Onze bibliotheek‎ > ‎

Broeder Ascanus


'Broeder Ascanus, Congomissionaris uit Asse'

door pater Joris Spanhove en broeder Luc Biesemans
(verschenen: 22 juni 2009)

In de Ascania-bibliotheek verscheen zopas het boek ‘Broeder Ascanus, Congomissionaris uit Asse’ door pater Joris Spanhove en broeder Luc Biesemans. 

Het boek handelt over het leven van broeder Ascanus (Egied Jozef De Wandeler, 1896-1972) uit Asse. Hij werd geboren in een gezin met 18 kinderen. Vanaf 1903 tot 1909 liep hij school bij de Broeders van O.L.V. van Lourdes in Asse. Na verdere opleidingen in Ronse en Oostakker werd Ascanus in 1918 tot onderwijzer benoemd, twee jaar voor het afleggen van zijn eeuwige geloften. 

In 1929 werd hij door zijn congregatie uitverkoren om als één van de eerste vier bezielende broeders een nieuwe, zware opdracht als missiebroeder in Congo aan te vatten. 

Achtereenvolgens verbleef hij in Beneden-Congo, Kisantu en Lemfu, in Boven-Congo, Molegbe, en in Oost-Congo, Boudewijnstad. Op al deze plaatsen maken we kennis met de onverdroten inzet en werkkracht van de Broeders van Oostakker op het vlak van missionering, van uitbouw en organisatie van het onderwijs en van deskundige opleiding. Dit alles realiseerden de broeders ondanks de zware levensomstandigheden, de tegenslagen en het chronisch tekort aan geld en andere middelen. 

Na 37 jaar trouwe dienst in Congo keerde broeder Ascanus in 1966 naar België terug omwille van gezondheidsredenen. Hij overleed in Oostakker in 1972. 

Naast het levensverhaal biedt het boek ook een schat aan informatie over de broederschool in de Nieuwstraat in Asse. In de inleiding van het boek wordt door Ascania ook de geschiedenis van het onderwijs in Asse belicht, alsmede het ontstaan van de broederschool. 

Het boek telt 124 bladzijden, waarvan 16 bladzijden met foto’s en is te koop voor 12 euro (exclusief verzendingskosten, 3 euro). Het is te bestellen via het rekeningnummer van de heemkring Ascania: 433-0114521-86. 


over de auteurs: 


Pater Joris Spanhove (foto links) werd in Sleidinge geboren in 1913. Als student kwam hij naar het Missieseminarie van de Missionarissen van het Heilig Hart in Walfergem (Asse). Na zijn opleiding tot missionaris werd hij in 1938 tot priester gewijd. Alleen al in Asse heeft hij zich gedurende 51 jaar dienstbaar gemaakt als leraar in het Missieseminarie en als proost. Hij werd achtereenvolgens ook overste van de kloostergemeenschappen in Bree en in Asse en provinciaal-overste in Borgerhout. 
Decennialang was hij een gewaardeerd medewerker van de heemkring Ascania. Zijn betekenis voor de plaatselijke geschiedenis is buitengewoon. Hij overleed in het ziekenhuis van Asse op 9 februari 2009. 

Broeder Luc Biesemans (foto rechts) werd geboren in Merchtem op 1 januari 1934. Op 15-jarige leeftijd trad hij in bij de broeders van Oostakker, zijn eeuwige geloften legde hij af in 1958. Als broeder-leraar was hij werkzaam in Congo, eerst in Molegbe van 1957 tot 1964, en vervolgens, na bijkomende regentaatsstudies, in Oost-Congo, van 1966 tot 2001, vnl. in Boudewijnstad. Na zijn terugkeer in België legde hij zich verder toe op zijn passie, de missionerings- en volkerengeschiedenis in onze voormalige kolonie. Hij overleed onverwacht in Asse op 22 december 2008.

Comments