Index per auteur E-F

ARTIKELEN TIJDSCHRIFT ASCANIA
ALFABETISCHE INDEX PER AUTEUR
(1958 t/m 2008)


 • 
Index A-C
 • Index D • Index E-F • Index G-H  • Index I-M • Index O • Index P-R • Index S • Index T-W • 

E


 
EBRARD, Luc - Analytische bibliografie van de gemeente Asse ; eerste bijwerking... tot en met 1961. blz. I-IV bijvoegsel aan VI, 1. blz. V-XVI, bijvoegsel aan VI, 4 - 1963 - 
EBRARD, Luc - Asse in de eerste wereldoorlog - 1961 - 3-4, 6
EBRARD, Luc - Belangrijke data in verband met de HH.-Kruisen - 1962 - 2-3, 3-5
EBRARD, Luc - Belgische Omwenteling, 1830 - 1961 - 3-4, 14
EBRARD, Luc - Bijdragen tot de geschiedenis van het onderwijs in Asse - 1958 - 2, 20-22
EBRARD, Luc - Bijgeloof over het zuchten - 1960 - 2, 18
EBRARD, Luc - Bijgeloof rond de spinnekop - 1960 - 2, 18
EBRARD, Luc - Bijna honderd jaar geleden - 1971 - 9-11
EBRARD, Luc - Boekbespreking: E. v. d. Broeck, Broeder Dr. Denijs - 1963 - 3, 42
EBRARD, Luc - Boekbespreking: Eug. van den Broeck: Werk- en Spelboek 1958 - 1958 - 1, 31
EBRARD, Luc - Boekbespreking: Jaarboeken van de Kon. Belg. Commissie voor Volkskunde - 1965 - 3, 4
EBRARD, Luc - Boekbespreking: Roger Moens - De Roger Moens story - 1965 - 1, 32
EBRARD, Luc - Boekbespreking: Spanhove, J. De Grafstenen binnen de kerk van Asse - 1964 - 2, 15
EBRARD, Luc - Boeken en tijdschriften: Gildeleven ; Uitgaven van de Aarschotse Kring voor Heemkunde - 1964 - 4, 27-28
EBRARD, Luc - Boeren van Asse - 1961 - 2, 24
EBRARD, Luc - De betekenis van het jeuken - 1960 - 2, 27
EBRARD, Luc - De klokken van 1700 - 1968 - 59-60
EBRARD, Luc - De ontploffing te Asse op 12.11.1918 - 1968 - 97-105
EBRARD, Luc - De sleutel van Petrus Ascanus - 1967 - 66
EBRARD, Luc - De  trap van Kruisborre - 1968 - 61-63
EBRARD, Luc - Een profetie uit 1914-1918 - 1969 - 23-27
EBRARD, Luc - Enkele rijmen - 1960 - 2, 27
EBRARD, Luc - Enkele weerspreuken uit Asse - 1960 - 1, 20-21
EBRARD, Luc - Geburenrijm - 1958 - 4, 14
EBRARD, Luc - Gezegden, en gebruiken (bij de loting) - 1969 - 12
EBRARD, Luc - Het handschrift van Jan Gielemans - 1962 - 3-4, 11-16
EBRARD, Luc - Hm! Hm! [een alaamkwestie, 1915] - 1960 - 1, 20
EBRARD, Luc - Hubert van den Eynde en - De Asschenaar - - 1966 - 97-103
EBRARD, Luc - Ikonografie van de H. Petrus Ascanus. Aanvullingen en verbeteringen - 1970 - 123-125
EBRARD, Luc - Ikonografie van de H.-Petrus Ascanus - 1967 - 72-82
EBRARD, Luc - In memoriam Jozef de Koninck - 1969 - 58-60
EBRARD, Luc - In Memoriam Karel de Pauw - 1970 - 126
EBRARD, Luc - Kunt ge het U nog voorstellen? [1873] - 1960 - 1, 20
EBRARD, Luc - Leon de Lantsheere - 1966 - 10
EBRARD, Luc - Nabeschouwingen (bij) J. Spanhove: Op zoek naar de H. Petrus Vanderslagmolen (samen met Flor de Smedt) - 1970 - 113
EBRARD, Luc - Nieuwjaar-folklore - 1959 - 1, 16
EBRARD, Luc - Nog een buurtrijm - 1961 - 2, 31
EBRARD, Luc - Raadsels - 1967 - 59-60 en 64
EBRARD, Luc - Spotternij op en door de Assenaren - 1958 - 4, 28-29
EBRARD, Luc - 't Schijnt dat de wereld vergaat! - 1958 - 3, 12-14
EBRARD, Luc - Tien jaar geleden - 1968 - 1-2
EBRARD, Luc - Uit het volksleven in Asse rond 1900 - 1958 - 1, 18-19
EBRARD, Luc - Uit oude boeken, I: De - Guide Fidele - van 1761 - 1963 - 4, 32-33
EBRARD, Luc - Uit oude boeken, II: Schilderijen in de kerk en 't Gasthuis in 1763 - 1964 - 1, 23
EBRARD, Luc - Uit oude boeken, III: Een toerist naar Waterloo, te Asse in 1815 - 1964 - 2, 20-21
EBRARD, Luc - Uit oude boeken: [Asse in 1861] - 1965 - 3, 30
EBRARD, Luc - Uit oude boeken: Trientje, mijne liefde - 1965 - 4, 29-30
EBRARD, Luc - Varia 1914-1918 - 1968 - 109-110
EBRARD, Luc - Verantwoording (bij het P.-Ascanusnummer) (samen met Flor de Smedt) - 1967 - 65-66
EBRARD, Luc - Vogeltaal - 1958 - 3, 11
EBRARD, Luc - Volkse ex-libris - 1959 - 1, 16
EBRARD, Luc - Volksgeloof bij het oorsuizen - 1960 - 2, 16
EBRARD, Luc - Volksparodies op gebeden en catechismus en wilde vespers - 1961 - 1, 19-22
EBRARD, Luc - Vreselijke: moord te Asse - 1968 - 75-76 
EBRARD, Luc - Wat ge allemaal kunt krijgen - 1960 - 2, 27
EBRARD, Luc - Zeispreuken - 1959 - 1, 16
ENGELS, Marcel - Juul Michiels - 1963 - 3, 31-32
EYLENBOSCH, Ernest - Hoe de oude kwelgeest, Kludden, zijn naam leende aan een jong landbouwwerktuig - 1966 - 1-8
EYLENBOSCH, Ernest - Over trog en moelle te Asse en elders - 1967 - 49-52
 
F


FARDEAU, L. - De Tram - 2008 - 69-73
FEYTENS, Pol - De glasramen in de kerk van O.-L.-Vrouw te Merchtem - 1989 - 41-43

FEYTENS, Pol - Het orgel in de kerk O. L. Vrouw-ter-Noodt te Merchtem - 1995 - 31-36