Onze bibliotheek‎ > ‎

Meester Jules Bogaert


Herman & August Bogaert
Meester Jules Bogaert
Zijn leven en zijn werk in Asse op basis van documenten van 1917 tot 1957

Veertig jaar (1917-1957) was Jules Bogaert niet weg te denken uit Asse. 

Bij het doornemen van de ontelbare brieven en documenten (Ascania) bekomt men een behoorlijk beeld van wat er zich in die tijdspanne allemaal afspeelde. 

Men maakt kennis met zijn familie (vijf kinderen), zijn leven en werk in de gemeenteschool, Neerstraat, Asse, zijn taak als schrijver, schatbewaarder van de ‘Zorgzame Hopboeren’, zijn leiderschap, telkens als voorzitter van het toneelgezelschap ‘Uit Houe Trouwe’, het Davidsfonds, de Katholieke Filmliga, het Sint-Vincentiusgenootschap, het Christelijk Onderwijzersverbond (C.O.V.), zijn opvoedingswerk als bibliothecaris van ‘Al groeiend bloeiend’ en zijn medewerking aan stoeten en de Hopduvelfeesten (1956). 

Als lezer maakt u de spanningen mee in ZIJN gemeenteschool en krijgt u een beeld van alle verenigingen van indertijd. 

Bij het overschouwen van zijn levenswerk, merkt men de meesterhand van de leider (lijder), de opvoeder, de weldoener. Oud-leerlingen, goeie zestigers, zullen de geschiedenis herkennen. Zij die hem niet hebben gekend, krijgen een brede kijk op een tot nu toe weinig bekende geschiedenis van Asse tussen 1917 en 1957.

• Inhoudstafel • 

• Inleiding 
• In Memorium Jules Bogaert 
• Zijn naasten (1889-1957) 
• Zijn naaste omgeving 
• ‘De Zorgzame Hopboeren’ (1911-1948) 
• Toneelgezelschap ‘Uit Houe Trouwe’ (1917-1957) 
• Gemeenteschool Neerstraat (1925-1954) 
• Davidsfonds (1927-1954) 
• Bibliotheek ‘Al Groeiend Bloeiend’ (1927-1954) 
• Katholieke Filmliga (1934-1940) 
• Winterhulp (1940-1956) 
• Christelijke Onderwijzersbond Asse (C.O.V.) (1941-1955) 
• Sint-Vincentiusgenootschap (1943-1956) 
• Hopduvelfeesten (1956) 
• Herinneringen 
• Jules Bogaert in vogelvlucht 
• Lijst van geraadpleegde documenten

Boek in linnenband, garengenaaid, geplastificeerde stofwikkel. De voorstelling van het boek had plaats op maandag 24 september 2007 om 19.30 uur in de nieuwe bibliotheek van Asse.
Prijs: 19 euro. Bestellen door storting op bankrekening 734-0211247-87 (KBC) 
Contact: Herman Bogaert, Mandenmakersstraat 9, 1730, Kobbegem, 02-452.84.26.
Gust Bogaert, Lowijn 42, 1730 Asse, 02-582.22.97.

Uitgave van de Koninklijke Heemkring Ascania vzw - Asse, Ascania Bibliotheek Asse nr. 78. 
Wettelijk depot: D/2007/0382/2 - Lay-out: MeFecit (Meurisse Felix), Asse

De voorstelling van het boek ‘MEESTER JULES BOGAERT’ vond plaats op maandag 24 september 2007 om 19.30 uur in de bovenzaal van de NIEUWE BIBLIOTHEEK. 

dit was het programma: 

• Projectie + muziek: Mark Bogaert en Jan De Rop 
• Begroeting door Flor de Smedt, voorzitter Koninklijke Heemkring Ascania 
• Openingswoord door Koen Van Elsen, burgemeester 
• Verwelkoming door Peter Verbiest, schepen van Cultuur 
• Gastspreker: Gaston Durnez 
• Panelgesprek: Zo heb ik hem gekend met moderator Alfons Vastersavendts en panelleden Frans Goossens, René De Rop en Flor De Smedt 
• Muziek: Johan Van Der Beken en koorleden
Comments