Onze bibliotheek‎ > ‎

Bibliotheek Ascania auteurs D


BIBLIOTHEEK ASCANIA

1. divers A-J • 2. divers K-Z • 3. auteurs A-C • 4. auteurs D
5. auteurs E-L • 6. auteurs M-T • 7. auteurs U-Z

deel 4
boeken van auteurs beginnend met D
 
klik hier voor het huishoudelijk reglement van de bibliotheek
 
D

• Dagobert M.-Tistaert Fr. * Geschiedenis van Ronse * Gesticht Glorieux * C10
• Dambre O. * Betekenis v/d ontmoeting Calenus-De Harduwijn * Overdruk uit "Ascania" 7e jg. nr 1 * 1964 * A9
• Dambre O. * De offergang der gebroeders Van Raemdonck (Temse) * 1933 * C4
• Darquennes S.J.aalmoezenier * Het 50e bataljon fuseliers van de 18e brigade * aalmoezenier van het bataljon
• Dauphin J. * Petite méthode pour accompagner le Chant Grégorien * E3
• Dauwe J - Ruys R. * Bijdrage tot de studie van devotie kinderportretten in Oost Vlaanderen * catalogus * 1979 * B5
• Dauwe Jozef * De Boerenkrijg in het kanton Lebbeke 1798 * 1999 * D6
• Dauzat Albert * Les noms de lieux, origine et évolution * Paris - Toponymie Frankrijk * 1937 * D6
• Davidts J. E. * De Horen - Inventaris van ons Archief * Heemkundige Kring "St. Hubertus - Tervuren * 1977 * C4
• De Baets A. * Kennis makan met oud schrift * cursus * D7
• De Bauw Elisabeth * Kunstschilder Karel De Bauw * thesis * 1996 * A2
• De Bauw Karel * De Brabantse schilder Karel De Bauw * In woord en beeld * 1974 * A9
• De Beul Daniel * Zei-spreuken * 1975 * A4
• De Biseau d'Hauteville * La famille De Biseau * Bruges * B9
• De Bisschop Leen * Familiegeschiedenis fam. De Bisschop-De Wilde * Hekelgem-beperkt * 1996 * GEN
• De Bisschop Leen * Karolingsche vondsten op het terrein v. d. Abdij Affligem * 1996 * B7
• De Bisschop Leen * Prenuptiaal gedrag te Affligem XIXe eeuw * C4
• De Bock E. * De Nederlanden * 1949 * C5
• De Boer H. * De boerderij * 1952 * A4
• De Bont M. * De molens van Geel * Vrienden van de Geelse Molens-Geel * 1981 * D3
• De Booser Jos * Ontsluieren van het heemkundig erfgoed te Merchtem * Merkwaardige gebouwen Heempraatje * 1993 * B7
• De Brandt * Leerwandeling * 1980 * A9
• De Brandt Frans * Asse - Geografisch & Historisch (didactisch) * eindwerk Sint Thomas * 1979-80 * B9
• De Brandt J. * Enkele aspecten van Postkoetsdiensten en Postwezen * reeks Vroeger en Nu- nr VIII Gemeente Asse * 1994 * A7
• De Bremaeker A. * Zielezangen * gedichten * D4
• De Brouwer J. * Demografische en sociale evolutie v. Denderleeuw * uit "Het land van Aalst" jaargang XII - * 1960 * D6
• De Brouwer J. * Demografische Sociaal Economische evolutie van Wetteren * Wetteren - Bracke * 1964 * D10
• De Brouwer J. * Geschiedenis van Impe * 1958 * C10
• De Brouwer J. * Haaltert * Demogr.en sociale evolutie van dorp * 1956 * C10
• De Brouwer J. * Kerkelijke instellingen en het Godsdienstig Leven * Deel I-II-III-IV en V. * D9
• De Brouwer J. * Kerkelijke rechtspraak-bisdom Antw.-Gent-Mech.-1570-1795 * fotocopie- deel II * 1972 * C7
• De Brouwer J. * Kerkelijke Straffen * fotocopie * 1972 * B4
• De Brouwer J. * Lede Geschiedenis * C4
• De Brouwer J. * Zo groeide Hofstade * Aalst * 1958 * D5
• De Bruyne A. * De boerenkrijg 1798 "Voor Outer en Heerd" * Davidsfonds nummer 358 * 1948 * C3
• De Bruyne Joris * Martin Bollé * C4
• De Buisseret E. * Génealogie de la Famille Cornet (Wavre) * 1953 * C9
• De Buisseret E. * Genealogie des Delfosse de Sart, Nisbart et Incourt * Brabantica tome IV * 1959 * C9
• De Buisseret E; * Etude sur les Hulet du Brabant Wallon * Extrait Brabantica tome III-1962 * C9
• De Cacamp Fr. * De oudste burger van Geraardsbergen is 504 jaar oud * D7
• De Cacamp Fr. * Dertig maanden uit de Geschiedenis van Aalst
• De Cacamp Fr. * Familie De Kegele * twee delen * E7
• De Cacamp Fr. * Un compte du Serhuyghskintsteen 1517 * Extrait de Brabantica- Serhuyghsgeslacht * 1966 * C9
• De Cacamp François * Armorial des vasseaux du Comte Henri de Nassau de Diest * Extrait Brabantica tome VIII 1966 * C9
• De Cacamp François * Everaerts * Extrait Brabantica tome IX 1968 * C9
• De Cacamp François * Van der Nederalphene * Extrait Brabantica tome III-1962 * C9
• De Clippele Th. * De tegels uit de keuken v.h gasthuis * Vrije universiteit Brussel- 2 delen * 1983 * A7
• De Cock A. O.S.B. * Dom Veremundus D'Haen (1771-1846) en het herstelder.. * C4
• De Coninck C. * De Hop * 1887 * C4
• De Coninck J. * La Seigneurie de Carloo à Uccle * D9
• De Cooman * Het geslacht De Cooman * E7
• De Craeke Frank e.a. * Wenkende wieken in West-Vlaanderen * Provincie West-Vlaanderen (folder) * 1996 * D3
• De Decker Karel * De mariale devotie te Willebroek * K.A.J. Willebroek-Center * 1958 * C3
• De Decker Karel * De Sint-Niklaaskerk te Willebroek * 1985 * A2
• De Decker Karel * Tisselt, geschiedenis en folklore * 1958 * A2
• De Decker Karel * Willebroek en het vaartland * Vlaamse toeristische bibliotheek * 1963 * D6
• De Doncker M. * Twee eeuwen Relegem * 2002 * A9
• De Gheyn- De Ridder * Een halve eeuw Vlaams idealisme * 1997 * B5
• De Gievo * O.L.Vr. Ter Duinen te Bredene,de visserskapel * 1936 * C3
• De Goeyse M. * De liederen der Brabantse omwenteling van 1789 * overdruk uit "Onze Kempen" 1e jg. nummer 3-4 * 1936 * E4
• De Grave D. * Geschiedenis der gemeente Asse * 1900 * A9
• De Keersmaecker J. Lemmens P.J. * Kempische windmolens * Antwerpen- PVBA De Vries-prentkaarten * 1973 * D3
• De Keersmaecker.J. Lemmens P.J. * Onze watermolens * Antwerpen- PVBA De Vries-prentkaarten * 1975 * D3
• De Kegel A. * Geïllustreerde inventaris kunstpatrimonium Bekkerzeel * Deel I * 1980 * A7
• De Kegel A.-Galle S * Geillustreerde inventaris kunstpatrimonium -Kobbegem * Deel II * 1981 * A7
• De Kempeneer Ward e.a. * De Boerenkrijg te Hombeek-Kapelle o/Berg * Heemkundige Kring Hoembeka * 1988 * C7
• De Kerck Jan msc * Bijdragen tot de geschiedenis v.Groot-Bijgaarden * 1976 * C10
• De Kerck Jan msc * Cent ans d'apostolat missionaire * D6
• De Kerck Jan msc * De M.S.C Congregatie in de 20e eeuw * 1985 * A7
• De Kerck Jan msc * De paters van Walfergem 80 jaar in Asse * 1987 * A7
• De Kerck Jan msc * Een klein Bisdom in de grote oceaan Kiribati * D4
• De Kerck Jan msc * Het dienstbare leven van broeder Felix * Den Haerynck (1854-1939) * 1986 * E4
• De Kerck Jan msc * Het missieseminarie van Antwerpen * Missie H. Hart Borgerhout * 1986 * B4
• De Kerck Jan msc * Honderd jaar Missiewerking 1881 - 1981 * M.S.C. Congregatie * 1981
• De Kerck Jan msc * Jules Chevalier, de man van één idee * 1976 * B5
• De Kerck Jan msc * Le frere Raphael (Felix Den Haerunck, m.s.c.) * 1987
• De Kerck Jan msc * Over heel de aarde klinkt hun roep * 1981 * A9
• De Kerck Jan msc * Papoua- Nieuw Guinea * A9
• De Kerck Jan msc * Pater Jules Chevalier en zijn M.S.C.-Congregatie * 1987 * E9
• De Kerck Jan msc * Sint Goedele * gelegenheids brochure * 1989 * D7
• De Kesel W.G. * Lakwerk uit het verre Oosten * Cultura Wetteren * 1983 * B5
• De Keyser J. * De Sint-Ludgeruskerk en de kapel van O.L.V. van 7 weeën te Zele * 1943 * D5
• De Keyser P. * Folklore en onderwijs * ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag * 1933 * A4
• De Koninck E., Philips M., Van Miegem J. * De ontwikkeling van de bevolking van Asse * 1976 * A2
• De Laet A. * Sint Jan Berchmans en voorouders * 1938 * D6
• De Lange D. * De Martelaren van Gorcum * Spectrum uitgave * A5
• De Lattin A. * Het lied in het Antwerpse Volksleven der vorige eeuw * E3
• De L'Espinoy Philippe * Prelats, Barons, Chevaliers, Escuiers… * Anvers * 1847 * B9
• De Lille Karel M. * Bijdrage over Hakendover en Tienen * legenden * 1997 * D10
• De Lille Karel M. * Boerenkrijg in Ieper 1798 * Iepers Kwartier * 1998 * D4
• De Lille Karel M. * Een onderonsje over bepaalde aspecten v.d. Boerenkrijg * te Ieper * 1998 * D4
• De Loë (baron) * Notice sur le cimetiere Franc à Maurage * Bruxelles * 1926 * D6
• De Maeseneer J. * Biologie en bestrijding van pratylenchus penetrans en pratylenchus crenatus * proefschrift * C4
• De Maeyer J. en Heyman P. * Geuren en Kleuren * Sociale en Economische Gechiedenis-Vlaams-Brabant * 2001 * E7
• De Man Hugonne * Hand en vingers * uit "E.S.D.B." nr 11-12 * C3
• De Man Louis * Vondelingen en hun naamgeving * 1956 * GEN
• De Man Louis * Hulde aan Ir. Paul Lindemans * overdruk ESB
• De Marneffe Ed. * Cartulaire d'Affligem * Delen 1 en 2. * 1997 * C5
• De Merlier J. * Des descendants de Jhan de Merlier * Geschied.& Oudheidk.kring Oudenaarde * C9
• De Meyere Victor * Inleiding tot de Vlaamsche Volkskunst * Antwerpen - De Sikkel * 1938 * C7
• De Meyere Victor * Rubens en zijn eeuw, Het Volksleven in Rubens tijd * 3 delen * 1927 * C3
• De Mol R. * Twintigste penningskohieren te Erpe en te Mere * Uit "Het land van Aalsf jg XXVIIII * 1976 * GEN
• De Naeyer A. Martens R. Maurissen * West-Brabant- 30 wandelingen * A4
• De Nayer,Martens,Maurissen * Stergids West Brabant * Uitg. De Boeck Brussel
• De Neve Frans * De dekenij Merchtem-Opwijk * 8 linosneden * 1975 * A2
• De Nil Leo * Historiek der straten van Mazenzele * HOM -uitgave * 1987 * A2
• De Pauw E., Huyghens P., Van Hercke V. * Het Belgische bier * licentiaatsthesis * 1983 * A2
• De Pauw Fr. * De costumen van Asse van 1642 * 1952 * B9
• De Pinchart Henri * Notes généalogiques sur la famille De Bethune * familie te Nil St Martin * 1963 * C9
• De Pinchart Henri * Notes généalogiques sur la famille Debeil - de Byl * afkomstig uit Vynckt (West Vl.) * 1964 * C9
• De Pinchart Henri * Schepengriffie-Kerkarchief: Thy * A4
• De Pinchart Henri * Schepengriffie-Kerkarchief: Beauvechain * A4
• De Pinchart Henri * Schepengriffie-Kerkarchief: Court St. Etienne-Beaurieu-Sart Messire Guillaume * A4
• De Pinchart Henri * Schepengriffie-Kerkarchief: Grez-Doiceau-Sart La Motte * Twee deeltjes * A4
• De Pinchart Henri + G. Staes * Les famillles Pinchart, Biseau, de Bethune, Anthoine * 1958
• De Pinchart Henri + G. Staes * Schepengriffie-Kerkarchief: Bierges lez Wavre * A4
• De Pinchart Henri + G. Staes * Schepengriffie-Kerkarchief: Corbais * A4
• De Pinchart Henri + G. Staes * Schepengriffie-Kerkarchief: Corroy Le Grand * A4
• De Pinchart Henri + G. Staes * Schepengriffie-Kerkarchief: Limal * A4
• De Pinchart Henri + G. Staes * Schepengriffie-Kerkarchief: Limelette * A4
• De Pinchart Henri + G. Staes * Schepengriffie-Kerkarchief: Ottignies * A4
• De Pinchart Henri + G. Staes * Schepengriffie-Kerkarchief: Tourinne La Grosse * Drie deeltjes * A4
• De Ponlevoy A. * Vermakelijke Bibliotheek XXI 11 * uit het Frans vertaald * 1871 * E4
• De Potter en Broeckaert * Geschiedenis van de gemeenten van O.Vl. -arr.Dendermonde * zeven deeltjes copie * 1891 * D5
• De Potter F. * De advertentie in de nieuwsbladen * Schriften Davidsfonds nr 21 en 22 * 1879 * A5
• De Raadt J.TH. * Jozef August Mertens * onderpastoor te Asse * 1893 * A9
• De Raadt J.TH. * Maria Van Hoorn, vrouw van Duffel , Gheel * Uit de Gelderschen Volksalmanak 1891 * 1891 * B5
• De Raadt J.TH. * Mertens Jozef August (onderpastoor in Asse) * Gent - drukkerij Siffer-geschiedkundige * 1893 * A9
• De Ren-Duerloo-Roegiers * De gouverneurs-generaal v/d Oostenrijkse Nederlanden * 1987 * B5
• De Reus M. * Génealogie de la Famille De Reus * Brabantica * 1967 * C9
• De Reuse Etienne * De Kwartieren op het Praalgraf Adriaan Vilain II van Gent * Heemkring Liedekerke * 1974 * D3
• De Reuse N. * Sociaal-economische studie v.h kleinstedelijk centrum Asse * Deel I en II * 1982 * B7
• De Ridder E * Genealogie De Ridder * handschrift- copie * GEN
• De Ridder F. * Gebeurlijk gedroomd (gedichten) * 1989 * D4
• De Ridder Fil * De eerste morgen is er brood en hemel * 1991 * D4
• De Ridder Jozef * Opwijkse Geestelijken * B7
• De Ridder Jozef * t Zijn al geen heiligen die grote paternosters dragen * 2002 * C5
• De Ridder Maria * Geschiedenis van het lager onderwijs te Asse * Eindwerk * 1973 * A7
• De Ridder Paul (dr.) * De verspreiding v. d. franstalige minderheid over het territorium van de stad Brussel (ca 1770-1794) * overdruk ESB * 2001
• De Ridder Paul (dr.) * Taalgebruik bij de Lakengilde, de Ambachten, de Naties en de Sermenten van de stad Brussel (1500-1794) * overdruk ESB * 1996
• De Riddere Emile * Génealogie de la Famille Ruytinx * Brabantica I * 1956 * C9
• De Rijbel T. * Buggenhout - Folklorenstoet 13 september 1959 * 1959 * D5
• De Rijck Leo * Tien Hekelgemse koppen * Het jaar van het dorp * 1978 * B7
• De Rofroissart Arnoul * Schepengriffie-Kerkarchief: Marilles et Nodrange * A4
• De Rop Albert * De familie De Rop (1695-1978) * Ascaniabibliotheek nr 35 * C9
• De Rop Albert en Vlamynck Joris * Bibliografie v/d missionarissen v.h H.Hart * Belgische provincie 1921-1971 * 1971 * B5
• De Rop Albert msc. * Bibliographie Analytique de G. Hulstaert * Missionaires du Sacré Coeur * 1972 * A5
• De Rop René * 100 jaar Katholieke gilde van Asse * deel I en II * A9
• De Rop René * 24 volkse figuren van Asse * Ascaniabibliotheek nr 37 I * 1985 * B9
• De Rop René * Hop hop hoera * 1988 * A9
• De Rop René * Jaar van het dorp * brochure t. g. v. 3e hobbytentoonstelling * 1978 * A2
• De Rop René * Kinderspelen te Asse vroeger en nu * 1965 * A9
• De Rop René * Manke Fiel en zijn museum * Ascaniabibliotheek nummer 36 * 1984 * A9
• De Rop René * Wees ons Nabij (Marie Mestdag) * 1992 * B9
• De Rop René * Zeg hé Knikker je mee * 1992 * A9
• De Saedeleer Antoon * Het streven naar eene volmaakte inrichting van de Staat * 1943 * A5
• De Schepper H * De wereldlijke overheden in de 16e eeuw en de 17e eeuw * de centrale overheidstructuur * 1980
• De Schinkel Yvan * Sint Ulriks Kapelle van de 12de tot de 20ste eeuw * 1991 * B7
• De Schrijver H. * De oude landmaten in Vlaanderen * GEN
• De Schrijver R. * Familieboom De Wever- Zacharias als stamvader * 1969 * C9
• De Schrijver R. * Geschiedenis v/d Koninklijke harmonie Hekelgem * St. Cecilia Hekelgem 1813-1963 * 1963 * C10
• De Schuyter Jan * Op Signorken, zijn legenden, zijn oorsprong * 1944 * A2
• De Schuyter Jan * Sint Niklaas in de legende * 1946 * D6
• De Smedt Andre * Het Brabants geslacht De Smedt * C9
• De Smedt Flor * Het Manuaal van Peeter Verhasselt, Mazenzele * Ascania-H.O.M * 2000 * A9
• De Smedt Flor * Leenboek van de heer tot Asse 1440 en 1483 * transcriptie * 2004 * B9
• De Smedt Herwig * Gastronomie in 't pajottenland * Eindwerk * 1987 * A2
• De Smedt J. * De Sansculotten in Frankrijk, Asse en omstreken * 1968 * A9
• De Smedt Leo * Gedenkboek Bert Van Den Broeck * 1997 * D4
• De Smet J.J. * Cartulaire de l'Abbaye de Cambron * reeks: Monuments pour servir à l'histoire * 1869 * D9
• De Smet M.J.J. * Geschiedenis van Belgien (tweede deel) * 1837 * E4
• De Sturler J. * Cartulaire de l'abbaye de Saint Vaast d'Arras * extrait Bulletin de la C.R.des anciennes Lois…. * 1929 * B9
• De Tienne Pierre * Genealogie Jamart Brabançon * Brabantica VI * 1962
• De Trazegnies Ferdinand * Datos genealogicos a Familias de Gaztelu * Madrid- Gegevens over families in Gaztelu * 1966 * C9
• De Trazegnies Ferdinand * Estudio genealogico de las Familias de Legasa * 1968 * C9
• De Trazegnies Ferdinand * Garcia (La Famille..) * Lima * 1966 * C9
• De Trazegnies Ferdinand * Izcue * Madrid -de Spaanse familie Izcue * 1966 * C9
• De Vincennes J. * Veurne, spiegel van de Westhoek * De boetprocessie * 1957 * D6
• De Vis H. (dr.) * De folklore van de windmolens * overdruk ESB 11e jg. nr. 1-2 (1928) * 1928
• De Vis H. (dr.) * De Mariavoorstellingen in Vlaams Brabant * Overdruk uit "Eigen schoon en de Brabander" * A4
• De Vlaminck Alphonse * Filiations de familles de la Flandre * Tome I en II * 1875 * C9
• De Vocht M. * Herinneringen aan een goed mens Jan V. Beveren * 1968 * A9
• De Vos Charles * Limal, ses seigneurs et seignuries * Cercle historique de Wavre * 1966 * B9
• De Vos Frans * Stedelijk museum Lokeren * gids * A2
• De Vriendt Petra * De gemeenschap der zwartzusters te Asse * verhandeling (KU Leuven) * 1988 * A7
• De Vriendt Petra * De Gemeenschap der Zwartzusters te Asse 1822-1971 * licentiaatsthesis * 1988
• De Vries H. D. * Belgie - Lotgenoot in de lage Landen * Meppel - Boom J.A. * 1954 * B5
• De Vroede Erik * Het grote volkssportenboek * Davidsfonds Leuven * 1996 * A5
• De Vuyst Julien * De kaatssport te Mere * Heemkundige Kring * 1978 * B7
• De Vuyst Julien * Het Nederlandse Volkslied * deel 2 * 1967 * E3
• De Wachter Leo * Repertorium van de Vlaamse Gouwen en Gemeenten * 4 delen 1942-1948 * B3
• De Witte (pastoor) * Status Annimarum Asse 1727 + index * Samen met Status Annimarum 1733 * GEN
• De Witte (pastoor) * Status Annimarum Asse 1733 + index * Samen met Status Annimarum 1727 * GEN
• De Wolf Patrick * Dendermonde -Klapper op de oude Parochieregisters * twee delen * 2000 * GEN
• De Zegher C,Devliegher L * Een vakwerkhuis te St. Anna, Kortrijk * Katalogen en bijdragen nr 3 * 1984 * C10
• Debruyne Jacob * Boetprocessie Veurne * Uitgave Ceres/ Maarkedal * 1987 * D9
• Deckers Pr. * De Martelaars van Gorcum * Naar Estius waarachtige historie afgeschetst * 1867 * A5
• Defraeye Leon * Deerlijk's plaatsnamen * 1942 * D10
• Defraeye Leon * Deerlijkse Zanten * 1942 * D10
• Defraeye Leon * Geschiedenis en folklore van Deerlijk * 1942 * A2
• Defraeye Leon * Rouw en Feestkransen * 1941 * E3
• Defraeye Leon * Zoutenaaie, geschiedkundige snipperingen * C10
• Degroote Gilbert * Brieven van Erasmus * 1952 * C4
• Dekkers A * De Pauselijke Zouaven * 1911 * A5
• Delacroix, Devos, Graux e.a. * Verslag van de Commissie van Voorlichting (Leopold III) * Brussel * 1946 * B5
• Delanne Blanche * Histoire de la ville de Nivelles * Nivelles * 1944 * C10
• Delestré Daniel * Uit het Verleden van Grimbergen * Deel I en II. * 1978 * C7
• Delrue Joke * De Romeinse vondsten te Asse * 1998 * A7
• Delulle Jacques * Hendricx Henri -Peintre, illustrateur et pédagogue * Nat.Bank van België * 1971
• Demeure de Lespaul Abbé * Parmentier Nicaise, 3me centenaire de la Naissance de * Braine le comte * 1961
• Demol Antoine * Vier eeuwen Brussels Poppenspel * C3
• Dempsey Michael e.a. * Het heelal waarin wij leven ( Paleografie - Paleontologie) * 1966 * A5
• Demuynck G. * Inventaris der Staten van Goed van Oostvlaanderen * 1983 * GEN
• Den Eerzamen F. * Het Eiland Goeree * Meppel - Neerlandia Drukkerij * 1966 * C10
• Denenbourg N. * Toeristische recreatiegids Groot-Asse * Gemeentebestuur * 1983 * A7
• Deneuvet Lieven * Honderd bespookte Molens in Vlaanderen
• Denewiet Lieven * Windmolens Vroeger en Nu Hooglede-Gits * eigen beheer * 1979 * D3
• Des Marez G. * Les monuments civils et religieux de Bruxelles * Bruxelles-Touring Club (Interessant !) * 1917 * B5
• Des Marez G. * Traité d'architecture dans son application aux monuments de Bruxelles * dessins de G. Rosenberg * 1921
• Des Marez G. * Vieux Bruxelles, 50 planches hors texte précédées d'une etude * 1910
• Des Roches * Dictionnaire François- Flamand * 1832 * E10
• Desart E-Quievreux L. * Les Géants du Brabant * reuzenfolklore * D9
• Desart Robert * De Windmolens van België * 1941 * D3
• Desart Robert * Les Moulins à Eau de Belgique * 1963 * D3
• Desart Robert * Les Moulins à Eau du Hainaut et des Flandres * 1968 * D3
• Deschamps J.-Gysseling M * De Fragmenten van de Limburgse Aiol * Overdruk Studia germanica Gandensia * 1966 * D10
• Dessaer R. * Wemmel geschiedenis * 1945 * B7
• Dessart Ch. * Le sel de la terre Belgique * 1961 * B5
• Dessart Charles * Belgie * 1969 * A5
• Desseyn Joris * De 2 kastelen van St. Ulriks-Kapelle * C3
• Desseyn Joris * Seminariewerk over de 2 kastelen van St Ulriks-Kapelle. * 1999
• Devliegher Luc * Met kar en wagen * Brugge Grafisch bedrijf Schoonbaert * 1983 * A5
• Devliegher Luc * Molens in West-Vlaanderen * Provinciaal Domein-Brugge -folder- * D3
• Devliegher Luc * Rosmolens in de Vlaamse Kuststreek * Overdruk uit Biekorf- 1975-76 -Bokrijkse berichten- * 1975-76 * D3
• Devogehelaere H. * De Zuidnederlandse Schilders in het Buitenland * 1944 * A5
• Devogelaere Antoon * Het leven in kaart gebracht * 2002 * E7
• Devyt C en van Damme G. * De Belgische windmolens * Tielt- Veys-fotoboek * 1975 * D8
• Devyt C. * De Sintjanshuismolen te Brugge * Kulturele Kring Sint Anna * 1970 * D3
• Devyt Chr. * Westvlaamse windmolens * Brugge Desclée De Brouwer (inventaris op 1-1-1965) * 1966 * D3
• Dewandel A. * Het Onze Lieve Vrouwcollege en de Latijnsche school * Geraardsbergen * 1945 * D5
• D'Haenens A. * Pierart dou Tielt, enlumineur - 1350 * Uitgave Scriptorium * 1969
• D'Haese M. * Museum Meerhem * katalogus * 1979 * A2
• D'Hont André * De acht molens van Knokke * Uitgave Heemkring "Cnoc is hier" * 1976 * D3
• Di Martinelli F. * Diest in de 17e en de 18e eeuw * 1897 * C10
• Di Martinelli F. * Diest in de patriottentijd * 1892 * C10
• Di Martinelli F. * Diest in de sansculottentijd * 1900 * C10
• Dickens A.G. * De Contrareformatie * Baarn - Ten Hove * 1968 * B5
• Dienst van de Provincie Brabant * De Molens in Brabant * inventaris * 1961 * D3
• Dopere Fr. - Ubregts W. * De donjon in Vlaanderen * Architectuur en wooncultuur * 1991 * C7
• Douchamps H. en R. Tefnin * Repertorium der oude parochieregisters in België * 1985 * GEN
• Driessen Mathieu * Molens in Limburg * Prov.Verbond Toerisme Limburg * 1976 * D3
• Du Bary Charles * Etude généalogique sur la famille Vanden Bogaert * 1937 * C9
• Du Capu Maria * De degelijke huisvrouw * 1898 * E4
• Du Mong Frans * Ternat: Wat betekent onze straatnaam? * initiatief cultuurraad Ternat * 2003 * D3
• Dubois Alberic * Une Oblate aux dunes * (Marguerite de Goys,vve Nicolas de Zwevelare) * 1957 * C9
• Dubois Albéric * Le Bréviaire Cistercien -manuscrit 2028 de Bruxelles * 1952 * D10
• Ducaju Marcel * Stamboom van de Families Snoeck en Ducaju * uitgeverij Morel-Ducapu * 1959 * B9
• Dufour F. * Volledig handboek over Fruitboomteelt * 1929 * D4
• Dufoyer Pierre * Voorlichting van Kinderen * 1944 * C3
• Dullekens L. * Te Ruisbroek aan de Zenne in en om "Ons Huis" delen 1,2 en 3 * 1982 * C3
• Dumont Georges H. * Het erfgoed van onze Provincies * Heemkring - Merckx P.F. * 1967 * B4
• Durnez Gaston * Kermis * 1964 * A2
• Durnez Gaston * Kijk Paps, een Belg * auteur is Assenaar. * C4
• Durnez Gaston * Moeder wat zijn we rijk * A.B.N Centrale * D4
• Durnez Gaston * Rijmenam * 1956 * D4
• Durnez Gaston * Spoedbericht * Davidsfonds * 1963 * D4
• Durnez Jeroom * De schuttersgilden van Asse * Ascaniabibliotheek nr 50 * 1989 * A9
• Durnez Jeroom * Durnez, mijn familie * 1992 * C9
• Durnez Jeroom * Herbergen en herbergleven te Asse * 1963 * A9
• Durnez Jeroom * Herberg-Heimwee * 1988 * A7
• Durnez Jeroom * Herbergzaam Asse * reeks Vroeger en Nu- nr IX Gemeente Asse * 1994 * A7
• Durnez Jeroom * Meetschieten * Volksspelen te Asse nr 1 * 1965 * A9


Comments