Onze bibliotheek‎ > ‎

Kasteel van Waarbeek


Felix Meurisse
HET KASTEEL VAN WAARBEEK


verschenen: december 2002

Leen gehouden vander heerlicheyt van Assche Jan van Olmen Rentmeester van Brabant int quartier van Brussel houdt te leene van Her Willemme van Grymbergen proest van Sinte Peters te Loevene Een hoof gelegen te Wairbeke inde prochie van Assche, metten huysen schueren stallen poirten daer op staende metten bogarde ende grechten voer ende ter zyden vanden voirscreven hove wesende met allen den opgaenden houte daer op staende ende zynen anderen toebehoirten. Item ende noch eenen grooten viver achter tvoirscreven hoof aldaer gelegen metten dammen tegen tvelt over, ende metten berge inden voirscreven viver wesende ende metten huysen daer op staende ende zynen anderen toebehoirten, houdende tsamen tvoirscreven hooff metten bogerde ende viver omtrent seven dachwanden ende mach tsjiaers werdt wesen boven die refectie diemen jairlicx aende huyse vanden voirscreven hove moet leggen ende oic aengesien dat den voirscreven viver thien oft tweelif jair all verpandt heeft gelegen ende egheene bate oft profyt af gecomen en is, ende men grooten costen daer aen sal moeten leggen eermen dien in state sal connen gebrengen by estimacien deen jair myn dan meer …… twee mudde rox, ende dit tot dat den voirscreven viver gerepareert sal wesen. Gescreven onder mijn handteycken den xxen dach van Aprille xiiiic vier ende tseventich jair.

Jan de Olmen

Zo verklaarde Jan van Olmen, rentmeester van de hertog voor het gebied van Overzenne in het kwartier van Brabant, zich op 20 april 1474 leenhouder van het hof van Waarbeek dat hij van Hendrick van Geldenaken op 1 april 1474 had gekocht.
Dit is één van de vele gebeurtenissen die in dit boek aan bod komen. Elke eigenaar wordt uitvoerig behandeld. Stambomen en genealogische informatie wordt uitvoerig verstrekt. De geschiedenis van dit domein hebben wij kunnen reconstrueren vanaf 1438 tot de dag dat het kasteel voor goed verdween na de Tweede Wereldoorlog. Dit boek brengt u het volledige verhaal, rijk geïlllustreerd met authentieke akten, kaarten, plans, familiestambomen van alle gekende eigenaars (zie inhoudstafel), foto's en ander uniek beeldmateriaal. Het kasteel van Waarbeek, in Asse ook gekend als het kasteel van van Innis, genoemd naar zijn laatste eigenaars, ligt nog in het geheugen van vele Assenaren. Dertig hoofdstukken boordevol met informatie voeren de lezer op een boeiende manier door de geschiedenis heen.

Inhoudstafel

De eerste sporen - De tweeledige heerlijkheid - De hertogelijke cijns- en leenboeken - Het Houwaertfonds - Jan Van Droogenbroeck - De familie s'Leeus - Van Geldenaken - Van Olmen - Van Severdonck - Feyten - Van Grimbergen - De Armenmeesters - Van Langenhove Gielis - Van Langenhove Peeter - Leo-Jan de Pape - Gilles Dominique de Pape - Mathieu Joseph de Pape - Jacobus Carolus de Pape - Jan Hendrik de Pape - Barbe Melot / Baron Alexandre Charvet - Aalmoezenier Buydens - Pastoor Luckx - Tons d'Incourt - Cossée de Maulde -Ghysels / Damiens - Jean Adolphe de Roovere de Roosemeersch - Ridder de Viron - De familie van Innis - De laatste jaren


Een uitgave van Heemkring Ascania vzw
Prijs: € 39,00
Technische omschrijving : dit werk omvat 818 bladzijden, formaat 230 x 160 mm, gedrukt op Maco-mat papier van 130 gr. en versierd met talloze kleurenillustraties. Het boek is fraai ingebonden in linnen band met goudopdruk, ronde rug met vierkleuren stofwikkel en leeslintje.
Levering gratis bij u thuis (regio Asse).
Bestellen door storting op bankrekening 083-3200534-22 van "Asse - Het Kasteel van Waarbeek"

Comments