Onze bibliotheek‎ > ‎

Bibliotheek Ascania auteurs U-Z1. divers A-J • 2. divers K-Z • 3. auteurs A-C • 4. auteurs D
5. auteurs E-L • 6. auteurs M-T • 7. auteurs U-Z

deel 7
boeken van auteurs beginnend met U-Z
 
klik hier voor het huishoudelijk reglement van de bibliotheek
 
V
 

• V. D Woude G. * Ter Duinen Kustmacht onder de graven * 1944 * D5
• V.D Castyne Ode * Promenade à travers Gand * Touring club de Belgique * D5
• V.D Cruyce P. * De doorgang van een ster door een sterrenhoop * verhandeling (K. U. Leuven) * 1972 * C4
• Vachon Marius * Les artistes célèbres : Jacques Callot * Frans kunstenaar 1592-1635 * D10
• Valgaerts-Machiels * De keltische erfenis * Mens en Kultuur * 1992 * B5
• Van Assche-Gauthier * Buitenverblijven rond Brussel (o.a; Asse) * 2000 * D7
• Van Autenboer * Geschiedenis van de stad Mechelen * Centrum Brabantse Geschiedenis * E7
• Van Bavel Karel * Terugblik op 5 eeuwen onderwijs in Malle * overdruk Heemkundige Kring van Malle * 1981
• Van Bellingen Fr. * Archeologisch onderzoek Affligem * voorlopig verslag * 1976 * D6
• Van Bellinghen Jan en Frans * Thomas Van Bellingen alias Van Cantimpre 1187-1263 * 1955
• Van Billaen A. * En de Krotten * De toestand in Belgie en Nederland- * 1930 * C5
• Van Brouwer J. * Bijdragen tot de geschiedenis v.h platteland in Vlaanderen * 1961 * D6
• Van Buggenhout Gust * Opwijkse Kapelletjes * V.T.B. nr. 227 * 1978 * A4
• Van Butsele Paul * Poorterboeken van Oudenaarde deel 1 * Familia et patria- * 1966 * B9
• Van Buyten L. * Bureaucratie en bureaucratisering in de lokale besturen der Zuidelijke Nederlanden 16e tot 18e eeuw * Centrum Brabantse Geschiedenis * E7
• Van Buyten L. * Het wegennet in Brabant in de 18e eeuw * E7
• Van Campenhout Frans * Een riet tussen de tanden (Bert Pelemanmonografie) * C4
• Van Cantimpré Thomas * Het Leven van de Heilige Lutgardis * 1921 * D6
• Van Cauwenberghe E. * De "gewone" overheidsfinanciën en de betekenis v. h. vorstelijk domein in de Nederlanden (15e eeuw) * 1980
• Van Cauwenberghe E. * De gewone overheidsfinancies en het vorstelijk domein * Cenrtum Brabantse Geschiedenis * E7
• Van Cauwenberghe R.-Rogge M * Archeologie in de ruilverkaveling Balegem * A7
• Van Clé A. * Historiek van Sporta * D9
• Van Coppenolle M. * De Belgische Westkust * Uitgeverij A. & G Claus * C3
• Van Coppenolle Maurits * Onze Lieve Vrouw van het Boompje * 1945 * D10
• Van de Kerckhove R. * Histoire de l'Abbaye Cistercienne de Valdieu * 1215-1939 * 1938 * D5
• Van de Velde A. J.J. * Lichtzuilen uit het verleden * Gent - Rombaut * 1945 * B4
• Van De Velde G. * Buggenhout op voetbalschoenen * Heemkring "Ter Palen" * 1989 * B7
• Van de Vyver F. * Vertellingen, spreekwoorden, liederen uit de heemkundige bijdragen voor Zeveneken * Leiegouw * C3
• Van de Walle P. * Oude maten, gewichten en Muntstelsel * in Vlaanderen Brabant Limburg * 1984 * GEN
• Van de Weghe * Geslachten en Geslachtsnamen uit Sint Pieters Leeuw * fotocopie * C9
• Van den Abeele R. * Wie bestuurde St. Martens Latern v.d oudste tijden tot nu * 1964 * A4
• Van den Bosche Paul * Brugge * 1962 * D3
• Van den Bossche Stefan * Een onvergetelijk man * pastoor Van Linthout uit Liedekerke * 1987 * A2
• Van den Broeck B. * Nieuwe jeugd * 1940 * D4
• Van den Broeck Bert * Opwijkse woorden * 1988 * D4
• Van den Broeck E.-Callebaut F. * Johan van Alféne of de Molenveldlegende * Melo-drama-3bedr.-uit de XIe eeuw * D5
• Van den Broeck Eugeen * 30 Hopscheuten en bierrecepten * 1975 * A7
• Van den Broeck Eugeen * Broeder Dr Denijs M. * 1890-1963 * 1963 * C10
• Van Den Broeck Eugeen * De Geuzenroute in Brabant
• Van den Broeck Eugeen * De laatste sprong van Pie Kalle * Ascania bibliotheek * 1970 * D4
• Van den Broeck Eugeen * Dolf De zoutman * "Heemschut" * D4
• Van den Broeck Eugeen * Drie wegen brachten ons voorbij Lindemans * overdruk ESB
• Van den Broeck Eugeen * Eugeen Van den Broeck * reeks Vroeger en nu- nr I -Gemeente Asse * 1988 * A7
• Van den Broeck Eugeen * Ex Libris * 1988 * A9
• Van den Broeck Eugeen * Het epos v/d torenhaan van Kobbegem * A7
• Van den Broeck Eugeen * Hopduvelkalender 1971 * 1971 * B3
• Van den Broeck Eugeen * Knipkunstkalender 1970 * 1970 * B3
• Van den Broeck Eugeen * O-Lieve Vrouw van de Buurt * Lied * B9
• Van den Broeck Eugeen * Straffe verhalen * Ascaniabibliotheek nr 53 * 1990 * A9
• Van den Broeck Eugeen * Vijftig Jaar Toneelervaring * Ascania * 1969 * A9
• Van den Broeck Eugeen * Volksremedies * 1964 * A9
• Van den Broeck Eugeen * Werk en spelboek voor de jeugd * 1959-2 delen * 1958 * B9
• Van den Broeck Jan * Ik ken mijn dorp - Geschiedenis der gemeente Zellik * 1956-57 * C4
• Van den Broeck Peter * Oudheidkundig onderzoek gemeenten Relegem & Kobbegem * 1990 * C3
• Van den Broucke Luc * Halle - Van onze Belleman * Europese Bibliotheek-prentkaartboek * 2000 * D10
• Van den Cruyce JM * Spektrokopische studie v. kernniveaus in 182 Ta door middel van gammadiffraktie * 1975 * D4
• Van den Cruyce Kris * 25 jaar Jeugdraad Asse * Gemeentebestuur - Asse * 1996 * A7
• Van den Daele J.H. * Bauwens Lieven * Willemsfonds Gent -Vuylsteke J. * 1885 * E3
• Van den drikker Jan * Ons Opwijk verteld door Broeder Jan * V.T.B. - Opwijk * 1985 * C3
• Van den Eynde H. * Cantate verheerlijking der H. H Kruisen van Asse 1912 * 1912 * A9
• Van Den Haute Joseph & W. Verleysen * Gezinsrepertorium Teralfene 1797-1900 * 2003
• Van Den Haute R. * Le chateau de Koekelberg * Graafschap Jette * 1980 * C3
• Van den Haute R. * Meise in oude prentkaarten * Uitgave Zaltbommel * 1973 * D10
• Van Den Haute R.-Van Bellingen F. * Jette en Ganshoren door de eeuwen heen * 1976 * D5
• Van Den Haute R.-Van Bellingen F. * Jette et Ganshoren a travers les ages * 1975 * D5
• Van Den Haute Robert * Het kasteel Rivieren en zijn opeenvolgende bewoners * 2005
• Van Den Haute Robert * L'ancienne église Saint Servais à Schaerbeek * Le Folklore Brabançon * 1961 * D6
• Van Den Hurk A.W. * De Norbertijnen * 1949 * A4
• Van den Weghe J. * Het leven en werken van Kannunik J.B David Moroy R. * uitgegeven door het Davidsfonds * C4
• Van der Auwera Tim * Onderzoek en verslag van de Romeinse sites te Asse * 2001 * B9
• Van Der Eycken * Beknopt overzicht v/d geschiedenis van Diest * Centrum voor Brabantse Geschiedenis * 1981 * E7
• Van der Eycken Michel * Zeven eeuwen ezeldijkmolen te Diest * VZW Ezeldijkmolen * 1976 * D3
• Van Der Jeught F. * Experire Peeter Van Ginderachter alias de Laderrière (Asse 1522) * Ascania bibliotheek nr. 75 * A9
• Van der Jeught F. * Genealogie Van der Jeught * 1996 * C9
• Van der Land Sipke * De mooiste gedichten van Guido Gezelle verzameld door * 1990
• Van der Linden Renaat * Bedevaartvaantjes in Oost Vlaanderen * 1958 * D4
• Van Der Linden Renaat * Cikorei * 1973 * A2
• Van Der Linden Renaat * Eigentijdse straatbeelden * 1994 * D4
• Van der Linden Renaat * Het bolspel in Vlaanderen vroeger en nu * 1966 * C5
• Van der Linden Renaat * Sint Appolonia -Meldert Bedevaartvaantje * 1973 * D6
• Van der Linden Renaat * Sint Kristoffel legende, verering, verspreiding * Met opdracht aan Gaston Durnez * B5
• Van Der Mersch Lados * Uccle, Terre mariale * Bruxelles * 1954
• Van der Rest Anne * La Noblesse en Brabant du XI e au XIII e siècle * U.C.L. Mémoire * 1959 * C9
• Van der Rest Anne * La Noblesse en Brabant du XI e au XIII e siècle * U. C.L. Mémoire: Preuves. * 1959 * C9
• Van der Rest Anne * Notice sur les familles Baillet, Felix, Darche et Duwooz * C9
• Van der Scheuren Laurens * Affligem in de Wandeling * V.T.B. - Affligem * 1993 * C10
• Van der Scheuren Laurens * Wandelgids voor Hekelgem * V.T.B. * 1972 * D6
• Van der Schueren Laurens * 40 jaar TMVW Gewest Asse 1950-1990 * 1990 * A7
• Van der Schueren Laurens * Affligemse Sagen en Legenden * V.T.B. - Affligem * 1990 * B7
• Van der Schueren Laurens * Stergids voor Affligem * V.T.B. * 1978 * C10
• Van der Schueren Laurens * Van waterwinning tot Watermeter * 1992 * A7
• Van der Speeten P. * O.L.V. ten Troost te Vilvoorde * 1909 * B4
• Van der Speeten P. * O.L.Vrouw ten Troost te Vilvoorde * 1909 * B4
• Van der Ven * Eten en drinken in de Nederlandse folklore * 1987 * A4
• Van Dortveldt A. * Het pajottenland voor Maria * A2
• Van Durme Luc * Galloromaniae Neerlandicae Submersae Fragmenta * K.A.N.T.L. Gent- 2 delen * 1996 * D10
• Van Eeckhoudt L.-Verleysen W. * Iconografie van de St Pieters en Paulusabdij Affligem * 1990 * C7
• Van Eeckhout Luc * Het dertienmaal te Hakendover * 1994 * A2
• Van Eeckhout Luc * Wambeek, Bijdragen tot de Geschiedenis * 1993 * C10
• Van Eijl Edmond J.M. * L'image de C. Jansénius jusqu'à la fin du 18e siècle * 1987
• Van Elsen J.A. (bijdragen van) * De Katholieke Jonkheid 1889 - 1890 - 1891 * bijvoegsel aan l'Economiste catholique * A4
• Van Es F. * Waasch Sagenboek * Uitgave semenarie voor Volkskunde - Gent * 1943 * D10
• Van Eycke Jef * Wat weet ge van den Apotheker ? * 1944 * D6
• Van Frachen V. * Jonge lusten * metropolis * D4
• Van Gassen H. * Bouwstoffen tot historische Taalgeografie-Brabant * 1952 * B4
• Van Geertrui O. * Rieke Flek * Uitgeverij "De Asschenaar" * A9
• Van Goor * Frans Handwoordenboek N-F en F-N * 1927 * E10
• Van Gorp Jan en Albert * Gids voor Kasterlee + vervolg binnenin * A2
• Van Hageland A. * De magische kring om de dood * 1959 * A2
• Van Haver Dom. U * Het Zinnebeeld in de Kristelijke Kunst * twee delen * 1935 * B5
• Van Haver Jozef * 50 jaar K.B.C.V. * overdruk uit Volkskunde * C3
• Van Haver Jozef * Bezwering en Bezweringsritueel in 17de eeuws treurspel * overdruk Volkskunde * 1975 * A4
• Van Haver Jozef * Bij het verschijnen Volkshuisraad in Vlaanderen J. Weyns * C3
• Van Haver Jozef * Carnaval in Vlaanderen * overdruk uit Volkskunde * C3
• Van Haver Jozef * Collectieve indentiteit * overdruk uit jaarboek * 1990 * C3
• Van Haver Jozef * De betekenis van West Vlaand. in de volkskunde -beoefening * overdruk uit 't Beertje * 1988 * C3
• Van Haver Jozef * De Herberg in het Volksleven * overdruk uit Volkskunde in Vlaanderen * C3
• Van Haver Jozef * De opgang van de jonge Olbrechts. Het driedubbele spoor * overdruk uit "Volkskunde" * C3
• Van Haver Jozef * De strijd tussen de centrifugie en de droogzwierder * overdruk uit Dietsche Warande en Belfort * 1991 * C3
• Van Haver Jozef * De Taalberm * B.R.T. brochure * 1984 * C3
• Van Haver Jozef * De uitspraak van het Nederlands * 1988 * C3
• Van Haver Jozef * De Westvlaamse maanformules * A4
• Van Haver Jozef * De wetboekencommissie en het taalbeleid van de overheid * K.U. Leuven * 1990 * C3
• Van Haver Jozef * Devotie per advertentie * overdruk Volkskunde nr 100 * 1999 * A4
• Van Haver Jozef * Een 19de eeuws verzamelhandschrift * overdruk uit Volkskunde XXII * C3
• Van Haver Jozef * Exempelen van Van Boendale Jan * overdruk uit E.S.B. 1978 * C3
• Van Haver Jozef * Hekeling van Volksbedevaarten in een rederijkersrefrein * C3
• Van Haver Jozef * Het geestelijk kaartspel * overdruk uit Taxandria * 1985 * C3
• Van Haver Jozef * Het refereijn van scherpen-heuvels droom * overdruk uit Cultuurhistorische Caleidoscoop * 1992 * C3
• Van Haver Jozef * In het nomansland tussen "Geloof" en "Bijgeloof" hekserij enz * overdruk uit Volkskunde * 1981 * C3
• Van Haver Jozef * Juridisch taalgebruik en algemene taal * uit Nederlands van nu * 1980 * C3
• Van Haver Jozef * Linquistica Antwerpiensia * C3
• Van Haver Jozef * Longinus en de Longinuslegende in het Nederlands taalgebied * Tijdschr.Vlaanderen n°5-jg.41-é deeltjes * 1992 * D4
• Van Haver Jozef * Mede - Bosmee * overdruk uit Oostvlaamse Zanten * 1970 * C3
• Van Haver Jozef * Over eten en drinken * overdruk uit bestaande Zanten * 1980 * C3
• Van Haver Jozef * Situering van carnaval in het volksleven * overdruk uit Volkskunde * 1978 * C3
• Van Haver Jozef * Sociaalrechtelijke Terminologie * uit Nederlandse Taalunie * C3
• Van Haver Jozef * Volkscultuur in Vlaanderen (Tijdschr.Vlaanderen 243) * 1992 * C7
• Van Haver Jozef * Volksglaube und Aberglaube * C3
• Van Haver Jozef * Volkskunde-musea, van rariteitenkabinet tot spiegel v.h. volksleven * overdruk uit Ons Heem * 1983 * C3
• Van Haver Jozef * Voor U, beminde gelovigen * Lannoo - Tielt * 1995 * A5
• Van Haver Jozef * Voorzetten 38
• Van Hemelrijck F. * Momenten uit de geschiedenis van Brussel * 1998 * C5
• Van Herck Carola (zuster) * De Gasthuiszusters van Antwerpen(Hulst-St.Niklaas-Asse) * 2001 * A7
• Van Herck Linda & Van Der Veken Helga * Beschermde gebieden in Vlaanderen * 1988
• Van Hese H. * De rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde * 1962 * A5
• Van Heurck Emile A. * Les drapelets de Pelerinage * Anvers * 1922 * D9
• Van Hoof Fernand * Génealogie de la famille Van Hoof * 1961 * C9
• Van Hoorick L. * Bronnenheiligen in Vlaams-Brabant * Verhandeling * 1970 * D9
• Van Houcke A. * Grondbeginselen van de geschiedenis der bouwkunst * Deel I.- Heidensche Bouwkunst * 1902 * D5
• Van Houcke A. * Grondbeginselen van de geschiedenis der bouwkunst * Deel II * 1903 * D5
• Van Houcke A. * Grondbeginselen van de geschiedenis der bouwkunst * Deel III.- Moderne Bouwkunst * 1906 * D5
• Van Hove K. * Petrus Ascanus en de martelaren van Gorcum * Eindwerk * 1982 * A7
• Van Hove R. * Volksdevotie tot St. Job in O-Vlaanderen * 38e jg. nr 5/ 6 - 39e jg. nr 2/3 * B5
• Van Immerseel Frans * Manten en Kalle …. De Uurautomaten * Antwerpen - Ros Beiaard * 1963 * A5
• Van Isterdael Herman * Aangiften van nalatenschap, kavelingen en wezenrekeningen van Liedekerke-Denderleeuw (1585-1796) * 2004
• Van Isterdael Herman * Analytische inventaris persoonsgebonden stukken Okegem * Heemkring Okegem * 1977 * C4
• Van Isterdael Herman * Families en Personen te Okegem en Impegem (Liedekerke) * Deel I en II * 2003 * GEN
• Van Keerberghen J. * De Familie van Keerberghen van St. Genesius Rode * C4
• Van Keerberghen J. * Geschiedenis van het Hof te Vosholen vanaf 1635 * C4
• Van Lantschoot Juul * De ommegang van Dendermonde * 1930 * C4
• Van Liedekerke Luc * Strijtem … nu en altijd * Drukkerij Verhoeven - Sint Kwintens Lennik * 1981 * C10
• Van Limbergen Jos * Inventaris van het Heelal * 1942 * A5
• Van Lul A.J. * De spoorlijn 's Gravenbakel - Gent * overdruk Land van Aalst * 1950
• Van Mechelen F. * Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen * 1964 * B4
• Van Molle Frans * Een Brugse pronkbeker voor H. Roelen, primus te Leuven 1677 * 1979 * C3
• Van Molle Frans * Een laatgotisch wandtabernakel te Haren * K.I.Kunstpatrionium * 1959 * D6
• Van Molle Frans * Een tabernakeldeurtje van 1598 uit de Sint Niklaaskerk te Gent * 1975 * C3
• Van Molle Frans * Een tinnen schotel, bezit van Thierry De Grace, h. bisschop te Luik * 1628 - 1636 * 1979 * C3
• Van Molle Frans * Notities bij de oude vuurwagen in Vlaanderen en Brabant * 1982 * C3
• Van Molle Frans * Une dernière Cène inconnue de Michel Cocxie * K.I. Kunstpatrimonium * 1959 * D6
• Van Molle Paul * Het Belgisch Parlement 1894-1969 * C3
• Van Mulders Ward * Het denken voorbij * 1945 * A2
• Van Neerwijk Paul * Raggen uit Ritme en Rijm * Pseudoniem Lode van de Perre dichtbundel * 1996 * B9
• Van Neerwijk Paul * Zot zijn is een mensenrecht * Pseudoniem Lode van de Perre dichtbundel * 1996 * B5
• Van Nieuwenborgh J * Grondbezitsstructuur in Asse- XIV en XVde eeuw * 1981 * D7
• Van Nieuwenborgh J. * Geillustreerde inventaris kunstpatrimonium -Zellik * Deel IV * 1986 * A7
• Van Nieuwenborgh J. * Geillustreerde inventaris kunstpatrimonium -Zellik H. Familiekerk * Deel V * 1987 * A7
• Van Nieuwenborgh J. * Geïllustreerde inventaris kunstpatrimonium-Asse * Deel III * 1984 * A7
• Van Nieuwenhuysen * Le chalet Normans du Laerbeekbos * 1992 * A5
• Van Nieuwenhuysen A. * Inventaire des archives de la famille de Lalaing * 1970 * C4
• Van Nieuwenhuysen P.J. * Inleiding tot de Chronologie of de tijdrekening * Centrum Brabantse Geschiedenis * E7
• Van Nieuwenhuyze D. * Geschiedenis van de Landbouw Bronnen van de.. * Ministerie van Landbouw-Deel I,II,III * 1993 * D7
• Van Nijverseel Stef * Historisch overzicht van Asse-Romeins verleden * Seminariewerk ( didactisch verwerkt) * 1881 * A7
• Van Nuffel Petrus * Alostum Religiosum. Beelden en schetsen uit den Besloten tijd * 1911
• Van Nuffel S. * Gewest Halle - Vilvoorde - Asse Toeristische infrastructuur * Delen 1 en 2 * 1973
• Van Oesbroeck D. * Rijmkroniek van Merchtem * Uitgegeven door Sacr. M. * 1918 * C10
• Van Oost C. * Schoolgeschiedenis van St. Martens - Latem * Gent - Van der Poorten * 1903 * D5
• Van Os R. * De Volksprent in Vlaanderen en elders * 1943 * A5
• Van Outrive * Hellebecq (Elsenbeek!) Henegouwen-dorpsmonografie * B5
• Van Overstraeten J; * Inleiding tot de Heemkunde * 1943 * D6
• Van Parijs H.C. * Les notes et comptes de Pierre Gaucheret (1790-1794) * Cahiers Bruxellois-extrait * 1961 * D7
• Van Pil * Zonnebeke Heerlijk verleden en zonnig heden * 1962 * A4
• Van Ransbeeck Louis en Biesemans Alfons * Merchtem en de tweede wereldoorlog * Heemkring Soetendaelle Merchtem * 1995 * B7
• Van Ransbeeck Louis en Biesemans Alfons * Met passer en penseel * Heemkring Soetendaelle * 2002 * B7
• Van Ransbeeck Roger * Kunstmap over Zellik * V.T.B. Zellik * C4
• Van Roey J. * De geschiedkundige ontwikkeling van Antwerpen * Centrum voor Brabantse Geschiedenis * 1981 * E7
• Van Rompaey J. * Mededelingen O.L.V. Waver * 10 delen -onvolledig-geschiedenis O.L.Vrouw Waver * A4
• Van Rooy Jos * Onze Torens getuigen * D7
• Van Rooy K. * Kerkelijke Geschiedenis van de oude Bisdommen * 1899 * D5
• Van Roy A. * Affligem, roem van ons land * Davidsfonds nummer 52 * 1953 * D6
• Van Roy A. * Kunstschatten uit Oud Affligem * De Brabantse Folklore nr 155 * 1962 * A2
• Van Roy Albertus OSB * Kunstschatten uit Oud Affligem * overdruk uit "De Brabantse Folklore" * 1962 * A2
• Van Schijndel B.W. * Genealogie der familie Van Opzeeland * Overdruk "Met Gansen Trou" * 1958 * C9
• Van Steene Gaston * De Zeekust en Knocke * natuur en geschiedkundige gids * C3
• Van Thillo Joris * Onze Vlaamse Windmolens in 1970 * in Natuur en Stedenschoon-1/1971 * 1971 * D3
• Van Tichel A. * De edele daling * 1920 * E4
• Van Tieghem D.,GodderisJ.,Taye M. * Een gids op zoek naar Gezelle * Gidsenkring 1999 Jaarboek * C3
• Van Veerdegem A. * De laatste kruisridders * Geschied. der pauselijke Zouaven (Davidsfonds nr 190) * 1914 * A5
• Van Vlodorp Robert * La famille Van Vlodorp-Courtois (Flodrop) * Liege * 1966 * C9
• Van Vlodorp Robert * Quartiers d'ascendance de la famille Van Vlodorp - Courtois et genealogie Van Vlodorp dite Van Flodorp * 1966
• Van Weerden T. * Dieuwertje Diekema * knipkunst * 1983 * B3
• Van Zinnick Arnold (pastoor) * Thiendenboeck van de pastorije van Merchtem 1641-1650 * transcriptie Pol Feytens * B7
• Vande Velde V. * Feesten van het kerkelijk jaar en hunne Volksgebruiken * 1929
• Vandeputte Julien I.Th. * De Molens van het arrondissement Oudenaarde * Oudenaarde drukkerij Vande velde * 1974 * D3
• Vander Meulen * Admissions au Lignages (de Bruxelles) * zeldzaam * 
• Vanderkindere Léon * Charte de Balderic d'Utrecht * 1900 * C9
• Vanderkindere Léon * Une Charte de Balderic d'Utrecht (943) * Bruxelles * 1900 * C9
• Vanderlick Katrien * Een historische wandeling door Zellik * schoolwerk. * 1997 * A7
• Vanderlick Katrien * Geschiedenis Zellik * 1998
• Vandevelde Willem * Korte lessen over teelt van groenten * 1909 * D4
• Vandewattyne Jacques * Les moulins tournent encore * Fédération du Tourisme Hainaut-Mons * 1980 * D3
• Vandeweghe * Geschiedenis van Sint Pieters Leeuw (een bijdrage tot) * 1931 * D4
• Vanhemelrijck F. * Capita Selecta uit de geschiedenis v/d wereld * Centrum voor Brabantse Geschiedenis * 1975 * E7
• Vanhemelrijck F. * De wereldlijke bronnen voor de studie v. d. lokale geschied. * Centrum voor Brabantse Geschiedenis * E7
• Vanhemelrijck F. * Het Daensisme in het arrondissement Brussel * Eclectica' 8e jaargang nr 3 en 4 * 1979 * C5
• Vanhemelrijck F. * Het strafrecht en zijn toepassing in enkele Brabantse steden in de 15e eeuw * 1980 * E7
• Vanhoucke Cl. * De folklore van de hop in Vlaams-België * Vroeger en Nu * 1964 * C10
• Vanroelen J. * Zo was Zoutleeuw (oude prentkaarten) * 1972 * D5
• Vantilt T.-Soenens M. * Inventaris St Martinus parochie Ganshoren * 1986 * B7
• Vastersavendts A.- Marivoet J. * Snelheidsaanwijzer * meten van snelheid der duiven (2x) * 1904 * E9
• Velle Karel * De archieven van de provincies en familiekunde, een inleiding * fotocopie * GEN
• Venard Marie * De geschiedenis van de provincie van de Dochters van O.L.Vrouw van het H.Hart * 1992 * B5
• Ver Elst André * De Belgische watermolens in beeld * Zaltbommel, Europese Bibliotheek -prentkaarten- * 1978 * D3
• Ver Elst André * De Belgische windmolens in beeld * Zaltbommel, Europese Bibliotheek -prentkaarten- * 1976 * D3
• Ver Elst André * De Brabantse watermolens in beeld * Europese Bibliotheek-prentkaarten * 1978 * D3
• Ver Elst André * De watermolens van Antwerpen en Vlaanderen * Zaltbommel, Europese Bibliotheek -prentkaarten- * 1979 * D5
• Ver Elst André * Over Kampenhout, gemoedelijkheden voor een vriendenmaal * Brabantse Folklore * C10
• Ver Elst André * Verdwenen Belgische Windmolens * Zaltbommel-Europese Bibliotheek-prentkaarten * 1978 * D3
• Ver Elst André * Zemst op de Zenne * 1960 * C10
• Verbesselt Jan * Brabantse Kroniek * overdruk ESB
• Verbesselt Jan * De Bevolkingslagen van Asse vanaf 1320 tot 1450 * Overdruk uit Eigen Schoon en de Brabander * C9
• Verbesselt Jan * De invloed van de abdijen op onze dorpen * Centrum voor Brabantse geschiedenis * 1982 * E7
• Verbesselt Jan * De vrijheid Merchtem * 1965 * B7
• Verbesselt Jan * Grote domeinen en burchten in Brabant * Centrum voor Brabantse Geschiedenis * 1979 * E7
• Verbesselt Jan * Het ontstaan en de ontwikkeling van Asse * 1966 * A9
• Verbesselt Jan * Het parochiewezen in Brabant tot einde van de 13e eeuw * 27 delen (volledig) * D8
• Verbesselt Jan * Meiseniers en buitenpoorters in de ammanie Brussel rond 1356 * overdruk ESB * 1983
• Verbesselt Jan * Oorkonden van de abdij van Sint Amand in Pevele in verband met het oude domein Baasrode * overdruk ESB * 1982
• Verbesselt Jan * Oppida in Brabant * overdruk ESB * 1962
• Verbesselt Jan * Oude cijnzen, munten en maten * 1976 * GEN
• Verbesselt-Van Ermen-Van Uynen-Duerloo e.a. * De adel in het hertogdom Brabant * 1985 * C5
• Verbouwe A. * Iconografie van Vlaamsch-Brabant: Kanton Asse * 1941 * A9
• Verbouwe A. * Iconografie Vlaams Brabant VIII Kanton Sint Kwintens Lennik * Overdruk ESDB 1953 * 1953 * D4
• Verbruggen Miel * H. Familie parochie Zellik - Groot Bijgaarden * Geschiedenis 1931 - 48 * 1984 * B7
• Verbrugghen Jo * De Bacchusfeesten in Sint Lievens- Houtem * 1974 * D10
• Vercauteren Fernand * Note sur les Comtes de Reims X en XI siècles * Le Moyen Age-Paris * 1930 * D6
• Vercruysse J. * Over de naam Lennik * overdruk ESB * 1970
• Verdoodt Freddy * Afstammelingen uit het Hertogelijk Huis van Brabant * 1988 * A4
• Verdoodt W. * Hoge Kamer Asbeek- restauratiedossier * 1987 * A7
• Verdoodt Wim * De geschiedenis Dorpskerk St. Amandus - Denderleeuw * eindverhandeling * 1985 * B7
• Verduyn Pr. * Geschiedenis van Wenduine * Gemeentebestuur Wenduine * 1960 * C10
• Verhaegen Pieter * De Schoolstrijd in Belgie * Boekhandel Eylenbosch G. * 1906 * D10
• Verhave J. * Line Huizinga en Hil Boltema * knipkunst * B3
• Verheirstraeten A. * De geld- en kapitaalmarkt * Delen 1 en 2 * 1973 * D4
• Verheirstraeten A. * Geld, krediet en intrest in de Belgische financiële sector * 1977 * D4
• Verheirstraeten Erlinde * De geschiedenis v/h Politieapparaat Asse in Ancien regime * Seminariewerk * 1997 * C7
• Verheirstraeten Erlinde * De Weeskamer van Leuven (1564-1795) * D9
• Verhelst André * Folkloristische tijdspiegel voor België * A2
• Verhelst André * Folkloristische tijdspiegel voor België * verschenen na 1964
• Verhelst D. * Het monnikenleven in Vlaanderen * Centrum voor Brabantse Geschiedenis * 1982 * E7
• Verheyden A.L.E. * Juridische verwikkelingen Diegem-Machelen (molens) * uitgave "Sympatie" WF.Vilvoorde * 1979 * D3
• Verheyden Joris * Geschiedenis van Vollezele * fotocopie * 1974 * D10
• Verheyden Vik * Stam Frans Arnold Verheyden en Vanderhasselt J. A. * t Hoog Hof Zellik deel II * 1988 * C9
• Verheyen Louis e.a. * Belgie ontleed en toegelicht * Antwerpen - De Ontwikkling * 1975 * C7
• Verhulst Louis * Entre Senne et Dendre * La situation de classes agricoles en Belgique * 1926 * C5
• Verkooren Alphonse * Chartes et Cartulaires des Duchés de Brabant et Limbourg * Uitgave Rijksarchief * 1961 * D7
• Verleyen Wilfried OSB * De abdijgebouwen van Affligem 1083-1796 * Ascaniabibliotheek nummer 31 * 1973 * C3
• Verleyen Wilfried OSB * De Benedictijnen * Centrum voor Brabantse Geschiedenis * 1982 * E7
• Verleyen Wilfried OSB * De roepingen te Affligem in de 18e eeuw * overdruk ESB * 1964
• Verleyen Wilfried OSB * Proost Beda Regaus * Abdij van Affligem 1718-1808 * 1972 * A7
• Verleysen Walter * Status Annimarum Denderleeuw 1844-1848 * V.V.F. Aalst * 2000 * C9
• Vermassen R. * Hindoeisme en katholicisme * Indië-reeks nr 1 * E4
• Vermeire Staf * Algemeen Diets Jeugdverbond-Grondslag en Bouw * 1949 * D6
• Vermeiren Achiel * Lebbeke, in 't lang en in 't kort * 1985 * D4
• Verniers Louis * Histoire de Forest lez Bruxelles * o.a. Abdij van Vorst * 1949 * D9
• Verriest Leo * Fanny Heldy * Bruxelles- (Operazangeres- ° Ath 1888) * 1963 * C9
• Verriest Leo * Notes d'anthroponymie historique générale * Bruxelles.-Eigen uitgave (over naamgeving) * 1963 * B9
• Verschaeve C. * Aan de Vlaamsche Vrouwen * 1913 * C4
• Verschaeve C. * Die Altflämische Meister * 1942 * C4
• Verschelden Jozef en Karel * Sinaai in oude prentkaarten * 1971 * A2
• Verschuere Robert * De stenen molen van het Streuvelsdorp * Ingooigem- Sanderus-Oudenaarde -verhaal- * 1976 * D3
• Verschuren Ant. * Hoe zij groeide Congreg. Zusters S. Vincent à Paulo-Opwijk * Mechelen - Sint Franciscus drukkerij * 1947 * A5
• Verstappen Jack * 150 jaar Belgie. Volkleven 1830-1980 * 1980 * A4
• Verstappen Jack * Folkloristische planten- en kruidenboek * 1981 * C3
• Verstappen Jack * Volkszangers in Antwerpse Café- chantants * 1962 * C3
• Verstraete E. * Het Klooster van Jericho te Brussel * D7
• Verstraete Erik * Tentoonstelling 100 jaar Wies Moens * Catalogus * 1998 * A9
• Verstraete S. * Architectuurgeschiedenis van de St Martinuskerk te Asse * thesis * D9
• Verstraeten Sabine * De architectuurgeschiedenis van de St Martinuskerk-Asse * 1985 * D9
• Verstraeten Walter * Vleugels boven Klein Brabant 100 Jaar Luchtvaart * Heemkundig jaarboeken 1999 en 2002 - twee delen * B7
• Vertonghen-Verhasselt-'t Kint. * Geschiedenis van Steenhuffel * 1975 * C10
• Vicomte De France Henry * Génealogie de la Maison De France * Chateau d'Arry-Somme * 1943 * C9
• Viérin J. * L'architecture Régionale de la Flandre Maritime * 1921
• Vigneron C. * L'Eglise Notre-Dame d'Avioth * Documents
• Vincent Aug. * Les noms de familles de la Belgique * 1952 * D6
• Vincent Emile * Leopold III * De Centaure * A4
• Vincx J.F. * Gaesbeek-Histoire du chateau, l'église et du village * 1928 * D10
• Visser J. * Voornaamste Bronnen voor Genealogisch Onderzoek * Nederland- Nederl. Genealog.vereniging * B9
• Vlaanderen André * De zin van het ex-libris en van het ex-librisverzamelen * 1945 * C3
• Vlamynck Joris msc * Bijdragen tot de geschiedenis van Woumen * 1983 * D5
• Vlamynck Joris msc * De Redder der Kaja-Kaja's * 1949 * C5
• Vlamynck Joris msc * Egidius Lof van de vriendschap * 1958 * D4
• Vlamynck Joris msc * Missionarissen vertellen (Koppensnellers…) * 1948 * A9
• Vlamynck Joris msc * Overdrukken uit jaarboeken Heemkring Bos en Beverland * diverse onderwerpen.-15 stuks (1968-1977) * D10
• Vlamynck Joris msc * Pieter van Gent * Apostel Mexico,Vader der Indianen * 1948 * A4
• Vlamynck Joris msc * Vlaanderen verovert voor Christus * C5
• Vliebergh E. * De Kempen in de 19e eeuw en in het begin der 20e eeuw * Davidsfonds nr 34 * 1908 * C5
• Vliebergh E. * Het Hageland * samen met Mooi Hageland (Hag.Werkgem)1953 * D10
• Vliebergh E. * Het Hageland-Bijdrage tot zijn economische geschiedenis * XIXe eeuw en in het begin der XXe * D10
• Voet L. * Het museum Plantin-Moretus * 1963 * B3
• Voet L. * Het museum Plantin-Moretus te Antwerpen * 1963 * B4
• Vorsselmans Jos * Kalmthout, door de eeuwen heen * 1944 * A2
• Vrancken J. * De watermolen van Sint-Martens-Bodegem * uit "Eigen Schoon en de Brabander" * C10
• Vrancken Jef * Brusselse vondelingen te Sint-Kwintens-Lennik * overdruk ESB
• Vrancken Jef * Lennikse jongens gesneuveld als soldaat van Napoleon * overdruk ESB * 1970
 
W

 
• Waelput Erik * Cataloog kuipersgereedschap * 2004 * E5
• Waelput Erik * Eer het vat in duigen valt * 2004 * E5
• Wagemans Maurits * Dagboek van een Lourdesbedevaarder * 1984 * A4
• Walckiers Baudouin * De Voghel Famille Brabançonne 1438 - 1993 * 1993 * GEN
• Waning * Zo kenden wij Dini Langkamp 1935-1987 * knipkunst * B3
• Wanty Emile * La pensée militaire * Brussel- Brepols * 1962 * C3
• Warlop E. * The Flemish Nobility before 1300 * 4 delen * 1975 * D9
• Wauter Hob * Het Paard in de Landbouw * 1967 * B5
• Wauters A. * Histoire des environs de Bruxelles * Boek 3-B * 1971 * C7
• Wauters Alphonse * Histoire des environs de Bruxelles, Introduction * 1971 * C7
• Wauters Alphonse * La Grande Place de Bruxelles * 1897
• Wauters Alphonse * Landen, Decription, Histoire, Institutions * fotocopie * 1913 * C10
• Wauters Jozef * Ruusbroec Jan * Brabantse Folklore * 1981 * C3
• Wees Albert en Pierre Albert De Rop * Huldiging 150 jaar Concorde 1835-1985 * 1985 * A2
• Wellems Cyriel * Lodewijk Scharpépad (gids voor Aarschot en omgeving) * 1960 * C3
• Westenrode Maarten * Crombé Luc-Peter (etser-schilder) * V.T.B. nr 242 * 1979 * D4
• Weyns Jozef * Bokrijk, Tuin van de Vlaamse volkskultuur * 1961 * A4
• Weyns Jozef * Dorsen in de Kempen * overdruk " Wetenschappelijke Tijdingen" * 1957 * A5
• Weyns Jozef * Het gildefeest te Mazenzele, in Brabant * Ons Heem * 1969 * B5
• Weyns Jozef * Het huisraad in de Vlaamse Volkkunde * Eigen beheer * 1974 * C3
• Weyns Jozef * Het openlucht museum te Bokrijk * 1ste uitgave, gids voor de bezoekers * 1964 * A4
• Weyns Jozef * Volkshuisraad in Vlaanderen * 4 delen * 1974 * D4
• Weyns Jozef en andere * Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Bokrijk * 1982
• Weyns N.J. * De Premonstratenzers in het Hertogdom Brabant * Centrum Brabantse Geschiedenis * 1983 * E7
• Wijckmans Petra * Oefening baart kunst * licentiaatsthesis over turngroep Asse * 1992
• Willaert Nap. * Doolaeghe Maria, dichteres * brochure - kwartierstaat * 1976 * A2
• Wille Danny (eindredactie) * Sint Walburgakerk Meldert * 2005
• Willems J.B.H. * O.L.V. van Affligem * 1924 * C10
• Willems J.Fr. * Oud Vlaemsche Liederen * herdruk 1989 - Peeters K.C. Instit. Volkskunde * 1948 * E3
• Willems S.C.A. * Historische bijdragen en verhalen * 1873 * C3
• Wils Lode * Honderd jaar Vlaamse beweging tot 1914 * Davidsfonds deel I * 1977 * D4
• Wilssens Marie-Anne * De toegevoegde waarde -De Keersmaecker Paul- * 1997 * B9
• Witte Els e.a. * Politieke Geschiedenis van Belgie 1830 tot heden * Standaard uitgeverij * 1990 * A5
• Ysebaert Cl * Politicowie - Politiek zakboekje * 1992 * C4
 
Z

 
• Zechlen R. * Wat onze handen kunnen maken * B3
• Zechlin Ruth * Wat onze handen kunnen maken * B4
• Zischka Anton * Vijfduizend Jaar Kledingzorgen * Tilburg * E3


Comments