Documenten‎ > ‎Ascania in de pers‎ > ‎

Persoverzicht 2005
Parochieregisters op het web
 
Asse - De heemkundige kring Ascania heeft de volledige parochieregisters van Asse op zijn webstek op geplaatst. Het gaat om de registers van de Sint-Martinusparochie van 1609 tot 1796. Die gegevens zijn belangrijk voor wie zijn eigen afkomst wil onderzoeken. Wie dat wil, kan ook een geprinte versie krijgen op het secretariaat van Ascania, achter de bibliotheek, Steenweg 44. Meer info: www.ascania.be. (WDS)
 
Het Laatste Nieuws - 19-11-2005
 

 
Boeken verhuizen naar nieuwbouw
 
Asse - Het huidige bibliotheekgebouw van Asse wordt, na de verhuis volgend jaar, openbaar verkocht. De gemeente hoopt een koper te vinden die van het pand een commerciële ruimte wil maken. Het gebouw dateert van het begin van de 19de eeuw en deed meer dan een eeuw dienst als meisjesschool.

De gemeentelijke bibliotheek van Asse verhuist volgend jaar naar een nieuwe, ruime locatie achter het Oud Gasthuis. De heemkundige kring, die ook enkele lokalen gebruikt, krijgt een nieuwe stek in het Vemoflex-gebouw in de industriezone van Mollem. De gemeente wil het vrijgekomen gebouw, in de volksmond 'de collège' genoemd, daarna afstoten. Het schepencollege zette het licht al op groen, normaal wordt de verkoop van de bib straks ook op de gemeenteraad goedgekeurd. "Het gebouw is oud en versleten", weet schepen van Openbare Werken Koen Van Elsen (CD&ampV). "Bovendien is het lang niet functioneel. Daarom willen we het graag verkopen. Het gebouw ligt pal in het centrum. Daar kan een mooie handelszaak van gemaakt worden. We hopen op een goede prijs."
 
150 jaar

Het oude bibliotheekgebouw stond meer dan 150 jaar ten dienste van de gemeenschap in Asse. "Het pand heeft bijna altijd gediend als school", weet Flor De Smedt, voorzitter van de heemkundige kring Ascania. "In 1854 was het hier een kostschool voor jongens. Nadien, in 1890, hebben de zusters van Gijzegem hier de gemeenteschool voor meisjes georganiseerd."
De heemkundige kring tilt niet zwaar aan de verkoop. "Het is wel een gebouw met een rijke geschiedenis", vervolgt Flor. "Maar op architecturaal vlak heeft het weinig waarde. Ik begrijp best dat men dit niet kan beschermen."
WIM DE SMET
 
Het Laatste Nieuws - 16-11-2005
 

 
Parochieregisters op het web
 
ASSE - De heemkring Ascania uit Asse heeft aan zijn website de volledige parochieregisters van Asse van voor 1977 toegevoegd. Parochieregisters zijn voor familiekundigen de belangrijkste bron om aan stamboomonderzoek te doen in de 17de en 18de eeuw.

In de Sint- Martinusparochie in Asse-centrum werden de parochieregisters bijgehouden tussen 1609 en 1796. Alle geboorten (dopen), huwelijken en overlijdens werden erin opgetekend. Heel wat vrijwilligers van Ascania hebben die duizenden gegevens de voorbije jaren stelselmatig op computer gezet. Samen is de klapper met de alfabetische namenlijsten goed voor 680 bladzijden op A3-formaat.

Het titanenwerk is voortaan vrij te consulteren via www.ascania.be. Een geprinte versie is iedere donderdag tussen 18 en 20 uur in te kijken in het archief- en documentatiecentrum van Ascania, achter de bibliotheek aan de Steenweg 44 in Asse. (RDS)
 
Het Nieuwsblad - 07-11-2005
 

 
College van Walfergem uitzonderlijk open
 
ASSE - Uitzonderlijk zijn de chambretten in het klooster van de Missionarissen van het Heilig Hart in Walfergem met de Open Monumentendag open voor het publiek. Daar bevond zich vroeger de slaapzaal van het internaat. Ook de kapel en de sacristie van het klooster gaan open. Tegelijk loopt een tentoonstelling met houten beelden van onder meer Wilfried en Frans Van den Broeck en informeert de tentoonstelling 'Een eeuw Missionarissen van het Heilig Hart' over het kloosterleven en het 'college van Walfergem'. De heemkundige kring Ascania stelt 'houtbewerkingmaterialen' tentoon. Er zijn ook nog demonstraties van hout in orgels om 13, 14 en 15 uur. Het monument is pas vanaf 13 uur toegankelijk. De toegang tot het klooster bevindt zich aan de Brusselsesteenweg 127 in Walfergem. (JPS)
 
Het Laatste Nieuws - 10-09-2005
 

 
Verleden Oud Gasthuis snel blootgelegd
 
ASSE - In de tuin van het Oud Gasthuis in Asse, op de plaats waar de funderingen voor de nieuwe bibliotheek worden uitgegraven, zoeken de archeologische vereniging Agilas en heemkring Ascania dezer dagen naar sporen van het vroegere leven op de historische site. Dat moet snel gebeuren want volgende week al arriveren de grote machines voor de bouwwerf.
Op spectaculaire vondsten wordt niet echt gehoopt al werd intussen toch het gebeente van een paar honderd jaar oud paard blootgelegd. ,,De meeste vondsten aan scherven en dergelijke zijn van de 17de tot de 19de eeuw dus niet echt zo interessant'', zegt Flor De Smedt van heemkundekring Ascania.

,,Er steekt hier overduidelijk vanalles in de beenharde ondergrond, dat merk je goed aan de verkleuringen. Dat is altijd het boeiende aan archeologie: je weet nooit precies wat je zoekt. Voor echte opgravingen hebben we hier helaas geen tijd. Jammer genoeg zitten momenteel ook de studenten in hun examens.''

Frankische periode

,,We zoeken nu op 80 centimeter diep maar voor de fundering moeten de machines nog een meter dieper graven'', aldus De Smedt. ,,We gaan het hier dus nog wel een tijdje blijven opvolgen want het is niet onmogelijk dat veel dieper op resten uit de Frankische periode wordt gestoten.''

De benaming Huinegem, gegeven aan de straat naast het Oud Gasthuis, is trouwens een overblijfsel van die Frankische periode. Op het achterste deel van deze site was er tot de 19de eeuw ook een begraafplaats. (RDS)
 
Het Nieuwsblad - 18-06-2005
 

 
Ascania zet geschiedenis op het web
 
Asse - Heemkring Ascania lanceert haar eigen website (www.ascania.be) en die herbergt al van bij de start een pak boeiende documenten uit het verre en recente verleden van Asse. Op dit moment zijn op de website ruim vijftig artikels te vinden uit oude Ascania-tijdschriften. Het is de bedoeling dat aanbod regelmatig aan te vullen. Wetende dat in het driemaandelijkse tijdschrift sinds 1958 al bijna tweeduizend artikels verschenen, samen goed voor ruim zesduizend bladzijden, is er dus nog keuze te over.

Blikvangers in het aanbod zijn ongetwijfeld de 25 legendarische 'koppen van bij ons', waarvan de meesten nog werden neergepend door kunstschilder Karel de Bauw, destijds de voorzitter van Ascania. Ook diens pentekeningen van de 'koppen' staan op de site.
 
"De authentieke verhalen over volksfiguren als Gielen Zwak, Zjorsken, Fong van Tieres, Jef Kabal, Manke Fiel of Zuster Liesbet hebben een eeuwigheidswaarde", zegt Ascania-voorzitter Flor De Smedt. "Die verhalen werden echter nog nooit gebundeld. We vonden het een goed idee om ze via de website tot bij een nieuwe generatie lezers te brengen. Andere heemkundige artikels, die vandaag al op de site staan, gaan onder meer over benamingen, oorlogen, scholen, gebouwen en muziekverenigingen".

koningin elisabeth

In de rubriek 'De Oude Doos' worden 'petites histoires' opgerakeld, zoals het verhaal uit 1938 toen Koningin Elisabeth met haar auto in Bollebeek in de gracht sukkelde en twee boerenjongens haar weer op het kasseipad hielpen. Als dank kregen ze achteraf een doos 'koninklijke' sigaren.

Op de website vindt men een volledige index van de 1.800 boeken uit de Ascania-bibliotheek en een index van alle 2.000 artikels in het Ascania-tijdschrift, zowel per auteur als per jaargang.

En omdat het oog ook wat wil, staan er nu al zo'n 150 foto's van oude dorpsgezichten, gebouwen of figuren uit het rijke Ascania-archief on line. "Daar komt ook nog een soort virtueel museum bij, met foto's en uitleg van de oude voorwerpen die onze heemkring bezit. Zolang in Asse de geesten niet rijp zijn om werk te maken van een echt museum, kunnen we onze collectie alvast via onze website onder de aandacht brengen", aldus de voorzitter.

LUDO VAN DER CAMMEN
 
Het Laatste Nieuws - 14-06-2005
 

 
Koppen van bij ons herleven op internet
 
ASSE - Met de lancering van de website van de heemkring Ascania heeft Asse er op slag een zeer boeiend internetadres bij. Blikvangers zijn onder meer de 25 legendarische Koppen van bij ons, de nooit eerder gebundelde pareltjes van artikels die de voorbije halve eeuw in het Ascania-tijdschrift verschenen.

Met zijn 52 jaar is Ascania zowel de oudste heemkring van Vlaams-Brabant als de kring met een van de meest waardevolle verzamelingen van heemkundige voorwerpen en documenten. Alleen al in het eigen driemaandelijks tijdschrift verschenen sinds 1958 meer dan 6.000 bladzijden over de lokale geschiedenis.

Voor de allereerste Ascania-website werden al meer dan 50 artikels uit die oude tijdschriften van onder het stof gehaald. Daar zijn ook 25 Koppen van bij ons-verhalen bij waarvan het merendeel nog op oer-Brabantse wijze werd neergepend door kunstschilder Karel de Bauw, destijds de voorzitter van Ascania. Ook de Bauws onsterfelijke pentekeningen van die Koppen staan op de website.
 
,,De authentieke verhalen over kleurrijke Assese volksfiguren als Gielen Zwak, Zjorsken, Fong van Tieres, Jef Kabal, Manke Fiel of Zuster Liesbet hebben een eeuwigheidswaarde'', zegt Ascania-voorzitter Flor De Smedt. ,,Die verhalen werden nog nooit gebundeld. We vonden het een goed idee om ze via een website tot bij een nieuwe generatie lezers te brengen.''

,,Misschien bereiken we via het internet een publiek dat Ascania minder goed kent en wakkeren we zo weer een beetje meer de interesse aan voor onze plaatselijke geschiedenis'', aldus nog De Smedt.
Andere oude heemkundige artikels uit Asse, die vandaag al op de website staan, gaan over benamingen, oorlogen, scholen, gebouwen en muziekverenigingen. Naast alle informatie over Ascania zelf bevat de website een volledige index van de 1.800 boeken in de Ascania-bibliotheek en een index van de bijna 2.000 artikels in het Ascania-tijdschrift. Er staan ook al zo'n 150 foto's van oude dorpsgezichten, gebouwen of figuren online.

,,Daar komt binnenkort nog een soort virtueel museum bij, met foto's en uitleg over de oude voorwerpen die onze heemkring bezit'', zo geeft Flor De Smedt nog mee. ,,Zolang in Asse de geesten niet rijp zijn voor een echt museum, kunnen we onze collectie alvast via een website toegankelijk maken.''(RDS)
Info op www.ascania.be


Het Nieuwsblad13-06-2005
 

 
Flor De Smedt geeft rondleiding Sint-Martinuskerk in het dialect
 
Asse - Flor De Smedt, de voorzitter van de Assese heemkring Ascania, verzorgt op zondag 1 mei om 14 uur een rondleiding in de Sint-Martinuskerk in het centrum van Asse. Op zich niets speciaals ware het niet dat De Smedt de rondleiding in het Assese dialect zal doen en dat hij hiermee ingaat op een vraag van het bestuur van de provincie Vlaams-Brabant.
Het provinciaal bestuur nam het initiatief van deze ongewone kerkrondleiding naar aanleiding van de publicatie van twee nieuwe delen van het "Woordenboek van de Brabantse dialecten". Die twee nieuwe delen handelen over "Kerk en Geloof" en "Eten en Drinken". Flor De Smedt zal tijdens zijn gidsbeurt in de kerk ook gebruik maken van de dialectteksten van de overleden Karel Pletinckx.

De rondleiding wordt om 15 uur gevolgd door een spreekbeurt over "Eten en Drinken" in 't Smiske aan het Gemeenteplein. Daarbij worden vlaai, rozijnenbrood en koffie geserveerd. Wie er bij wil zijn, kan zich inschrijven via het telefoonnummer 016-26.76.76. (VDCL)
 
Het Laatste Nieuws - 29-04-2005
 

 
Kerkrondleiding in het dialect
 
ASSE - Op vraag van het provinciebestuur houdt Flor De Smedt, voorzitter van de Assese heemkring Ascania, op zondag 1 mei om 14 uur een rondleiding in de Sint-Martinuskerk van Asse. Die gebeurt volledig in het Asses dialect. Het initiatief komt er naar aanleiding van het verschijnen van twee nieuwe delen in het Woordenboek van de Brabantse dialecten. Die gaan over Kerk en Geloof en Eten en drinken. Gids Flor De Smedt zal bij zijn rondleiding gebruik maken van de dialectteksten van meester Karel Pletinckx zaliger. De rondleiding wordt een uurtje later in het klein kunstencentrum 't Smiske gevolgd door een uiteenzetting over Eten en drinken waarbij koffie, rozijnenbrood en vlaai wordt geserveerd. Wie zich nog wil inschrijven (016-26.76.76) moet zich reppen. (RDS)
 
Het Nieuwsblad - 28-04-2005
 

 
Karel de Bauw leeft
Zoon Jan brengt hommage aan zijn vader met nooit vertoond werk
 
ASSE - De talloze liefhebbers van de drie jaar geleden overleden Assese kunstschilder Karel de Bauw kunnen vanaf zaterdag drie weken lang in Aalst terecht voor een tentoonstelling met nooit vertoonde werken uit de privé-verzameling van de familie. Zoon Jan bouwt in de Ridderzaal van het Belfort een hommage aan zijn vader, als voorsmaakje op het feest voor de honderdste geboortedag van de schilder, in 2009.

Rudy DE SAEDELEIR

Tentoonstellingen van de werken van Karel de Bauw, de meest populaire kunstschilder van het Pajottenland van de vorige eeuw, zijn op zich al een zeldzaamheid. Een laatste retrospectieve, zes jaar geleden in Asse, lokte in enkele dagen bijna drieduizend bezoekers. De zoon van Brabant', zoals zijn goede vriend Wies Moens hem destijds typeerde, hield niet van tentoonstellen.

,,Hij ervaarde dat als leuren en dat deed hij niet graag'', vertelt zoon Jan de Bauw (57). ,,Zijn eerste tentoonstelling in 1939 en zijn laatste in 1961 vonden plaats in het Belfort in Aalst. Dat is de reden waarom ik deze tentoonstelling daar nu ook laat plaatsvinden.''

Rijke Amerikanen

,,Na 1961 had vader altijd zoveel werk dat hij zelfs de kans niet meer zag om voldoende werken te verzamelen voor een expositie. Mede daardoor is zijn naam buiten Brabant ondergewaardeerd gebleven, hoewel zijn werken over heel België en ver daarbuiten verspreid zijn. Hij was daar gewoon niet mee bezig. Ook een voor die tijd onwaarschijnlijk aanbod om voor een belangrijke Amerikaanse kunstgalerie te gaan werken, liet hij aan zich voorbijgaan. Vader kwam uit ons Brabants boerenmilieu en daar hield hij te veel van om zijn hoofd gek te laten maken. Ik heb hier nog voor driehonderd jaar werk, zei hij tegen die rijke Amerikanen.''

Jan probeert in de mate van het mogelijke op te volgen wie in het bezit is van de zowat 2.600 werken van zijn vader, al wordt dat steeds moeilijker. ,,Moeder hield nauwkeurig bij wie welk doek kocht, maar intussen zijn meer dan de helft van de kopers dood. Meestal blijven de schilderijen wel binnen de familie, al ben je nooit zeker. Een Canadees schreef me onlangs dat hij via een veiling op het Internet een werk van mijn vader had gekocht. Van de prijs schrok ik even. Sinds vaders dood ligt de waarde van zijn werken zo'n 2,5 keer hoger.''

,,In 2009, bij zijn honderdste verjaardag, hoop ik in Asse een groot evenement te kunnen opzetten'', besluit Jan de Bauw. ,,Op voorwaarde dat ik kan rekenen op de steun van de gemeente en de heemkring Ascania, waarvan vader 35 jaar voorzitter was. Want alleen is zo'n onderneming onbegonnen werk''.

Tentoonstelling Karel de Bauw, van 12 tot en met 29 maart, dagelijks van 14 tot 19 uur
in de Ridderzaal van het Belfort in Aalst.
 
Het Nieuwsblad - 08-03-2005
 

 
Bezoek aan de hel
 
Het bezoek, gisteren, aan de sterk vervuilde oud-Asphalcto-site vlakbij het station van Asse, ging gepaard met uitgebreide veiligheidsmaatregelen. De bezoekers moesten en een veiligheidspak en een helm dragen. Voorts moest een document ondertekend worden waarin ze verklaarden op eigen verantwoordelijkheid het terrein te bezoeken. Op bezoek in een stukje verborgen hel van Asse, als het ware. Met een reeks vervallen gebouwen waar er, de jaren nadat Asphaltco er weg was, allerlei activiteiten gebeurden die het daglicht schuwden. Nu is de sanering van de site eindelijk begonnen.
 
Ludo VAN DER CAMMEN
 
In opdracht van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij, kwamen bulldozers en kranen aangerukt voor de eerste fase van de sanering. De werken zullen twee jaar duren. Vooraleer de eigenlijke sanering van de bodem en het grondwater kan starten, moeten eerst tientallen gebouwen worden gesloopt. Dit zal een viertal maanden duren.
"Het eerste gebouw zal pas tegen de vlakte kunnen gaan nadat het wordt ontdaan van alle mogelijke asbestgolfplaten en ander constructiemateriaal. Alleen al de sloop van de gebouwen kost 334.376 euro. Om niets aan het toeval over te laten werd overleg gepleegd met de NMBS, de lokale politie het gemeentebestuur van Asse en de administratie Verkeer en Wegen van de Vlaamse Gemeenschap. Ook de omwonenden werden op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. OVAM streeft er naar om mogelijke geluids- en stofhinder tot een minimum te beperken", aldus projectleider Nico Germonprez van OVAM.
 
"Stort kan later park of sportterrein worden"
Sanering ex-Asphaltco-site eindelijk begonnen
 
"Wij pakken drie verontreinigingen aan", zegt OVAM-projectleider Nico Germonprez. "Eerst de bodem tot op zes meter diepte, dan het grondwater en dan de laag tot zeventien meter diep. Het grote stort blijft. Vele honderden trucks alles laten vervoeren naar een andere locatie om daar een nieuw stort te creëren, is zinloos. Vandaar dat we het stortterrein tot één meter diep zullen afgraven en dan volledig zullen inkapselen. Dat inkapselen gebeurt om verdere vervuiling van het grondwater te voorkomen. Later, na aanvoeren van een meter grond, moet het mogelijk zijn dit terrein te gebruiken als bos, parkzone of een sportaccommodatie."
"Wat we diep in de grond en in het water zullen vinden, is niet helemaal voorspelbaar. Maar we houden de toestand van dat grondwater goed in de gaten via een metalen buis die vijftien meter diep in de grond steekt", aldus Nico Germonprez.
 
"Zo weinig mogelijk hinder voor omwonenden"
 
De afbraakwerken worden in twee fasen uitgevoerd. In een eerste fase breekt aannemer Baudewijn de gebouwen af nabij de spoorlijn. Bedoeling is zo snel mogelijk het perceel - pakweg tien are groot - te saneren dat nodig is voor de aanleg van de eerste fase van de ringweg rond Asse.
In een tweede fase worden de afgelegen panden gesloopt. Voorzien is dat de werken ongeveer tachtig werkdagen zullen duren. Er wordt elke dag gewerkt vanaf 7 uur 's morgens. Om de hinder voor de omwonenden te beperken wordt het vrachtvervoer zoveel mogelijk beperkt en is er een doorrijverbod voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton via de Lindendries.
 
Ascania legt site op foto vast voor toekomst
 
"Natuurlijk zijn wij van de heemkundige kring Ascania geïnteresseerd in de ex-Asphaltco-site", zegt Daniël Horlait. "Vroeger werkten hier nogal wat Assenaren, maar frappant is dat alleen zij ooit op de site waren. Voor quasi alle andere Assenaren is dit een locatie die ze alleen maar kennen van horen zeggen".

"We beschikken over foto's van de immense brand die hier in september 1942 woedde. Vandaag krijgen we de kans om foto's te nemen van de gebouwen. Goed om weten is dat de helft van de bestaande panden pas vlak na de tweede wereldoorlog werden gebouwd. De foto's die we nu nemen, moeten er voor zorgen dat wij als heemkundige kring over documenten beschikken om aan de Assenaren in de toekomst te kunnen laten zien wat er hier ooit eens stond. Want de ervaring heeft ons geleerd dat bijna niemand zich interesseert voor gebouwen die er nog staan, maar wél interesse krijgen als ze er niet meer zijn", aldus Daniël Horlait.
 
Het Laatste Nieuws - 20-01-2005
 

 
Laatste fototocht voor sloping van Asphaltco
 
ASSE - Tegen de zomer staat niets meer overeind van de oude Asphaltco-site achter het station van Asse. Een aannemer is deze week gestart met de sloop van de oude gebouwen. Gisteren mochten fotoliefhebbers een laatste maal hun archieven of verzameling vervolledigen.

Zowel de heemkring Ascania, de Fotoclub Asse, als leden van de cultuurraad zijn ingegaan op de uitnodiging om wat nog rest van de oude en zwaar vervuilde industriële site op archieffoto of -film vast te leggen. Het terrein schreef dan ook meer dan een bladzijde plaatselijke geschiedenis.

De bekendste pagina is die van de gigantische brand op 3 september 1942, die verantwoordelijk is voor een flink deel van de huidige diepe grondverontreiniging. Ook Asphaltco zelf, in de Assese volksmond het stinkkot, nam het in de jaren '70 en '80 niet zo nauw met de milieuvoorschriften en tenslotte was er de erg onfrisse episode Linxa tussen 1986 en 1997, toen zich in de fabriekshallen tientallen louche handeltjes nestelden.
 
Sinds 1997 is de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) de feitelijke baas over het zeven hectare grote terrein. En hoewel niemand het gebied zonder toestemming mag betreden worden er nog steeds regelmatig ,illegale' bezoekers gesignaleerd. Op onze rondgang troffen we in een van de gebouwen een matras die daar volgens Nico Germonprez van Ovam twee weken geleden nog niet lag.

Germonprez kent de site intussen op zijn duimpje: ,,Toch zullen we pas na het afbreken van de gebouwen en het verwijderen van alle verharde oppervlakten helemaal duidelijkheid krijgen over sommige stukken van de onderkeldering en de reservoirs. Bovendien is het slopen de beste remedie opdat de site geen criminaliteit meer zou aantrekken.''

Ascania en de Fotoclub Asse zochten hun eigen accenten voor foto's. De Fotoclub had duidelijk oog voor de meer ,kunstzinnige' hoekjes en wil de serie in oktober gebruiken voor een tentoonstelling bij de viering van het 30-jarig bestaan van de club. Daniël Horlait, die zowel voor Ascania als de Assese brandweer archiveert, kwam tot verbazing van de Ovam-specialisten zowaar ook aandraven met ,verdwenen' foto's van de brand uit WOII. ,,Gewoonlijk krijgen we vragen naar foto's nadat het onderwerp verdwenen is. Zolang iets bestaat denkt bijna niemand eraan om het even vast te leggen op foto'', aldus Horlait. (RDS)
 
Het Nieuwsblad - 20-01-2005

Documenten

Comments