Documenten‎ > ‎In Memoriam‎ > ‎

IM Dom Cyprianus Coppens


In memoriam
Dom Cyprianus Coppens
(1904-1984)


Enkele dagen vóór het feest van de Vrede, het feest van het nieuwgeboren Kind Kerstmis, is aan ons schielijk heen gegaan: Dom Cyprianus, monnik van de benediktijnerabdij Affligem.

Gedurende zestig jaar heeft hij doen en laten, liefde en leed, en continuïteit van de abdij gedeeld. Enkele jaren verbleef hij in de missie van Noord-Transvaal, nadien als procurator van de Abt-Generaal te Rome, en sinds 1956 bibliothecaris in zijn abdij Affligem. Wie kende hem niet? Elke student, elkeen die historische opzoekingen deed, iedereen die ook maar iets te maken had met archief, geschiedenis, taal, zelfs wiskunde of andere leervakken, kwam bij hem terecht. Hij was een en al behulpzaamheid en tegemoetkoming. Zo heeft hij zijn leven uitgebouwd en ons geschonken.

Zijn wetenschappelijke activiteit bleef niet onaangeroerd. Hij publiceerde o.a. Fontes Affligemenses en in Affligemensis schreef hij verschillende bijdragen over de geschiedenis van zijn abdij. Hij was een gewaardeerd auteur die schreef in Ascania, Het Land van Aalst, Eigen Schoon en De Brabander...
En buiten dit alles, en dat zullen wij leken nooit te achterhalen hebben, was hij een man van trouw en geregeld gebed. Hij was in eerste instantie een monnik, een man van een aan God bijzonder toegewijd leven. Hij leefde teruggetrokken en had een ontzettende werkijver en werkkracht. Hem konden we nooit iets onbeantwoord voorleggen.

Enkele bijzondere goede herinneringen heb ik aan hem overgehouden. Eens bracht ik hem een Etyopische gebedsrol van geneeskrachtige waarde (fetisme) versierd met tientallen Stylistische ogen en over zijn hele lengte (156x10 cm) beschreven met eigenaardige lettertekens... Hij gaf mij de sleutel der ontcijfering en wist mij te vertellen hoe dit vreemdsoortige afbabet in elkaar zat, wat zo'n gebedsrol betekende en tot wie ik mij kon wenden tot verdere identificatie.

Een ander feit uit onze gemeenschappelijke historische wereld is wel de ontzettende hulp die hij ons bood bij het ontleden van een dertigtal middeleeuwse perkamenten (schepenacten) met betrekking tot de geschiedenis van het graafschap Kruikenburg: Wambeke, Lombeke ende Ter Nath. Wat voor mij een bijna onbegonnen monnikenwerk was, was voor hem blijkbaar maar een kleinigheid...

Ook aan de studie over de iconografie van O.-L.-Vrouw van Affligem naar aanleiding van de ontdekking van een Affligems beeldje te Tongeren, verschenen in Eigen Schoon en De Brabander, ligt hij aan de basis. Dit maar om enkele facetten te illustreren van zijn veelzijdig werk.

Met het heengaan van Dom Cyprianus verliezen we een erkend en diep gewaardeerd historicus, een onschatbare hulp bij opzoekingswerk, bronnenonderzoek en studies in het algemeen.

13 januari 1985
Luc Van Eeckhoudt

Uit Ascania tijdschrift - jaargang 1984-4

Comments