Onze bibliotheek‎ > ‎

Bio- en bibliografie Albert De Rop


De bio- en bibliografie van Dr. Albert De Rop, m.s.c.
NOOIT DE MOED OPGEVEN ...


door Jean Pierre Coppieters met tekeningen van Cop
Opgedragen aan alle idealisten en aan de familie.
 
Voorwoord : Peter De Rop.
In Nooit de moed opgeven … schetst Assenaar Jean Pierre Coppieters het levens­werk van zijn grootoom, missionaris, Prof. Dr. Albert De Rop, m.s.c. (1912-1980).

De auteur verdiepte zich jarenlang in dagboekfragmenten, brieven, krantenknipsels en ander historisch materiaal. Met dit boek hangt Cop het beeld op, van één van de zovele zendelingen die in de eerste helft van de 20e eeuw, ondanks vele tegenslagen en frustraties, op het zwarte continent zijn roeping waarmaakte.

Met medewerking van : Ilse Coppieters, M. Derez, Blondine De Rop, Frans, Jeanne, Albert en Marcel De Rop (Ropcop), Jan De Rop, Flor De Smedt (Heemkring Ascania), V. Geeraerts, Bastein, J. Verswijver, J. Lauwers, m.s.c., Anita Meskens, H. Vanderstraeten, Dr. Y. Verhasselt, L. Verheyen, m.s.c., B. Wellemans, B. De Clippel en de Zwartzusters Augustinessen van Halle en St.-K.-Lombeek.

Bijdragen en getuigenissen van : Dr. J. Jacobs, H. Vinck, m.s.c., J. Vlamynck, m.s.c., J. Spanhove m.s.c., René De Rop.
Uit brieven van : G. Hulstaert, m.s.c., Vliegen, m.s.c., Dr. Eug. Mattelaer, Margri(e)t de Sablonière en Bicker Caarten, P. Staner, W. Vandermeulen, Jos Chabert, R. Van Breuseghem, R. Ingels, m.s.c.

Met teksten en citaten van : J. Vereecken, m.s.c., E. Boelaert, m.s.c., Eugeen Van den Broeck, Jerom Durnez, Leo Stappers, A. Burssens, L. De Boeck, E. Dammann, W. Bühlmann, J. Vansina, G. Manessy, L. Wuyts, M. Helsen, J. De Cock, J. De Kerck, m.s.c., A. Coupez, J. Vermeulen, E.B. Van Wyk, A. Meynen, m.s.c., A. Peeters, F. Janssens, R. De Saedeleir, K. Lauwereyns en vele anderen.
Reportageknipsels van VTM en VRT.

INHOUDSTAFEL

DEEL I :
Dit deel bevat naast de inleiding, een voorwoord en een vooraf, de algemene werkingen en organisaties waarvoor pater Albert De Rop, m.s.c. werkte. Van Jules Chevalier, de Missionarissen van het Heilig Hart en Walfergem-Asse, de Katholieke Universiteit Leuven, het Koninklijk Museum voor Midden Afrika in Tervuren tot de missie in Belgisch-Congo (Mbandaka, Bamanya, het tijdschrift Aequatoria, Bokuma, Boteka, Imbongo, Kinshasa). Verder volgt een woordje over de Universiteit Lovanium, de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, de Zwartzusters Augustinessen Halle en het Rustoord Sint-Carolus in Sint-Katharina-Lombeek.

DEEL II :
Dit deel bevat de levensloop van pater Albert De Rop, m.s.c., zijn geschreven werken en andere biografische gegevens. Het bevat ook zijn verschenen bio- en bibliografie alsook enkele bijdragen en getuigenissen. Verder nog enkele knipsels, reportages en de bibliografie met een bijzondere dank aan.

DEEL III :
Dit deel bevat kleine stukjes authentieke verhalen waarbij wij pater Albert De Rop, m.s.c. in terug vinden. Handelend over zijn leven en zijn werk.

Uit de honderd en één brieven, enkele met een verhaal op zich. Samengevat in een aantal hoofdstukjes.
I. De ‘ingezetelde’. II. Compagnie Maritime Belge. III. De Congo. IV. Oorlog ? V. Dierbare ouders. VI. Een studiereis. VII. Een volgende zoektocht. VIII. De zaak ‘Aequatoria’. IX. De drukproeven van een ‘loopjongen’. X. Mijn gewaarborgd inkomen. XI. Nooit de moed opgeven. XII. Margri(e)t De Sablonière & Bicker Caarten. XIII. Versions et fragments de l’épopée Mongo. XIV. Einde van de zoektocht : eindelijk rust. XV. Bij de dood van Pater De Rop. XVI. Neen ... Nooit de moed opgeven

Dit werkje kreeg de gezamenlijke titel: NOOIT DE MOED OPGEVEN ...

INFO :
ASCANIA-bibliotheek nr. 72 – Asse.
Wettelijk Depot Nr. 0382 i.s.m. ROPCOP – Asse.
© Jean Pierre Coppieters – Veegang 53 Krokegem – 1730 Asse – 2003.
Typografie, computer en lay-out : Cop – Foto’s en scan : Ilse – Vormgeving : Jan en Rene.
Het werk bevat 180 blz. waarvan meer dan 50 blz. tekeningen en foto’s.
A4 Formaat - Ingebonden

Boek te bekomen bij :
Heemkundige Kring ASCANIA – Flor De Smedt, Mollestraat 9, Asse, Tel. 02-452.72.60
J.P. Coppieters, Veegang 53, Asse, Tel. 02-452.35.21, e-mail:
 jp_cop@hotmail.com
Kostprijs: 15 euro (verzendingsonkosten + 2 €) door storting op bankrekening 310-0134995-57
met vermelding ‘Nooit de moed opgeven’. Gratis levering (binnen Asse)
Comments