Onze bibliotheek‎ > ‎

Bibliotheek Reglement


ASCANIA BIBLIOTHEEK

1. divers A-J • 2. divers K-Z • 3. auteurs A-C • 4. auteurs D
5. auteurs E-L • 6. auteurs M-T • 7. auteurs U-Z

 
Huishoudelijk reglement
bibliotheek
Koninklijke Heemkundige Kring Ascania
 
• Onze bibliotheek is open voor het publiek elke donderdag van 18 tot 21 uur tenzij die samenvalt met een wettelijke feestdag. Op te merken valt dat vermits de openbare bibliotheek sluit om 20 uur en de ingang afgesloten wordt, men dan ook niet meer binnen kan in ons lokaal.
 
• Deze dienstverlening is gratis voor eigen leden en voor studenten tot 18 jaar (maar hier met het uitdrukkelijk verzoek een exemplaar met het resultaat van hun opzoekingen in ons lokaal of op de bestuurszetel van de Heemkring - Mollestraat 9, 1730 Asse - te bezorgen). Leden van de Openbare Bibliotheek Asse kunnen ook worden toegelaten. Voor niet-leden is een éénmalig bezoek op verzoek en afspraak gratis; voor elk bijkomend bezoek zal een kleine bijdrage van 1 euro gevraagd worden.
 
• De bezoeker dient zich bij elk bezoek in te schrijven in het daarvoor voorziene boek en de geldende richtlijnen zoals hieronder beschreven, op te volgen. Wij herinneren de bezoeker nogmaals aan het algemene rookverbod dat niet alleen geldt voor ons lokaal, maar voor het ganse complex waarin ons lokaal zich bevindt.
 
• Om de werkende leden gelegenheid te geven zelf ook nog opzoekingen te doen, zal onze bibliotheek elke 2de woensdag van de maand (18 tot 21 uur) die niet samenvalt met een wettelijke feestdag, een extra dag geopend zijn vanaf februari 2005.
 
Modaliteiten
 
• Alle stukken worden zonder uitzondering aangevraagd aan de bibliothecaris of aan de door hem aangestelde vervanger of in voorkomend geval aan de voorzitter.
 
• Het gevraagde item (krant, tijdschrift, boek, genealogisch deel, … ) wordt bezorgd en na gebruik door de aanvrager aan dezelfde persoon ingeleverd alvorens een nieuwe aanvraag kan worden geformuleerd en afgeleverd. (ruiters plaatsen!!!)
 
• Het ter beschikking gestelde item dient met het nodige respect te worden gebruikt. Concreet betekent dit dat men er geen nota's op maakt, niet op een hoopje gooit, niet onnodig beduimelt, geen vingers bevochtigt om een blad om te draaien, bij inzage van originele documenten gebruik maakt van potlood en gom i.p.v. stylo of vulpen, enz.
 
• Uitleningen worden in principe niet toegestaan, zeker niet wat betreft kranten, tijdschriften en losse documenten. Enkel een boek kan eventueel uitzonderlijk uitgeleend worden, maar dit wordt dan individueel besproken. (voldoende gemotiveerd, maximum uitleentijd, te betalen borgsom en eventuele boetes bij niet nakomen van gemaakte afspraken).
 
• Inzage van losse archiefdocumenten (al dan niet geklasseerd in archiefdozen) en ander kwetsbaar of discreet materiaal kan alleen gebeuren in bijzijn van een bevoegd persoon, die zal toezien op het behoud van het reeds gemaakte klassement. De discrete documenten zullen gemarkeerd worden met vermelding van de inzagebeperkingen. Wijzigingen in dit klassement kunnen enkel gebeuren na samenspraak met de bibliothecaris of de door hem aangestelde verantwoordelijke.
 
• Op eigen houtje snuffelen in de zeer kwetsbare doodsbrieven en doodsprentjes wordt niet meer toegelaten. In afwachting dat zij worden gedigitaliseerd zal de door de bezoeker gevraagde persoon of personen voortaan worden opgezocht en afgeleverd door de bibliothecaris of door de door hem aangestelde verantwoordelijke, die na gebruik het document op zijn oorspronkelijke plaats zal klasseren. (ruiters plaatsen!!!)
 
• Fotocopiëren van documenten gebeurt alleen door de bibliothecaris, een door hem aangestelde persoon of door de voorzitter. De prijs bedraagt respectievelijk voor leden (niet leden): formaat A4=0,10 (0,15) euro, voor formaat A3=0,15 (0,20) euro. Het laten maken van digitale foto's kan eventueel toegestaan worden (al of niet tegen vergoeding) maar dient vooraf besproken te worden met de bibliothecaris. Het mag evenwel niet de bedoeling zijn om volledige bestanden te laten fotograferen of fotocopiëren.
 
Onze Heemkring heeft alleszins de bedoeling om bezoekers zo veel als kan te helpen bij alle mogelijke problemen i.v.m. het opzoeken van allerlei gegevens. Anderzijds mag men niet verwachten dat onze mensen bv. een ganse stamboom voor iemand zullen opzoeken. De bedoeling is niet om hun taak over te nemen.
Comments