Documenten‎ > ‎In Memoriam‎ > ‎

IM Karel de Bauw


In memoriam
Karel de Bauw
(1909-2002)
medestichter en erevoorzitter van Heemkring ASCANIA


Met Karel de Bauw verliest Asse een zeer begaafd kunstenaar en een opmerkelijke figuur. Over zijn kunst hoeven we niet uit te weiden. Anderen hebben dat al met meer kennis en inzicht gedaan. En terecht. Maar voor ons was Karel de Bauw een schilder naar ons hart. Zijn boerenpaarden, zijn landschappen, zijn veldbloemen, zijn intérieurs, maar vooral ook 'zijn koppen van bij ons' spraken ons aan. Zijn totaal oeuvre bedraagt ongeveer een 2.600 schilderijen en tekeningen. Een levenswerk van zestig jaar!
 
De grote overzichtstentoonstellingen van 1969 te Asse toen hij 60 werd, in 1974 te Gaasbeek, en in 1989 en 1999 te Asse , deze laatste toen hij 90 werd, waren de getuigenissen van zijn groot talent. Bij gelegenheid van drie van deze tentoonstellingen heeft Heemkring Ascania een kunstboek uitgegeven.
Hij schilderde onze eenvoudige mensen en het landelijk leven zoals hij het te Walfergem, waar hij opgroeide, had gekend. Vertrouwd met het gewone leven van de buitenmens, die hij al sinds zijn jeugd met buitengewone opmerkingsgeest had gade geslagen, kon hij als geen ander zijn liefde voor de streek en de mensen van Brabant in zijn schilderijen laten spreken.

Maar zeker als vriend en als voorzitter van de heemkring Ascania zullen wij hem ons blijvend herinneren. Bijna vijftig jaar geleden, in februari 1953 werd de Heemkring gesticht. Onder impuls van Lode van de Perre, die Karel als eerste voorzitter had aangezocht, werd toen samen met talrijke medewerkers gestart met onze vereniging. Dit gebeurde in "de Mal-pertuus" op de markt te Asse. De vergaderingen van Ascania waren vaak ten huize de Bauw. Samen ook met onder andere, Eugeen van den Broeck, Luc Ebrard, Jeroom Durnez, Marcel de Clippele, Dolf van Geertruyen, vrienden die ons reeds ontvallen zijn en aan wie we nu piëteïtsvol terugdenken. De vergaderingen verliepen in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer.

Een tijdschrift werd opgezet waarvan het eerste nummer in 1958 verscheen. Onafgebroken verschenen er tot nu vierenveertig jaargangen. Tentoonstellingen werden gepland en acties ondernomen voor het behoud van eigen heem en aard. Als vrienden onder elkaar moedigde Karel de initiatieven van anderen aan en steunde met woord en daad. Hij kon niet alleen schilderen, maar ook goed vertellen en schrijven. Zijn bijdragen onder de titel "Koppen van bij ons" voor het tijdschrift Ascania waren telkens pareltjes van vertelkunst, verlucht met fijne pentekeningen.

Het lemen hoeveke, ginder achter de heuvelrug van 't Wolsrot, tussen de Dries en 't Eierenveld

Het ouderhuis van zijn moeder, waar hij zijn jeugdjaren doorbracht.

We denken ook terug aan samenkomsten en bezoeken aan bevriende heemkringen, en ander plezante aktiviteiten zoals daar waren dia-avonden, voordrachten, uitstapjes tot een pannenkoekenfestijn toe. Niet het minst aan de meetschietingen in zijn tuin waar de joviale gastvrouw, Karels steun en toeverlaat, de kinderen en de vrienden aan deelnamen. Het was telkens een feest.

Wij verliezen met hem een groot mens, een echte vriend, een heemkundige van formaat. Het mag ook gezegd: zijn jarenlange vriendschap met Wies Moens verloochende hij niet. Hij was een Vlaming in hart en ziel. Dank u Karel. Wij zijn er van overtuigd dat zijn boeren, zijn drinkebroers en zijn bedelaars, als daar waren Pie van Ossel, Pie Klaus, Georgsken, Bert en Sjat, Spinoo en zovele anderen, samen met Manke Fiel hem in het hiernamaals hebben opgewacht met een gemeend: Dank U wel mijnheer Karel de Bauw, merci astablieft. Wij sluiten ons daarbij graag aan.

Flor De Smedt
voorzitter

Uit tijdschrift Ascania - jaargang 2002-1

Comments