Index per auteur G-H

ARTIKELEN TIJDSCHRIFT ASCANIA
ALFABETISCHE INDEX PER AUTEUR
(1958 t/m 2008)


 • Index A-C
 • Index D • Index E-F • Index G-H  • Index I-M • Index O • Index P-R • Index S • Index T-W • 

G


GEEURICKX, Emmanuel - Recensie... Geestelijke rondgang... op teksten van Zuster Lutgardis - 1963 - 2, 26-27
GERITS, Jan - Inwoners van Asse en omgeving werden Mechelse poorters - 1999 - 97-99
GERITS, Trudo J. - Een pauselijke Zouaaf uit Asse - 1971 - 1-9
GERITS, Trudo J. - Geesteszieken van Asse te Geel, XVIII eeuw - 1972 - 65-66
GERITS, Trudo J. - Legeraalmoezeniers uit Asse - 1973 - 98-100
GEUBELS, Peter-Paul - Recente opgravingen van Agilas - 1988 - 67
GHYSENS, Roger - Flanskes Soeëken - 1969 - 85-89
GIJSLINCK, Venatus - P. Clementien Van der Borght (1893-1979) - 1999 - 33-38
GILLISJANS, Marc - Bedrieglijk opzet gestraft! - 1995 - 124-125
GILLISJANS, Marc - Brand te Bollebeek - 1988 - 70
GILLISJANS, Marc – Daneel de Smedt veroordeeld in 1741 – 2008 – 42
GILLISJANS, Marc - De Uutpachter van het Hof te Pamel - 1994 - 115-116
GILLISJANS, Marc - Een oude naam - 1982 - 33-40 en 120-125
GILLISJANS, Marc - Gillisjans - 1985 - 11-13
GILLISJANS, Marc - Het testament van jouffrouwe Elisabeth Gillisjans - 1987 - 90
GILLISJANS, Marc - Nogmaals Pullewouwe - 1994 - 68-71
GILLISJANS, Marc - Pachters op het Hof te Nieuwenhove en te Lysbroeck onder Zellik - 1991 - 73-75
GILLISJANS, Marc - Poorters van Asse en omgeving - 2001 - 65-67
GILLISJANS, Marc (e.a.) - Het Hof van Pullewouwe in 1487 - 1993 - 37-41
GOOSSENS, Frans - Apotheker - 1997 - 10
GOOSSENS, Frans - Asse Caput Mundi - 2000 - 65-82
GOOSSENS, Frans - De kuiper te Asse in plaatsnamen, in de volkstaal, in spreekwoorden en gezegden - 1994 - 125-127
GOOSSENS, Frans – De Kummel, het kind van Uijlenspiegel – 2008 – 43-49
GOOSSENS, Frans – De Schipper – 2005 – 41-52
GOOSSENS, Frans - De Weerwolf in Krokegem - 1991 - 31-32
GOOSSENS, Frans - Dorpsfiguren Soë Des - 2002 - 100-106 
GOOSSENS, Frans – Dorpsfiguren: Duivendresseur en aflezer – 2006 – 20-24
GOOSSENS, Frans - Duivenspel bij Mil van de Sjik - 1989 - 33-36
GOOSSENS, Frans – Een soepeken – 2006 – 118-122
GOOSSENS, Frans - Een sterk ras - 1997 - 59
GOOSSENS, Frans - Hongersnood - 2002 - 88 
GOOSSENS, Frans - Kermis - 1997 - 36-42
GOOSSENS, Frans - Kuipers te Asse - 1996 - 94-100
GOOSSENS, Frans - Muziekfestival - 1991 - 59-61
GOOSSENS, Frans - 'n Aëven Apteeker - 1998 - 77-79
GOOSSENS, Frans – Net van ‘n Ast (1878-1981, eerste honderdjarige in Asse) – 2005 – 106-112
GOOSSENS, Frans - Onz' Heiligen - 2001 - 69-93
GOOSSENS, Frans - Oude ambachten en beroepen te Asse: De Kuiper (1) - 1994 - 49-57
GOOSSENS, Frans - Spotlied - 1998 - 53
GOOSSENS, Frans - 't Asses Paradijs - 2003 - 140-157
GOOSSENS, Frans - 't Kraaisberreken - 2004 - 134-141
GOOSSENS, Frans – 't Kraaisjberreken – 2006 – 66-74
GOOSSENS, Frans - Van d'alf gelaid - 1991 - 71-72
GOOSSENS, Frans - Van ne scheper die kost toveren - 1990 - 60
GOOSSENS, Frans - Veujaait, zaë Pettemot … - 2002 - 29-32 
GOOSSENS, Frans - Volksspelen te Asse - 1988 - 73
GOOSSENS, Frans - Zjefken den briefdrager - 1996 - 124
GYSELINCK, Jozef - Een Romeins graf te Asse - 1974 - 99-103

H
  
HEGT, Frank - Het bidprentje - 1979 - 2-11
HEGT, Frank - Lithofanen - 1979 - 25
HEYDE, Palmer - Lijst van de pastoors van Walfergem - 1958 - 2, 16
HEYMANS, Jan - Alarm op Terheide! - 1959 - 2, 30-31
HEYMANS, Jan - De Broederschool van Terheide - 1959 - 1, 22-26
HEYMANS, Jan - De ezelstoet van Terheide - 1964 - 3, 11-15
HEYMANS, Jan - De Putberg, bij het Hof te Putte - 1959 - 3, 12-15
HEYMANS, Jan - De Vlaamse smeder - 1986 - 4-6
HEYMANS, Jan - Een oude school op Terheide - 1959 - 2, 10-11
HEYMANS, Jan - En de keizer had de cholera - 1993 - 114-116
HEYMANS, Jan - In memoriam Juul Delafortrie - 1962 - 1, 2-3
HEYMANS, Jan - Jan Baptist de Wit, eerste pastoor van Terheide, 1826-1902 - 1964 - 3, 27-31
HEYMANS, Jan - Lopers-maandag op Terheide, 24 augustus 1914 - 1958 - 3, 24-28; 4, 24-26
HEYMANS, Jan - Molens van Terheide - 1961 - 3-4, 4-6
HEYMANS, Jan - Oorlogswinst en fiscale amnestie - 1999 - 21-24
HEYMANS, Jan - Walschap en de bibliotheek van Terheide - 1988 - 83
HORLAIT, Daniël - Een merkwaardig stukje archief: Ontvangst zilveren beker Louis Borré 1918 - 2006 - 41-43
HORLAIT, Daniel - Pompiers - 1987 - 29
HORLAIT, Daniël - Vaandels en vaandeldragers - 2006 - 123-126
HOUTMAN, Erik - 1248, Oudste zegel - 1972 - 127-128
HOUTMAN, Erik - Monialen uit het land van Asse abdij Ten Rozen - 1973 - 107-109
HOUTMAN, Erik - Schoolstrijd Hekelgem 1743 - 1975 - 58-59