Onze bibliotheek‎ > ‎

Bibliotheek Ascania divers A-J


BIBLIOTHEEK ASCANIA

1. divers A-J  2. divers K-Z  3. auteurs A-C  4. auteurs D
5. auteurs E-L  6. auteurs M-T  7. auteurs U-Z

deel 1 - boeken van verenigingen,
boeken zonder auteur en verzamelde werken
 
klik hier voor het huishoudelijk reglement van de bibliotheek
 
0-9

• 100 jaar Boerenbond 1880-1990 * D9
• 100 jaar Toneelleven in Merchtem * Heemkring Soetendaelle * 1990 * B7
• 1000 jaar Sint Baafs Aardenburg
• 25 jaar OCMW Merchtem * 2002 * B7
• 4th International Congress Abstracts of free Paper Session * Knipkunst * 1992 * B3
• 50 jaar broeders van de Christelijke scholen (Ternat) * 1926-1976 - Jeugd van Kruikenburg * 1976 * D5
• 50 jaar Broeders van de Christelijke Scholen Ternat 1926-1976
• 50 jaar na het overlijden van August De Boeck * Heemkring Soetendaelle * 1987 * A2
• 600 jarige Jubelfeesten der mirakuleuze kruisen * Louis Collin - Schaarbeek - fotoalbum * 1912 * A5
• 800 jaar O.L.Vrouw Gasthuis Mechelen * 1998 * D9
• 800 jaar St-Janshospitaal Brugge * Delen 1 en 2 (tentoonstelling) * 1976 * D5
 
A
 
• Aan alle jonge moeders bij de geboorte van hun kindje * N.V. Lacsoons
• Aarschot in beeld * Aarschotse Kring voor Heemkunde * 1963 * C10
• Aarschot tijdens de oorlog 1914-1918 * Aarschotse Kring voor Heemkunde * 1964 * D5
• Aarschotse Kring voor Heemkunde * Jaarboek nummer 1 en 2 * 1962 * D5
• Administratieve onderichtingen op gemeentelijk vlak * GEN
• Advies ontwerp-gewestplan Halle-Vilvoorde- Asse voor het grondgebied v/d randfederatie * 1976 * C7
• Affligem Nummer- E.S.D.B. * XIV jg. nummer 1 - 2 * 1931 * C10
• Affligem van allen cloosteren spieghel * 1962 * C3
• Affligemensia 1945 - 1950- Tijdschrift 7 deeltjes * Tijdschrift 7 nummers gebundeld * 1945 * C8
• Album Jan Heuninckx 65 * Davidsfonds Opwijk * 1984 * A2
• Alfabetische Lijst Dienstplichtigen kanton Aalst-1805 * V.V.F. Aalst * 2000 * C9
• Alfons Moortgat, organist 1882-1962 * B5
• Alles over Asse * Brochure gemeentebestuur * 1973 * A9
• Alles over babyvoeding
• Als randgemeente in de definitieve staatshervorming * 1980
• Annales de la société royale d'archeologie de Bruxelles * (Mémoires, rapports et documents) deel 44+45 * 1941 * D4
• Antwerpen-Gent Electrisch 29-5-73 * N.M.B.S * 1973 * B4
• Archaeologia Medievalis * tijdschrift nr. 4 * 1981 * C4
• Archaeologie Mediaevalis * tijdschrift nr. 5 * 1982 * C4
• Archeologie in Klein Brabant * Jaarboek Ver. Klein Brabant * 2001 * B7
• Archeologie in Vlaanderen * Delen I en II (Inst.v/h Archeologisch Patrim) * 1991 * C7
• Archeologisch Museum van Zuid - Oost Vlaanderen * Stad Zottegem * B5
• Arts et Traditions populaires-bergers de France * Société d'Ethnographie Frangaise * 1962 * A5
• Ascania - Tijdschrift -1958 tot heden * ingebonden jaargangen * C6
• Aspecten van de Kerkelijke Geschiedenis van het hertogdom Brabant * K.U. Brussel * 2002 * C5
• Aspecten van Oostvlaamse gemeenten * tentoonstelling Bijlokemuseum Gent * 1986 * A2
• Assche in oude prentkaarten * samengesteld door heemkring "Ascania" * 1973 * A9
• Assche Nummer E.S.D.B. * Bijzonder Ass+E109e nummer * 1928 * A9
• Asse - verleden in woord, heden in beeld * Uitgave gemeentebestuur van Asse * 1978 * A7
• Asse Analytische Bibliografie van de gemeente * 1960 - 1981 * B9
• Asse en omgeving - 1976 -adressenboek * Genk - belg. Uitgeverij handelsinformatie * 1976 * A9
• Asse- Open Monumendag 1989 * Uitgave Culturele Raad * 1989 * A7
• Atlas v.d. Archeologische ondergrond Gewest Brussel * St Agatha Berchem * 1992 * C7
• Avioth - Une si belle Eglise pour un si petit Village * A5
 
B
 
• België in de tweede Wereldoorlog- Het Verzet * Deel 4 van de reeks * A5
• België vanuit de hemel * tentoonstellingsgids * 1981 * A2
• Beredeneerde cat. prenten naar Pieter Bruegel de Oude * K.B. Brussel catalogus * 1969 * B4
• Bibliografie Limburg 1970 * Provinciale Bibliotheek * 1972 * B5
• Bibliografie van de gemeenten van het Land van Aalst * twee delen - uitg. Het Land van Aalst * 1985 * D6
• Bibliografie: Molens * St Truiden - Prov.museum industr.erfgoed * 1987 * D3
• Bier, Kuipen, Klompen, Garelen * Heemkr. Soetendaelle-Merchtem * B9
• Bijbels woordenboek * 1941 * E4
• Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis, Cahiers d'histoire du temps present nr. 1(1996) en nr. 2(1997) 
• Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze * Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze * 1940 * D6
• Bijdragen tot de Geschiedenis van de tweede wereldoorlog  * Navorsings en Studiecentrum - reeks van 1970/72/74/76/78/80/82/84/88/90 * 1970 * C5
• Bijdragen tot de Geschiedenis van Lennik * delen 1,2,3,4,5, 6 Andreas Masiuskring * 1978 * D5
• Bijdragen tot de Hombeelse geschiedenis * Hoembekiana - 6 deel * 1995 * D5
• Bijdragen tot Limburgse volkkunde (Cramignon) * Wassenaar -Neerlands Volksleven XX nr. 1 * 1970 * A4
• Bijzondere Bodegemnaars * Heemkring Bodeghave - o.a. Luc Ebrard ° Asse * C4
• Biologische inventarisatie en evaluatie v/d groenzones in de randfederatie Asse-twee delen (rapport-kaarten) * twee delen * 1976 * C7
• Blij en goed bidden * Landsbond der Chris. Mutualiteiten * 1959 * E4
• Bloemlezing van Vlaamse voornamen * Gemeente bestuur Asse * 1978 * C7
• Bodegem een klein dorp in de Groote Oorlog * Heemkring Bodeghave * 2000 * C10
• Bouwen door de eeuwen heen - Deel 2N * Inventaris v.h cultuurbezit in België (Halle-Vilvoorde) * 1975 * B5
• Brabant - Hart van Europa * Kredietbank - Brussel * 1972 * A2
• Brabant: Hart van Europa * Uitgegeven door de Kredietbank * 1972 * D10
• Brabant: Hart van Europa * K.B. * 1972 * A2
• Brabantica - Brusselse Geslachten * 4 delen * GEN
• Brabantse Bouwmeesters. Het verhaal van de Gothiek in de Groene gordel * met o.a. Sint-Gorikskerk en Torenhof Kobbegem * 2005
• Breugel Pieter 1569 - 1969 * Uitgegeven Kredietbank * D10
• Breughelfanfare jubileert 1952-1962 * programmaboekje * 1961 * A9
• Brussel Bruisende Stad * N.C.C. Brussel * 1986 * A5
• Bruxelles avant 400 - Présence Romaine + Brussel voor 400+A207 * Bruxelles et Environs * 1978 * B5
• Bruxelles et ses Lignages * Cataloog tentoonstelling. * 1967 * C9
• Bulletin des amis de Montaigle * nummer 11 * 1975 * C10
 
C

• Cahiers - Bijdragen: Navormings- en studiecentrum voor de geschiedenis van de 2e wereldoorlog nr. 15 (december 1992) * A.R.A. * 1992
• Cahiers - Bijdragen: Navormings- en studiecentrum voor de geschiedenis van de 2e wereldoorlog nr. 16 (juli 1994) * A.R.A. * 1994
• Cahiers - Bijdragen: Navormings- en studiecentrum voor de geschiedenis van de 2e wereldoorlog nr. 17 (juli 1995) * A.R.A. * 1995
• Carte de Cabinet des Pays-Bas Autrichiens * Mémoires Histor., Chronologiques et Oeconomiques * 1965
• Carte de la foret de Soignes * Touring Club de Belgique * C3
• Catalogue des Manuscrits de la bibliothèque Royale * Zie afzonderlijke lijst genealogie * B4
• Catalogue des Manuscrits-Ministerie Buitenlandse Zaken * copie * GEN
• Catalogus Tentoonstelling "650 jaar H. Kruis te Asse" * Gemeente Asse * 1987 * A7
• Catalogus van het Bureau voor Iconographie * afbeelingen, portretten enz. * 1999 * GEN
• Catechismus van de feestdagen en plechtigheden H.Kerk * 1895 * E4
• Ceremonieel van de kleding -tijdelijke geloften -eeuwige geloften der Zwartzusters van Assche * gedrukt te Mechelen * 1947
• Chefs d'oeuvre de la curiosité du Monde * Musee des Arts Décoratifs * 1954 * C5
• Chronogrammen, emblemata, verzen en andere * opschriften * E4
• Commissie van het oude Volkslied * Jaarboek 1939 - Antwerpen Holthof * 1939 * E3
• Constant Permeke * Jabbeke * 1972 * A5
• Cronique Jettoises * C3
• Cultureel jaarboek voor de provincie O-Vlaanderen * twee banden-1951 en 1954 * 1951 * D5
• Cultuurhistorische caleidoscoop * Stichting Mens en Kultuur - diverse auteurs (o.a. W. Braekman) * 1992 * E5
 
D

• Dag zuster, dag meester, dag juffrouw * 200 jaar onderwijs in de gemeente OPWIJK * 1991 * B7
• Damiaan De Veuster. Zaligverklaring 4-6-1995
• Date, et dabitur vobis, Can. P.J. Triest, Eucharistieviering 31mei 1986 St. Baafskathedraal Gent
• De abdij Affligem -Historische schets- * ESDB 1931 (14e jg. nr. 1-2) * C10
• De Belgische stad van vandaag. Waarheen? * Gemeentekrediet * 1985 * D9
• De Belgische stadstram in beeld * Zaltbommel, Europese Bibliotheek -prentkaarten- * 1980 * D6
• De bevolking van Asse in 1693 * GEN
• De Boodschap van de Postbode * 1985 * B7
• De Bossen van Merchtem * Heemkring Soetendaelle Merchtem * 1986 * B7
• De Brabantse Folklore nr. 231 * Volksheiligen in het pajottenland * 1981 * A2
• De Breugelfanfare * reeks Vroeger en Nu -nr. VI Gemeente Asse- * 1990 * A7
• De Breugelfanfare jubileert * 1962 * A9
• De centrale overheidsinstellingen Habsburgse Nederlanden * A. R. A. Brussel - deel 1 en 2 * 1994 * B3
• De Damen Bernardinnen van Oudenaarde * 1947 * A2
• De familie Claes van Landbouwers tot industrielen * Kring van Halle * 1987 * B9
• De familie Golfus * Orgelbouwers - overdruk E.S.D.B. 1940 * C9
• De familie van Cutsem van St Pieters-Leeuw * C4
• De farmacie door de eeuwen heen * Uitgave door het Witte Kruis * C3
• De glans van premontre * Oude kunsten uit Witherenabdijen der Lage Landen * 1973 * C5
• De godsklop der democraten of antwoord aan "De Strijd van priester Fonteyne" * D.H.A.
• De hopboer * De Belgische Hopteelt (17e jaargang) * 1924
• De Kapel van O.L.V behoudenis der kranken * A.M.D.G met nota's * 1905 * D6
• De Kapellekerk in de Breugelwijk * Cataloog - Tentoonstelling "De tinne pot' * 1976 * E9
• De kathedraal van Luik * Kunst adelt 9e jaargang nr. 1 * 1930
• De kerk van Strijtem
• De Koninklijke Bibliotheek van Belgie * K.B. Brussel * 1994 * C7
• De Lantwijck * extrait Brabantica * C9
• De molens der provincie Antwerpen * Natuur en Stedenschoon jg. 31 nr. 4 -inventaris- * 1958 * D3
• De muziek ten tijde en aan het hof van Margareta van Oostenrijk * 1980 * A2
• De Nederlandse Volkskundige Bibliografie * alle delen-zie lijst. * A4
• De Nieuwe Katechismus * 1966 * B4
• De ommegang van den Zavel 16e eeuw * De Brabantse Folklore 8e jg. nr. 43 (sept. 1928)
• De oorkonden van Pitsenburg * vijf delen * D7
• De oorlog van 1914 Wat het Belgisch leger deed…..1916
• De processietraditie te Bodegem * 1995 * C10
• De Recessie (Ternat) * jaarboek 1991 - Sint Gertrudis Ternat * 1991 * D5
• De Republikeinse Kalender * fotocopie * GEN
• De Schelde - Durmestreek in O. VL. * V.V.V. - V.Z.W. Schelde - Durme
• De Septemberdagen van 1830 * Konk. Bilbliotheek Albert I * 1980 * C3
• De Sint-Truidense kloosters * Cataloog tentoonstelling. * 1963 * D10
• De Spoorweg in Bodegem * Heemkring Bodeghave * 1994 * C10
• De Spycker (rekeningen van Schouten te Essen-Kalmthout 1519-1574) * 17e jaargang nummer 1 * 1960 * C10
• De Steltenlopers van Merchtem * Heemkring Soetendaelle * 1995 * B7
• De Sterrenhemel of Legenden der Heiligen van Alban Stolz * februari, maart, april, juni, juli, augustus, sept., nov. 1891 * 1891
• De streek van Olloy sur Viroin * Geologie-Flora-Fauna * 1963 * C3
• De tiendepenning 1671 Asse * fotocopie * B7
• De versierde mens-mode 1700 - 1930 * Openbaar Kunstbezit * 1983 * D10
• De verstandige hovenier * Drukkerij Snoeck-Ducaju en Zoon * E4
• De verzamelingen van het O.C.M.W. Brussel * Gemeentekrediet * C3
• Découpages Polonais * Cepelia * B3
• Den Luyster ende Glorie van het hertogdom Brabant * A.R.A. * 1988 * B3
• Dendermonde - Toeristisch Centrum * Verbond voor vreemdelingenverkeer * C10
• Denkwerk om ruimte * Koning Boudewijnstichting * 1986 * E3
• Dictionery English * E10
• Dictionnaire des Bourgmestres et echevins * résumé des Lois, D,crets etc. * 1843 * E4
• Die Juden in Deutschland * Auflage 32-36 * 1938 * C4
• Dienst voor geschiedkundige en folkloristische opzoeking * Verslag 1927,1928,1929,1931 * A4
• Dochters van de Stilte-Monialen in België en Luxemburg * ARA Brussel - van M.E. tot heden * 1998 * B7
• Documents graphiques relatifs à l'histoire-répert. Nationale * negen deeltjes * 1915-'21 * C5
• Doorheen de Nationale Geschiedenis * catalogus * 1980 * D6
 
E
 
• Echo n° 1 en 2 * Uitgave archeologische werkgroep Affligem * C3
• Economische toestand van Belgie en Belgisch Kongo * uitgever Kredietbank * 1958 * D10
• Eeckhoudt -genealogie * 1997 * E7
• Een eeuw Kantoormachines 1883 - 1973 * K.B. Brussel * 1993 * B5
• Een hart voor mensen - 300 jaar hospitaalzusters * Gedenkboek en catalogus bij de tentoonstelling * 1986 * D5
• Een nyverlic boecksken voor scoene zieltjes
• Een tijdsbeeld 1951-1991 * 1991 * D7
• Een vrouw, een stem * tentoonstelling over vrouwelijk kiesrecht * 1956 * A2
• Een woord v/d/ boer van d'Eyeren-Merkt over den volksstand en den edeldom * 1841 * E4
• Ein immer Fröhlich Herz kalender * St Johannis Druckerei * 1979 * B3
• Ensor James * Oslo - Kataloog * 1982 * B4
• Environs de Bruxelles - 100 Promenades * Touring club de Belgique (Pédestres) * A4
• Erste schweizerische Schereschnitt Austellung * B3
• Esso Magazine * evolutie bouwen + meubels * 1961 * B9
• Etat Présent de la Noblesse Belge * 1971 * D6
• Eugeen V. D Broeck 60 * huldeboek * 1971 * A9
• Evenementenkalender van het Brabants volksleven * provincie Brabant * B9
• Examen van Kiesbekwaamheid * cijnskiesstelsel art. 23 v.d. wet van 24 augustus 1883 * 1883 * A4
 
F
 
• Familia - Tijdschrift Genealogisch Genootschap Suid-Afrika * Jaargang 1964-nr 1 * 1964 * B9
• Familie Samain 1625 * Généalogie * 1953 * B9
• Familiecronycke Van den Bergh (Essen, Kalmthout -Wuustwezel-Antwerpen..1610-1984) * D7
• Families te Bekkerzeel 1779-1793 * GEN
• Feestbundel Pater Joris Spanhove * Ascania bibliotheek nr. 46 * 1988 * A9
• Felicien Rops * K.B. * 1991 * D10
• Folklore en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg * uitgave Végé (2 delen) * A4
• Folklorestoet- Buggenhout * 1959 * D5
• Freude am Leben - Scherenschnitte * Knipkunst * 1964 * B3
• Freude am Leben - Scherenschnitte * Knipkunst * 1965 * B3
• Freude am Leben - Scherenschnitte * Knipkunst * 1966 * B3
• Freude am Leben - Scherenschnitte * Knipkunst * 1967 * B3
• Freude am Leben - Scherenschnitte * Knipkunst * 1970 * B3
 
G
 
• Gallo-Romeinse vondsten * Agilas * 1984 * A7
• Ganz Edwin 1871 -1948 * Heemkring Berla * 1986 * A2
• Gedenk- en huldeboekVan Schuylenbergh F * 1896-1969 * 1969 * E3
• Gedenkboek Geestelijkheid Melsele * 1990 * D9
• Gedenkboek nooit rust * Viering anderhalve euw Abdij Westmalle * 1954 * C3
• Gedenkschriften over de aloude heerlijkheid Eeschen…. * Eeschen-Calmpthout-Huybergen (jaargang) * C10
• Geen toekomst zonder verleden * Heemkring St Lambertus Muizen * 1940 * C5
• Geestelijke rondgang * muzikale compositie I. Mortelmans, Zuster Lutgardis * 1959 * A2
• Gelukkige Hannes - Schaduwspel * B3
• Gemeentelijke prijs voor Letterkunde * Gemeente Asse * 1997 * C7
• Genealogie Geeroms - Merchtem * GEN
• Genealogie Sablon * Ascania Bibliotheek nr 68 * 2000 * E7
• Genealogie Van Stappen - St. Amands * GEN
• Genealogies des familles de Mont-St-Guibert * 1st * 1956 * B9
• Genoveva processie Steenhuffel, Sinksenzondag 19 mei 2002 * 2002
• Geschiedenis en kerkelijk kunstbezit te Gerdingen * 1976 * B7
• Geschiedenis v.e stuk uit het H. Kruis bewaard en vereerd in de kerk v/d H. Petrus te Galmaarden * 1909 * D6
• Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden * Davidsfonds Leuven * 2005 * A4
• Geschiedenis van de Belg. Prov. Dochters v. OLV v.H.H * 1992 * B5
• Geschiedenis van de vlaamse kunst * Uitg.De Sikkel (4-5-8-9-10-12-15-16-17-18) * C3
• Geschiedenis van het Lager Onderwijs in Bodegem * Heemkring Bodeghave * 1991 * C10
• Gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Brabant * en Mechelen tot 1795-uitgave ARA * 2000
• Gewestelijke en lokale overheidsinstellingen-Brabant * A.R.A. (2 delen Brabant en Mechelen tot 1795) * 2000 * B3
• Gezinsrepertorium Teralfene * GEN
• Gezond en blij
• Gids voor de bezoeker St. Leonarduskerk te Zoutleeuw. * Zoutleeuw - Peeters * D10
• Gids voor de kunst van Belgie * Utrecht - Brussel Prisma * 1963 * B4
• Gids voor Hekelgem * Davidsfonds Hekelgem * 1961 * D5
• Gids voor Liedekerke * Heemkring Liedekerke * B5
• Glorieux Stefaan Modest * gelegenheids brochure Br. O.L.V. Louders * 1980 * C3
• Goud en Zilver van de city of London * tentoostellings cataloog * 1973 * D7
• Grafmonumenten van de middeleeuwen tot in de 19e eeuw * Openbaar Kunstbezit 1983 nr. 3 * 1983 * A2
• Grimbergen * ter gelegenheid van "Laus Brabantiae" * 1958 * B5
• Grimbergen 1977 * gemeentelijk informatieblad * A4
• Guido Gezelle's dichtwerken * Standaard Boekhandel
 
H
 
• H. Petrus Ascanusnummer * Ascania jaargang 10 * 1967 * A9
• Handboek der Kerk Fabrieken - Keizerrijkbesluit 30-12-1809 * 1842 * C4
• Handboekje der Bedevaardersr O.L. vrouw van Lourdes
• Handelingen van het congres van het Davidsfonds gehouden te Antwerpen * Davidsfonds * 1912 * C5
• Heemkundig Jaarboek Klein Brabant in oude prenten * 14e en 15e jaargang (deel III) * 1979
• Heemkundige kring Belledaal - Affligem * Jaarboeken Heemk. Kring * 1985
• Helden en Martelaren 1940-1945 De gefusillieerden * uitgeverij J. Rozez * D7
• Herbergen te Asse * fotocopies uit de Asschenaar * A7
• Herwaarderingsgebied "Gildehof" * Techn. Dienst - Asse * 1985 * A7
• Het Cartularium en oorkondenboek van Affligem * A.R.A. drie delen * 2000 * E6
• Het geslacht van Dierendonck * E7
• Het H. Bloed in ons Land en in Europa * overdruk Iepers Kwartier * 1995 * B5
• Het Kasteel van Groot Bijgaarden * Drukkerij Lesigne, Brussel * B7
• Het Militair Vraagstuk * T.V.W. * C4
• Het monument, de redder en het museum De Bres * Gids voor de bezoeker * 1976 * D5
• Het nieuwe Testament * Amsterdam - Nederland Bijbelgenootschap * 1955 * B3
• Het parlement exponent v. e. democratische samenleving 1831-1981 * uitg. Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat * 1981
• Het Rijksarchief in de Provinciën * A.R.A. overzicht fondsen en verzamelingen * 1975 * B3
• Het Rijksarchief in de Provincies * ARA Brussel - deel I-Vlaanderen - del II: wallonië * 1975 * C4
• Het Taxandria-museum * Toeristische folders * C3
• Het verdienstelijk leven van Petrus-Jozef Triest (1760-1836) * Triestroute * 1986
• Het verzet van de Nederlandse bisschoppen tegen Nat.Soc. en Duitse tyrannie * 1945 * A5
• Het Villerscollege te Leuven (thans Rijksarchief) * A.R. * 2002 * C7
• Het Westland en de Hopboer * 14e jaargang nr 4 * 1921
• High Life de Belgique (104 jaar) * 1984 * E4
• Histoire de L'architecture en Belgique * 3 delen samengebonden 
• Histoire d'une parcelle de la sainte croix veneree et conservee dans l'église de St Pierre * 1909 * D6
• Historische notice over 0. L.V van Hanswyck * 1904 * D5
• Historische toelichtingen Post Telegraaf Telefoon * Postmuseum * E3
• Hoogtepunten van den Brugse Boekdrukkunst * Tijdschrift Vlaanderen n° 252 * D7
• Hopduvel en brouwersfeesten (Asse)+A956 * programmaboekje * 1956 * A9
• Huldealbum Karel De Bauw * ascaniabibliotheek * 1969 * A9
• Huurcontract Anna van Vuxem-Nic.Slachmolders- * Heemkring Soetendaelle - transcriptie Pol Feytens * 2001 * B7
• Huwelijken - Deel 2 -Grimbergen * Davidsfonds * 2002 * GEN
 
I

• Iconen - (Reizen doorheen de tijd) * 1994 * B5
• In Memoriam Cyriel Verschaeve -drie Verschaeve herdenkingen te Alveringem * Verschaeve komitee * 1973 * D6
• Infobrochure Culturele Verenigingen Asse * 2002 * A9
• Infobrochure Socio-culturele Verenigingen * S.C. Dienst gemeente Asse * 1993 * A7
• Info-gids Opwijk-Mazenzele * 1989 * D5
• Inventaris Koninklijke Bibliotheek * 13 delen * B3
• Inventaris van wind- en watermolens * Kultureel jaarboek O. Vl. 1960 met foto's (arr. Aalst en Dendermonde) * 1960 * D3
• Inventaris van wind- en watermolens * Kultureel jb. O. Vl. 1961 met foto's (arr. Eeklo en Gent) * 1961 * D3
• Inventaris van wind- en watermolens * Kultureel jb. O.Vl. 1962 (arr. Oudenaarde en Sint-Niklaas) * 1962 * D3
 
J
 
• Jaarboek 25 van de vrijheid en het land van Geel * studentenlijst * 1988 * E3
• Jaarboek Davidsfonds voor 1904 * Davidsfonds Leuven * 1904 * A5
• Jaarboek der gemeente Opwijk-1953 * 1953 * A4
• Jaarboekje van het Zuidwestbrabants Museum-Halle * 1993-2001
• Jetse Kronieken * Geschied- en Heemkundige Kring (artikel Zellik) * 1985 * C3
• Joe Englisch, leven en werken * 1932 * A2
• Jubile van 525 jaren mirakuleuse kruisen v. Asse * album der historische Processien * 1862 * A9Comments