Asse-voorzitter Flor De Smedt kreeg medaille van verdienste - 2004 - 85-86
OCKELEY, Jaak - Bakkers te Asse in de jaren 1693-1949 - 2004 - 25-30
OCKELEY, Jaak - Baron Jan Jozef de Meer in geldnood - 1991 - 77-80
OCKELEY, Jaak - Begraven in de kerk of toch niet? - 2003 - 138
OCKELEY, Jaak - Bekkerzeel bouwt een nieuwe kerk en een pastorie (1763-1764) - 2007 - 3-22
OCKELEY, Jaak - Bekkerzeel in het jaar 1804 - 2005 - 65-71
OCKELEY, Jaak - Belangrijke data in verband met Terheide (in samenwerking met Bernard de Jonghe) - 1964 - 3, 31-32
OCKELEY, Jaak - Bevolking van Asse in 1693 - 1978 - 79-81
OCKELEY, Jaak - Bevolking van het land van Asse - 1974 - 19-20
OCKELEY, Jaak - Bevolkingsstatistieken der gemeente Asse - 1964 - 1, 7-10
OCKELEY, Jaak - Bij een gouden jubileum - 2007 - 1-2
OCKELEY, Jaak - Bij het heengaan van "Assenaar" (professor Frans De Pauw) - 2006 - 59-60
OCKELEY, Jaak - Boekbespreking: E. Goossens-Dubois, Les Families Goossens - 1963 - 4, 35
OCKELEY, Jaak - Boswachter - 1973 - 147
OCKELEY, Jaak - Burgemeester de Viron - 1983 - 68-72
OCKELEY, Jaak - Chaudmont of Goudmont - 1972 - 136
OCKELEY, Jaak - De bevolking van Asse - 1977 - 124
OCKELEY, Jaak - De bewoners van het Gasthuis - 1978 - 89-93
OCKELEY, Jaak - De bouw van de kerk te Bollebeek 1759 - 2002 - 4-10 
OCKELEY, Jaak - De burgemeesters van Asse - 1966 - 89-94
OCKELEY, Jaak - De dikste boeren in Asse in 1845 - 2005 - 120-125
OCKELEY, Jaak - De eigenaars van de Sluis - 1974 - 23-27
OCKELEY, Jaak - De familie de Cotereau - 1979 - 93-107
OCKELEY, Jaak - De familie Lenoir - 1969 - 17-22
OCKELEY, Jaak - De Grote oorlog (1914-1918) in Groot-Asse - 2008 - 109-112
OCKELEY, Jaak - De inboedel van bakker Petrus van Overstraeten - 1999 - 105-110
OCKELEY, Jaak - De inboedel van pastoor Vresins van Meldert - 1988 - 113
OCKELEY, Jaak - De industriële activiteit in Asse in 1764 - 2002 - 87-88
OCKELEY, Jaak - De klokken van Relegem - 2003 - 137-138
OCKELEY, Jaak - De landmeters familie De Deken - 1982 - 11-16
OCKELEY, Jaak - De pastorie van Asse-ter-Heide - 1964 - 4, 26-27
OCKELEY, Jaak - De schilders van de kruisweg in de Sint-Martinuskerk te Asse - 1993 - 33-34
OCKELEY, Jaak - De stam Bogaert te Asse - 1997 - 81-83
OCKELEY, Jaak - De Stichting Van Ransbeeck - 1973 - 85-98
OCKELEY, Jaak - De Torenboeren van Asse-Terheide bouwen een nieuwe kerk en een pastorie - 2007 - 65-86
OCKELEY, Jaak - De weeskinderen Emmerich - 1982 - 91-92
OCKELEY, Jaak - De windmolen van Asbeek - 2008 - 93-97
OCKELEY, Jaak - De Zusters van Berlaymont in Zellik - 2005 - 39
OCKELEY, Jaak - D'Hey-kermis - 1999 - 6
OCKELEY, Jaak - Do Verbelen, groendoktoor in Relegem - 2006 - 127-130
OCKELEY, Jaak - Dokter Egidius De Keyser - 1975 - 49-58
OCKELEY, Jaak - E. H. Xavier van Innis, schenker van het neogotische hoogaltaar in de Sint-Martinuskerk te Asse in 1892 - 1992 - 115-122
OCKELEY, Jaak - Een 17de-eeuws meesterwerk der glasschilderkunst - 1967 - 19-27
OCKELEY, Jaak - Een bed in 1761 - 1975 - 124
OCKELEY, Jaak - Een bewijs van goed gedrag en zeden in 1777 - 2005 - 55-56
OCKELEY, Jaak - Een demografisch en sociaal-economische bijdrage: Mollem - 1980 - 102-110
OCKELEY, Jaak - Een deserteur die veldwachter werd - 1993 - 21-22
OCKELEY, Jaak - Een gouwen rinck - 1979 - 34
OCKELEY, Jaak - Een kruisbeeld van Antoon Faydherbe - 1966 - 24-25
OCKELEY, Jaak - Een leerkontrakt in 1778 - 1976 - 30-31
OCKELEY, Jaak - Een nieuwe biechtstoel voor de Sint-Martinuskerk te Asse - 1996 - 89-93 
OCKELEY, Jaak - Een nieuwe gemeentesekretaris - 1974 - 15
OCKELEY, Jaak - Een nieuwe remonstrans voor Mollem (1761) - 2006 - 133-134
OCKELEY, Jaak - Een nieuwe stampmolen - 1968 - 120-122
OCKELEY, Jaak - Een oud familieboek - 1963 - 4, 29-31
OCKELEY, Jaak - Een schoolmeester te Asse (2e helft 17e eeuw) - 1971 - 85
OCKELEY, Jaak - Een schoolmeesterscontract in Mollem - 2006 - 81
OCKELEY, Jaak - Een soldatenbrief uit Portsmouth (1811) - 2007 - 118-120
OCKELEY, Jaak - Eerste Gemeentehuis - 1973 - 112
OCKELEY, Jaak - Evolutie van het bodemgebruik te Asse 1834-1980 - 1984 - 119-124
OCKELEY, Jaak - Familie Van der Cruyce - 1972 - 102-105
OCKELEY, Jaak - Flor De Smedt 65 jaar - 1994 - 78-79
OCKELEY, Jaak - Fundaties in de St.-Hubertiskerk te Asse-ter-Heide - 1969 - 120-132
OCKELEY, Jaak - Gesneuvelden, 1789-90 - 1970 - 81-82
OCKELEY, Jaak - Gezagdragers in het Land van Asse (1629) - 1970 - 119
OCKELEY, Jaak - Griffier Jan van Mulders - 1976 - 97-104
OCKELEY, Jaak - Griffier Jean Dominique Gheude - 1995 - 17-27
OCKELEY, Jaak - Het Affligems domein te Asse in 1655 - 1971 - 78-81
OCKELEY, Jaak - Het Affligems kloosterdomein in de 18e en 19e eeuw - 1971 - 33-49
OCKELEY, Jaak - Het drukkersgeslacht van Geertruyen - 1966 - 112-116
OCKELEY, Jaak - Het gasthuis te Asse in 13de en 14de eeuw - 1986 - 128-139
OCKELEY, Jaak - Het geheim van bakker Lahoese - 1978 - 113-126
OCKELEY, Jaak - Het geslacht Ebrard - 1971 - 106-111
OCKELEY, Jaak - Het Gulden Hoofd (in samenwerking met J. Spanhove) - 1966 - 18-23
OCKELEY, Jaak - Het Hof te IJzenbeek - 1975 - 75-96
OCKELEY, Jaak - Het Hof ten Eenhoorn - 1976 - 38-52
OCKELEY, Jaak - Het Kasteel van Waarbeek - 1980 - 23-25
OCKELEY, Jaak - Het Kunstpatrimonioum in de Sint-Stefanuskerk in Mollem: Historiek en symboliek - 2003 - 37-108
OCKELEY, Jaak - Het Meelblok in Bekkerzeel - 2005 - 63
OCKELEY, Jaak - Het orgel van Terheide - 1970 - 42-44
OCKELEY, Jaak - Het staatsdomein Vijverbeek - 1972 - 76-97
OCKELEY, Jaak - Het testament van Vincentius de Bavay, pastoor te Mollem - 1989 - 37-39
OCKELEY, Jaak - Het torenuurwerk te Asse-Terheide - 1970 - 115
OCKELEY, Jaak - Het verblijf van markies Willem de Cotereau te Asse in 1671 - 1996 - 33-36
OCKELEY, Jaak - Het wapen van Eg. van Breugel - 1967 - 54-55
OCKELEY, Jaak - Hij vergat zijn trouwmis te betalen - 1974 - 16-17
OCKELEY, Jaak - Hopboeren in Groot-Asse in 1834 (I) - 2004 - 110-114
OCKELEY, Jaak - Hopboeren in Groot-Asse in 1834 (II) (2. Bekkerzeel) - 2005 - 26-27
OCKELEY, Jaak - Hopboeren in Groot Asse in 1834 (III) (3. Relegem) - 2005 - 40
OCKELEY, Jaak - Hopboeren in Groot Asse in 1834 (IV) (4. Mollem) - 2005 - 117-119
OCKELEY, Jaak - Huisbewaarder - 1974 - 95
OCKELEY, Jaak - Huize Kurth, nu Regionale volkshogeschool Vormingplus Arch'educ - 2006 - 1-15
OCKELEY, Jaak - Huwelijk - 1966 - 28-29
OCKELEY, Jaak - Ikonografie van Gasthuis - 1975 - 7-12
OCKELEY, Jaak - Inboedel - 1981 - 59-61
OCKELEY, Jaak - Inhuldiging van primus Verspecht te Asse in 1723 - 1991 - 2-8
OCKELEY, Jaak - Inkwartiering legerpaard - 1974 - 16
OCKELEY, Jaak - Inkwartiering van troepen - 1974 - 64
OCKELEY, Jaak - Inventaris van het meubilair in de Sint-Bavokerk in Zellik (1796) - 2006 - 82-83
OCKELEY, Jaak - Jubellied der Xaverianen - 1999 - 25-26
OCKELEY, Jaak - Juffrouw 't Kint (testamentgetuigen) - 1971 - 118-119
OCKELEY, Jaak - Kapitein Jan van den Houte uit Mollem - 2004 - 12
OCKELEY, Jaak - Kerkelijke toestanden van de tweede helft van de 16e eeuw tot het einde van de 18e eeuw (te Meldert) - 1969 - 90-111
OCKELEY, Jaak - Kleine Gids voor de Sint-Martinuskerk te Asse - 1993 - 65-92
OCKELEY, Jaak - Klok-gieten in 1755 - 1975 - 97-100
OCKELEY, Jaak - Klokkegelui - 1973 - 113
OCKELEY, Jaak - Kobbegem - Een historische schets - 1986 - 37-50
OCKELEY, Jaak - Kobbegem in 1755. Een demografische en sociaal-economische studie van een klein West-Brabants plattelandsdorp - 1987 - 6
OCKELEY, Jaak - Kobbegem, van Torenhof tot Kerktoren - 1995 - 77-104
OCKELEY, Jaak - Koepokinenting - 1974 - 95
OCKELEY, Jaak - Kok G. Grenier en familie - 1974 - 1-6
OCKELEY, Jaak - Koning Willem I op doortocht in Asse (1815) - 2008 - 60-62
OCKELEY, Jaak - Koninklijke Heemkring Ascania - 2003 - 1
OCKELEY, Jaak - Kunstenaers - 1974 - 95
OCKELEY, Jaak - Kwartierstaat Pater Spanhove - 1973 - 133-137
OCKELEY, Jaak - Last van Mieren - 1976 - 76-79
OCKELEY, Jaak - Lasten van het sterfhuis van Merten de Bauw en Marie de Clerck in Mollem - 2006 - 51-56
OCKELEY, Jaak - Leuvense studenten uit het Land van Asse en uit Groot-Asse - 2000 - 33-38
OCKELEY, Jaak - Levering van steenkolen - 1974 - 59
OCKELEY, Jaak - Medelijden - 1973 - 113
OCKELEY, Jaak - Meester Châlen Van den Eynde (1894-1979) - 2004 - 117-133
OCKELEY, Jaak - Meid van de aartsbisschop - 1966 - 127-128
OCKELEY, Jaak - Mis op zon- en heiligdagen - 1965 - 4, 22-23
OCKELEY, Jaak - Molens in 1730-33 - 1975 - 124
OCKELEY, Jaak - Mr.-chirurgijn Jan van Grasdorff uit Zellik - 2005 - 78
OCKELEY, Jaak - Niet met blote handen - 1976 - 87-88
OCKELEY, Jaak - Nog boerenkrijgperikelen - 1974 - 15
OCKELEY, Jaak - Nog over eredienst van St.-Hubertus - 1970 - 115-116
OCKELEY, Jaak - Notaris E.G. Crick - 1974 - 58
OCKELEY, Jaak - Odilo, merci! - 2001 - 104
OCKELEY, Jaak - Onderwijs te Asse-Terheide (XlXe eeuw) - 1970 - 61-62
OCKELEY, Jaak - Ontstaan en groei van het kloosterdomein in Asse-Walfergem (1908-2008) - 2008 - 1-14
OCKELEY, Jaak - Ontstaan van het Gasthuis - 1981 - 122-124
OCKELEY, Jaak - Oude geslachten uit het Land van Asse, I ; Crick - 1964 - 1, 27-32; 2, 23-31; 4, 9-15
OCKELEY, Jaak - Paspoortenboek 1790 - 1985 - 96-106
OCKELEY, Jaak - Pierre Théodore Verhaegen - 2000 - 90-91
OCKELEY, Jaak - Portrettengalerij - 1972 - 120-126
OCKELEY, Jaak - Rie van Rampelbergh deserteerde uit zijn garnizoen - 2008 - 89-90
OCKELEY, Jaak - Rond het testament van Beda Regaus, proost van Affligem († 1808) - 1996 - 109-118
OCKELEY, Jaak - Ruwe taal en zeden in Asse en Mollem - 1987 - 75
OCKELEY, Jaak - Schilderijen in Kruisborre - 1975 - 124
OCKELEY, Jaak - Soorten bier in 1747 - 1976 - 124
OCKELEY, Jaak - Soorten brood - 1973 - 113
OCKELEY, Jaak - Sprokkeling: Grafsteen in Sint-Ulriks-Kapelle - 1999 - 60
OCKELEY, Jaak - Sprokkelingen - Bekkerzeel - 1978 - 54-55
OCKELEY, Jaak - St.-Hubertus, patroon van Asse-Terheide - 2003 - 159-165
OCKELEY, Jaak - St.-Petrus Ascanus, n.a.v. de 425ste verjaardag van zijn marteldood te Brielle - 1997 - 65-71
OCKELEY, Jaak - Ste-Anna-Kapellen - 1968 - 111-113
OCKELEY, Jaak - 't Hof ter Linden - 1974 - 110-122
OCKELEY, Jaak - Te Bekkerzeel begon de revolutie - 1978 - 30-37
OCKELEY, Jaak - Ter Verantwoording (bij feestbundel Karel de Bauw) - 1989 - 2
OCKELEY, Jaak - Testament van onderpastoor De Reus - 1976 - 32
OCKELEY, Jaak - Testament van pastoor Ringler - 1976 - 94
OCKELEY, Jaak - Timmermansgereedschap - 1979 - 85-88
OCKELEY, Jaak - Treckmutsen, snutdoecken - 1976 - 89-90
OCKELEY, Jaak - Twee maanden oorlog - 1993 - 93-97
OCKELEY, Jaak - Uit welke tijd dateert de H. Kruiskapelanie en de kruisverering te Asse? - 1987 - 110
OCKELEY, Jaak - Uitverkoop - 1981 - 93-100
OCKELEY, Jaak - Uitverkoop Hof te Waarbeek - 1975 - 111-119
OCKELEY, Jaak - Van kapel tot kerk - 1964 - 3, 1-10
OCKELEY, Jaak - Van Ricus van Lis tot Petrus van den Not - 1999 - 7-20
OCKELEY, Jaak - Van stroper tot schilder - 1983 - 90-100
OCKELEY, Jaak - Verhuring van Koereitmolen in 1760 - 1976 - 23-29
OCKELEY, Jaak - Vraag (Joanna Theresis De Smedt) - 1971 - 85
OCKELEY, Jaak - Vrouwkensavond - 1975 - 63-64
OCKELEY, Jaak - Waar boerde Fr. Van den Driessche - 1982 - 56-59
OCKELEY, Jaak - Wanordelijkheden in 1652 - 1986 - 22-31
OCKELEY, Jaak - Welke waarde had het geld in 1793 - 1970 - 116
OCKELEY, Jaak - Wie betaalde de Petrus Ascanuskapel? - 1967 - 100
OCKELEY, Jaak - Wie is eigenaar van de pastorie te Relegem - 2002 - 109-112 
OCKELEY, Jaak - Wie kan verder helpen? - 2004 - 116
OCKELEY, Jaak - Wie was gerechtsdeurwaarder in 1806 - 1974 - 64
OCKELEY, Jaak - Wie was landdeken in 1704? - 1977 - 129-131
OCKELEY, Jaak - Wies Moens in de jaren 1938-1944 te Asse - 1998 - 42-52
OCKELEY, Jaak - Zellik in het midden van de 18de eeuw - 1990 - 108-112
OCKELEY, Jaak - Zondagmislezers Terheide - 1975 - 18-26
OCKELEY, Jaak - Zorg om voorkinderen - 1975 - 121
OCKELEY, Ludwien - Sarah, Els of Rita, Pieter, Bart of Luc - 2001 - 5-33
OCKELEY, Ludwien - Wies Moens en het expressionisme - 1998 - 1-41
OHLER, Maurits - Kobbegem - Een geografische schets - 1986 - 59-66
OLBRECHTS, Jean-Pol - Toespraak - 2003 - 20-21
OREST, Broeder - Rommes - Van Keerbergen - 1970 - 117
OREST, Broeder - Scripta manent: het geschrevene blijft. De sermoenen en de catechismuslessen van E.H. Petrus Jozef Triest te Asse - 1970 - 45-58