Documenten‎ > ‎Ascania in de pers‎ > ‎

Persoverzicht 2012


Vleugel Oud Gasthuis wordt gerestaureerd

Asse - Er is een aangepast voorontwerp klaar voor de restauratie van de rechtervleugel van het Oud Gasthuis in Asse. Een grote glazen inkomgalerij langs de kant van het vredegerecht moet de verdere aftakeling van de gevel tegengaan.

Rudy De Saedeleir

Het gerenoveerde Oud Gasthuis, met elf zalen en lokalen, veroverde de voorbije zes jaar een vaste plek in het sociale en culturele leven van Asse. Samen met de nieuwe bibliotheek en de in aanbouw zijnde grote cultuurzaal wordt de site de komende jaren hét culturele hart van de gemeente. Hoog tijd dus om ook dat laatste stukje Oud Gasthuis, de ongebruikte rechtervleugel, op te lappen.

'De rechtervleugel dreigt een kanker te worden binnen de vernieuwde omgeving. We moeten er iets aan doen', zegt schepen van Cultuur Geert Heyvaert (CD&V). 'Het aangepaste voorontwerp van architect Mic Vyverman is door het college goedgekeurd. Het voldoet ook aan de wensen van het Vlaamse agentschap Erfgoed. Er komt nu eerst nog een nieuw stabiliteitsonderzoek om te bekijken wat op de verdieping mogelijk is. Ik hoop binnen enkele maanden het definitieve ontwerp op de gemeenteraad te brengen, zodat nog dit jaar het subsidiedossier kan worden ingediend.'

Opmerkelijk aan het ontwerp is dat langs de buitengevel, kant vredegerecht, over de hele lengte een glazen inkomgalerij komt. Die moet de broze historische gevel beschermen en ervoor zorgen dat alle lokalen apart toegankelijk worden. Tussen het Oud Gasthuis en het vredegerecht komt geen sanitair blok, zoals eerst gepland, wel een overdekt glazen terras met een lift en een passerelle naar de inkomgalerij. De ramen worden gerestaureerd en voorzien van dun dubbel glas. 'Zoals bekend verhuist het vredegerecht naar de Neerstraat, zodat ook dat gebouw op termijn wellicht een functie krijgt binnen de cultuursite', zegt Heyvaert.

De kostprijs van de zachte restauratie van de rechtervleugel, de bouw van de inkomgalerij en de lift worden samen geraamd op 1,8miljoen euro. 'Een groot deel komt in aanmerking voor Vlaamse subsidies, maar het kan nog enkele jaren duren voor die worden toegekend', zegt de schepen.

Voor de lokalen op het gelijkvloers komt de heemkring Ascania in beeld. Ascania bezit nog de intacte en historisch waardevolle apotheek van het toenmalige gasthuis. Gemeentebestuur, Erfgoed en de heemkring zijn het er over eens dat de originele apotheekruimte in ere moet worden hersteld als onderdeel van een museum. Er wordt een apart subsidiedossier opgesteld. 'Dat project is al een droom sinds we in 1973 die apotheek hebben gered', zegt Flor De Smedt van Ascania. 'Elk potje en pannetje is intussen wetenschappelijk beschreven. Zelfs het manuscript voor het boek ligt al jaren klaar.'

De lokalen boven komen niet in aanmerking voor publieke activiteiten, hooguit voor burelen. Ook de zolder is te klein om iets mee te doen.

Het Nieuwsblad - 29 februari 2012


Nieuwe naam voor stukje steenweg

Asse - Een stuk van de Edingsesteenweg in Asse (de zijweg tussen de huisnummers 76 en 118) krijgt een nieuwe naam. Historicus Jaak Ockeley, die ook verbonden is aan de heemkundige kring Ascania, adviseert de gemeente om voor dit stuk de naam 'Enodeweg' aan te nemen. Enode verwijst naar 'op den eynode coutere', een onherbergzaam oord. "Oorspronkelijk wilden we dit stukje straat de naam Oude Edingsesteenweg geven", meldt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). "Een aantal bewoners diende echter een bezwaarschrift in. De naam zou ook verwarring kunnen zaaien met de gewone Edingsesteenweg. Daarom vroegen we Jaak Ockeley om advies." (WDS)

Het Laatste Nieuws - 23 maart 2012


Asse herdenkt 700 jaar Heilige Kruisen

Asse - De Sint-Martinusparochie van Asse zet op paasmaandag de viering in van '700 jaar Heilige Kruisen'. De twee miraculeuze kruisen maakten van Asse eeuwenlang een belangrijk bedevaartsoord, al blijft van die verering vandaag nog weinig over.

Rudy De Saedeleir

De dubbele legende van de Heilige Kruisen situeert zich volgens de parochie in 1312. De eerste speelde zich af in Kaudertaveerne. De bekende Kruisborrekapel verwijst naar dat eerste mirakel. Het verhaal van het tweede miraculeuze kruis speelde zich af op Vrijthout. De pauselijke 'bul' zelf werd door Johannes XXII in 1317 uitgevaardigd. Dat was een erg woelige periode in de katholieke kerk, reden waarom ook het Vaticaan zelf het Asses document niet meer bezit. Historici baseren zich vandaag voor het bestaan van de bul op een inventaris van de Heilige Kruisen uit de 16de eeuw.

'Asse was dankzij zijn Heilige Kruisen eeuwenlang een voornaam bedevaartsoord', zegt Flor De Smedt van de heemkring Ascania. 'Al in de vroege middeleeuwen behoorde Asse in de Nederlanden tot de top tien van de meest opgelegde bedevaarten.'

De Heilige Kruisen - een groot en een klein - bevinden zich nog steeds in de Sint-Martinuskerk, maar van enige verering is nauwelijks nog sprake. De laatste processie van de kerk naar de Kruisborrekapel is al meer dan tien jaar geleden. In 1912 en 1962 oogden de feesten voor 600 en 650 jaar nog heel indrukwekkend, maar in 2012 draait het programma voor 700 jaar grotendeels rond erfgoed en herdenking. Guido Antonis ontfermde zich voor de parochie over het programma.

Het aantal religieuze vieringen beperkt zich tot twee. Op paasmaandag wordt om 10 uur nog eens in processie van de Sint-Martinuskerk naar Kruisborre getrokken, om 11 uur gevolgd door een eucharistieviering aan de kapel. Voor de gelegenheid werd opnieuw een 'vaantje' gemaakt. De viering werd ook opgenomen in het kermisprogramma van Kaudertaveerne, de oudste wijkkermis van Asse (zie ook hiernaast). Een slotviering, in aanwezigheid van monseigneur Leon Lemmens, is gepland op 16 september, het feest van de Kruisverheffing. Alle andere activiteiten vinden plaats tussen die twee vieringen. Zo geeft Davidsfonds Asse op zondag 6 mei om 14 uur een begeleide wandeling naar Kruisborre en pakt de heemkring Ascania van 1 tot en met 10 juni uit met een tentoonstelling in de Sint-Martinuskerk. Het nieuwste nummer van het tijdschrift Ascania is volledig gewijd aan de Heilige Kruisen. Niet-abonnees kunnen het voor vijf euro kopen via de parochie.

In de Assese cafés blijken intussen wel de speciale bierviltjes voor de viering van 700jaar Heilige Kruisen gegeerd door verzamelaars. Guido Antonis maakte voor scholen een strip rond de legende.

Voorts biedt de parochie vanaf Pasen een moderne versie van het kruisbeeld te koop aan, naar een ontwerp van de Assese kunstenares Agnes Van den Broeck. Aan de Kruisborrekapel is nog de inhuldiging gepland van een toeristisch infobord, in samenwerking met de gemeente.

Het Nieuwsblad - 7 april 2012


Heilige Kruisen even terug in 't Kruisborreke

Asse - Hun grote religieuze uitstraling van weleer mogen de Heilige Kruisen van Asse dan misschien wel kwijt zijn, ze slaagden er op paasmaandag toch nog mooi in om het droog te houden op de traditionele misviering aan de Kruisborrekapel, weggestopt in het heuvelende landschap van Kaudertaveerne.

Ruim tweehonderd gelovigen zakten af naar het oude bedevaartsoord voor wat dit keer ook de startviering werd van 700 jaar Heilige Kruisen in Asse.

Enkele tientallen van hen trokken voor het eerst in meer dan tien jaar nog eens in processie van de Sint-Martinuskerk via de Edingsesteenweg naar 'tKruisborreke, onder politiebegeleiding en met de twee aanbeden kruisen voorop.

Pastoor Leo Ecker en diaken Karel Janssens droegen de mis op aan de Kruisborrekapel. De gelovigen kregen op deze jubileumviering naar oude gewoonte een vaantje als aandenken.

Tot in september

De herdenking van de legendes van de Heilige Kruisen duurt nog tot 16 september.

Op zondag 6 mei om 14 uur houdt Davidsfonds Asse een gegidste wandeling naar Kruisborre en van 1 tot 10 juni is er in de Sint-Martinuskerk een heemkundige tentoonstelling door Ascania. (rds)

Het Nieuwsblad - 10 april 2012


Glorie Heilige Kruisen herleeft in tentoonstelling

Asse - In de Sint-Martinuskerk openen Ascania en de Sint-Martinusparochie vrijdagavond de tentoonstelling rond '700 jaar Heilige Kruisen in Asse'.

De heemkring Ascania hield rond het thema van de Heilige Kruisen al in 1987 eens een zeer grote tentoonstelling, waarbij toen ook een gelegenheidsboek erg goed verkocht.

'Het oudste stuk in onze collectie is een kopie van de oudste strafbedevaart die in een vonnis werd opgelegd naar de Heilige Kruisen in 1360', zegt Jaak Ockeley. 'We hebben ook een enig exemplaar van een vlagje uit 1600 en boekjes ui 1708 en 1726 met het oorspronkelijke verhaal van de kruisen.'

Broederschap

'De tentoonstelling is opgebouwd volgens de festiviteiten die eerder in Asse plaatsvonden rond de kruisen, te beginnen met die van 1862. Een oudere viering vinden we niet terug. Het Broederschap van het Heilig Kruis werd ook pas in 1848 heropgericht. We hebben nog de originele affiche uit 1862 op steendruk, in lengte liefst 2,76 meter. Ook de tekeningen van de figuren in de processie bestaan nog. In 1912 werd van de viering een postkaartenboek en een fotoboek uitgegeven.'

'In 1937 was onderpastoor De Swert de bezielende kracht achter de viering. Naast de traditionele processie was er een toneelstuk, een mysteriespel geschreven door Jan Van Beveren uit de Nieuwstraat. In 1962 bracht Ascania een speciaal nummer van haar tijdschrift uit, maar er waren er geen andere festiviteiten.'

Huiskruisen

Speciaal aan deze tentoonstelling is een aparte verzameling huiskruisen die werd bijeengebracht, waaronder vele zelfgemaakte. De tentoonstelling is tot 10 juni toegankelijk, op zaterdag en zondag telkens van 14 tot 18uur, op weekdagen van 10 tot 12 en van 14 tot 16uur. (rds)

Het Nieuwsblad - 1 juni 2012


Oud gemeentehuis staat te koop

Kobbegem - Het oude gemeentehuis van Kobbegem wordt openbaar verkocht. Het gebouw kwam leeg te staan toen de plaatselijke Chirobeweging vorige maand ontbonden werd. Met het geld van de verkoop wordt het aanpalende schoolgebouw gerenoveerd tot gemeenschapshuis.

Wim De Smet

Het gemeentehuis van Kobbegem bevindt zich aan de Lierput, in het centrum van het dorp. Tot enkele weken geleden was het de thuishaven van de Chiro, maar de leiding van de jeugdbeweging besliste begin mei om een punt achter haar werking te zetten. Er werden niet genoeg jonge mensen gevonden.

"Eigenlijk waren we twee jaar geleden al van plan om het gemeentehuis te verkopen", zegt schepen van Patrimonium Jan De Backer (CD&V). "Omdat de Chiro toen dringend een jeugdlokaal nodig had, hebben we hen het gemeentehuis aangeboden. Nu is het Chiroverhaal voorbij en blijven we achter met een oud gebouw waar we niet meteen een functie voor vinden. We hebben daarom beslist om het gemeentehuis te verkopen."

400.000 euro

De ontvanger der registratie moet nu een schatting maken van het gebouw. Het oud gemeentehuis staat op een stuk grond van 260 vierkante meter. De gemeente hoopt dat de verkoop alvast 400.000 euro oplevert. "Het oude gemeentehuis heeft weinig architecturale waarde, maar voor Kobbegem is en blijft dit een mooi en historisch gebouw", aldus schepen De Backer. "Het is ook een ruim pand dat middenin het dorpscentrum ligt. De verkoop is ook nodig omdat het gebouw anders gaat beginnen te vervallen. Dat willen we liever niet zien gebeuren."

Gemeenschapshuis

Met het geld van de verkoop wil De Backer het achterliggende schoolgebouw renoveren. De dorpsschool van Kobbegem sloot vele jaren geleden al de deuren en sindsdien kan het schoolgebouw gehuurd worden voor culturele activiteiten.

"Maar het schoolgebouw is momenteel niet uitgerust zoals het hoort", zegt De Backer. "Het dak is versleten en de keuken is nog amper bruikbaar. We willen hier graag een gemeenschapshuis uitbouwen met een zaaltje. Iedere deelgemeente heeft immers recht op een zaaltje voor lokale activiteiten. In Mollem kochten we eerder al zaal De Welkom op en in Bekkerzeel hebben we eveneens het oud gemeentehuis omgebouwd tot gemeenschapslokaal. Een dergelijk initiatief moet ook in Kobbegem mogelijk zijn."

De geschiedenis van het oud gemeentehuis gaat terug tot de negentiende eeuw. "Het gebouw behoorde toe aan de toen nog zelfstandige gemeente Kobbegem en kwam na de fusie in 1977 in handen van de gemeente Asse", weet Flor De Smedt van heemkring Ascania. "Het is mogelijk dat het gebouw ooit bij de naburige school hoorde. Wij weten alleen dat onze heemkring er ooit een jaar ondergebracht werd. Nadien werd het gebouw bewoond door een conciërge, die vorig jaar andere oorden opgezocht heeft."

Het Laatste Nieuws - 1 augustus 2012


Expositie van twee eeuwen verkiezingen

Asse - In de kapel van het Oud Gasthuis in Asse loopt nog tot en met de verkiezingszondag 14 oktober de tentoonstelling 'Keus in Asse', een initiatief van de heemkring Ascania ter gelegenheid van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Je krijgt er een fraaie terugblik op twee eeuwen verkiezingen in Asse.

Rudy De Saedeleir

De documenten, propaganda en persknipsels zijn afkomstig uit het eigen archief van de heemkring, maar ook uit de archieven van de partijen en privépersonen.

60 jaar burgemeester

Er zijn ook foto's van alle burgemeesters van Asse sinds 1835 en alle schepenen sinds de oorlog 1940-'45. Ook het borstbeeld van François Xavier Alexandre De Viron, die liefst 60 jaar burgemeester was, van 1835 tot 1895, werd vanonder het stof gehaald.

Ascania brengt bij die gelegenheid ook twee speciale nummers uit van haar tijdschrift. Het eerste telt 52 pagina's en gaat over de verkiezingen in de deelgemeente Asse tot aan de fusie. Het is te koop op de tentoonstelling voor 5 euro. Het tweede deel gaat over de periode vanaf de fusie van 1976 en verschijnt kort na Nieuwjaar, omdat dan ook de verkiezingen van 14 oktober en de nieuwe gemeenteraad en college kunnen opgenomen worden. (rds)

De tentoonstelling is open voor het publiek tot en met zondag 14 oktober, in het weekend telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur, op de weekdagen tot en met 12 oktober) telkens van 14 tot 18 uur. De tentoonstelling is gratis toegankelijk.

Het Nieuwsblad - 11 oktober 2012


Snasserscross in Krokegem uitgezwaaid met boek

Asse - Met een laatste 'Gouden Cyclocross' en een fraai overzichtsboek trok de 50-jarige cyclocrossclub De Snassers zaterdag definitief een streep onder een rijke geschiedenis van veldritten op en rond de Stokenberg in Krokegem.

Rudy De Saedeleir

Vlaanderen is al tientallen jaren een toonaangevende regio in het veldrijden. Tot de jaren '90 was ook de Snasserscross in Asse-Krokegem een belangrijke veldrit op de kalender, waar legendarische namen als Erik en Roger De Vlaeminck, Roland Liboton, Berten Van Damme en Rudy De Bie steevast van de partij waren. 'Begin jaren '60 had ook Asse goeie veldrijders zoals de broers Hubert en Pierre Loomans en Julien 'den bruut' Schaukens', vertelt André Van Bosbeke, auteur van 'Gestook op de Stokenberg - de markante geschiedenis van cyclocrossclub De Snassers'. 'De bijnaam van de overleden Pierre Loomans was 'de Snas'. Met zijn grote mond overtuigde hij zijn vrienden stamgasten in café De Kilo om een cyclocross te organiseren. De club 'Sport- en ontspanningsclub De Snassers' werd opgericht op 1 oktober 1962, de eerste wedstrijd was op 16 december van hetzelfde jaar. Het was die dag geen weer om een hond door te jagen. De Nederlander Jan Van Dijk was de winnaar. Pas vanaf het tweede jaar gingen de organisatoren voor de grote namen van dat moment, Roger De Clercq en Berten (Albert) Van Damme.'

Vanaf 1966 nam Erik De Vlaeminck de macht over. Erik roemde de zware, heuvelachtige omloop rond De Kilo - er werd toen in veldritten nog meer gelopen dan gefietst - tot de mooiste van het land, samen met Overijse. Erik zou drie keer winnen in Krokegem, broer Roger De Vlaeminck zelfs vier keer. De koers lokte toen tot 2.500 toeschouwers. Ook Roland Liboton, tienvoudig Belgisch kampioen en vijfvoudig wereldkampioen, won de Snasserscross drie keer. Hij zakte zaterdag, net als vele andere oud-winnaars, speciaal af naar Krokegem om de Snassers uit te zwaaien. 'Voor mij was Krokegem altijd een belangrijke test', vertelt Liboton. 'Het was een omloop met zware, lange rechte stukken. Als ik hier won, dan wist ik dat ik vertrokken was voor een topseizoen.'

Vanaf 1983, met de oprichting van de Superprestige, deed het grote geld de intrede. De Snassers zaten eerst mee aan tafel, maar bij gebrek aan grote sponsors vonden ze het financiële risico te groot. In 1987 werd de Snasserscross een bijkomende hak gezet toen de BWB de vaste datum, de derde zaterdag van december, inpikte. Tot 1992 bleef het een A-cross, maar toen in 1993 ook de Wereldbeker Veldrijden werd opgericht was het voor De Snassers vrijwel onmogelijk om nog grote namen naar Asse te halen. Er werd gekozen voor een B-cross en, na een sabbatjaar in 2001, voor de amateurfederatie VWF.

Het boek met 232 bladzijden en honderden foto's werd samengesteld uit het rijke eigen archief van De Snassers, dat zaterdag officieel werd overgedragen aan de Assese heemkring Ascania.

Het boek kost 25 euro en is te koop via Bola Editions (www.bola-editions.be - Stefaan Van Laere, 09-227.50.22).

Het Nieuwsblad - 5 november 2012


Nieuwe naam voor park in Wijk Horing

Zellik - Het schepencollege van Asse wil het nieuwe park in de Wijk Horing de naam Kerremanspark geven. De gemeenteraad keurde het voorstel eerder al goed maar vroeg toch om een bijkomende motivatie voor de nieuwe naam. Daarom wordt nu advies ingewonnen bij geschiedkundige Jaak Ockeley, die tevens voorzitter is van de heemkundige kring Ascania. (WDS)

Het Laatste Nieuws - 8 november 2012


Documenten

Comments