Documenten‎ > ‎In Memoriam‎ > ‎

IM Jozef De Koninck


In memoriam
Jozef De Koninck
(1897-1969)


Op 8 juli 1969 overleed in de H. Hartkliniek te Asse de trouwe medewerker van Ascania, Jozef De Koninck, in de ouderdom van 71 jaar.

Jozef De Koninck werd geboren te Merchtem op 31 december 1897. Op de ouderdom van zes jaar was hij reeds wees en werd uitbesteed bij familie. Omstreeks zijn veertiende jaar begon hij de drukkersstiel te leren in de drukkerij Gust Asselman te Merchtem. Tijdens de wereldoorlog 1914-18 ging hij verschillende dagen per week te voet naar Wemmel om daar de tram te nemen naar Brussel waar hij zich in de "Arts et Métiers" ging bekwamen in zijn beroep.

Later heeft hij een hele tijd gewerkt te Brussel als drukkersgast.
In 1924 trouwde hij Maria (Marieke) Verhasselt en nam de brood- en pasteibakkerij van zijn schoonvader Guillaume Verhasselt (Lomme van Keizers) over. Hij bakte ook Assekoeken en mastellen, waarover hij later in Ascania vertelde of nog zal vertellen. Om gezondheidsredenen gaf hij na drie jaar het bakkersberoep op en begon in 1927 voor eigen rekening een drukkerij met papier- en speelgoedhandel. Een nieuw bedrijf beginnen in die tijd ging niet zo goed te Asse, het duurde een jaar eer Jefke zijn eerste doodsbrief mocht drukken. Hij ging dan ook nog een hele tijd, voor halve dagen, werken bij een drukker te Ternat.

Jozef De Koninck was een man die midden het gemeenschapsleven van Asse stond. Hij was één van de eerste leden van V.T.B, te Asse. eveneens één der eerste aangeslotenen van het N.C.M.V. waarvan hij van 26.2.1962 tot begin 1966 voorzitter was. Hij was ook een fameuze zanger. Ik heb hem, van kindsbeen af, steeds als zanger van het hoogzaal gekend en ook bij andere gelegenheden heb ik hem weten optreden in een koor of als solist.

In 1961 liet hij zijn winkel en in 1964 zijn drukkerij over aan zijn zoon Herman. Kort daarop hebben wij hem bij Ascania leren kennen als medewerker aan ons tijdschrift, als helper bij het klasseren van onze dokumentatie, als deelnemer en inrichter van onze wandelingen. Steeds fiks als een jonge man en bedrijvig als geen één, was hij op post.

In 1969 nam hij het penningmeesterschap op zich van het Huldekomitee Karel de Bauw. Hij leefde er in op. Hij volgde alle organisaties op de voet, o.m. de verkoop van het Huldeboek volgde hij met aandacht en plezier, op de tentoonstelling was hij iedere dag om te kijken hoe het ging, maar... op O. H. Hemelvaart deed hij een kou op en begon stilaan te sukkelen. Toen wij met de medewerkers van het Huldekomitee samenkwamen op 4 juli in Ons Huis, was Jefke er wegens gezondheidsreden niet bij. Vier dagen later overleed hij.

Jozef De Koninck was een graag geziene figuur in Asse. Met iedereen bevriend, kende hij geen vijanden. Voor Ascania is zijn heengaan een groot verlies.

Luc Ebrard

Uit tijdschrift Ascania - jaargang 1969

Comments