Documenten‎ > ‎Ascania in de pers‎ > ‎

Persoverzicht 2004
Asse koopt ex-Vemoflex voor twee miljoen
 
Twee miljoen euro legt de gemeente Asse op tafel voor het vroegere bedrijfsgebouw Vemoflex aan de Assesteenweg in de industriezone van Mollem. De vraagprijs was veel hoger en het was voor burgemeester Michel Vanhaeleweyck niet simpel om met de Nederlandse eigenaars tot een akkoord te komen. Vemoflex verhuist even verderop naar de voormalige Nestlé-vestiging.
In het pand komt niet alleen de stelplaats van het werkliedendepot, maar zullen ook in beslag genomen goederen worden ondergebracht. Bovendien is er ook opslagruimte voor heemkring Ascania en de Mollemse toneelgroep Harlekijn.
En er is nog meer. Het terrein van Vemoflex is ruim genoeg om er extra sportaccommodatie in te richten. In de loop van volgend jaar verdwijnt de 'sportballon' zodat Asse op zoek was naar nieuwe infrastructuur ter compensatie.
 
moeizaam
Burgemeester Michel Vanhaeleweyck over de transactie: "De eerste gesprekken met de Nederlandse eigenaar verliepen stroef. Het gemeentebestuur ging er van uit dat de officiële schattingsprijs - 2,5 miljoen euro - impliceerde dat de eigenaar eerst alle aanpassingen moest uitvoeren, die de gemeente had gevraagd. Precies over die lijst van aanpassingen geraakten we het niet eens".
"Uiteindelijk werd een oplossing gevonden. Asse koopt het gebouw in zijn bestaande toestand maar betaalt geen 2,5 miljoen, maar een half miljoen minder. De kans is groot dat de gemeente nu zélf instaat voor de aanpassingen aan het gebouw, maar daarover moet nog worden nagedacht. Maar in feite is het Vemoflexgebouw meteen instapklaar", aldus de burgemeester. (VDCL)
 
Het Laatste Nieuws - 29-12-2004
 

 
Bedrijfsgebouw wordt werkliedendepot
 
ASSE - De gemeente Asse legt 2 miljoen euro op tafel voor de aankoop van het voormalige bedrijfsgebouw van Vemoflex in de Mollemse industriezone. De vier loodsen worden ingericht als werkliedendepot en kunnen ook dienen als opslagplaats en bijkomende sportaccommodatie.
Het bedrijf Vemoflex aan de Assesteenweg in Mollem verhuisde dit jaar naar de ex-gebouwen van Nestlé, een beetje verderop. Het gemeentebestuur had zijn oog laten vallen op het leegstaande gebouw om er het nieuwe onderkomen van de gemeentelijke werklieden van te maken.
Volgens burgemeester Michel Vanhaeleweyck (VLD) verliepen de gesprekken met de Nederlandse eigenaar van het gebouw erg moeilijk. De gemeente koopt het gebouw nu in de staat waarin het zich bevindt en wist zo uiteindelijk nog 500.000 euro van de prijs af te doen, tot 2 miljoen euro.
 
Harlekijn
Omdat nog niet duidelijk is hoeveel de verbouwingskosten zullen bedragen, onthield het Vlaams Belang zich bij de stemming over de aankoop. De overige fracties stemden eenparig voor.
Naast een gecentraliseerd werkliedendepot worden in het gebouw ook alle in beslag genomen goederen ondergebracht. Verder zal het onder meer opslagruimte bieden voor de Mollemse toneelkring Harlekijn en de heemkring Ascania. Ten slotte is er ook ruimte voor een aanvullende sportaccommodatie ter compensatie van het verdwijnen van de sportballon in de loop van 2005. Daarvoor zijn zeker aanpassingswerken nodig.
Volgens Vanhaeleweyck is het niet de bedoeling er een volwaardige sporthal van te maken. (RDS)
 
Het Nieuwsblad - 23-12-2004
 

 
Gouden medaille voor Flor De Smedt
 
De 75-jarige Assenaar Flor De Smedt kreeg de "gouden medaille van verdienste" van de provincie Vlaams-Brabant. De provincie besliste deze eremedaille aan De Smedt toe te kennen "als erkenning voor zijn ruime kennis van zijn gemeente en streek en voor zijn niet aflatende inzet en bekommernis voor ons cultureel en heemkundig erfgoed". Flor De Smedt is voorzitter van de koninklijke heemkundige kring Ascania uit Asse. Flor is al vele jaren voorzitter en bezieler van Ascania. Het was burgemeester Michel Vanhaeleweyck die tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis Flor De Smedt de provinciale gouden medaille van verdienste mocht overhandigen. (VDCL. Foto Lermyte)
 
Het Laatste Nieuws - 01-10-2004
 

 
Gouden medaille van verdienste voor Flor De Smedt
,,Ik kan niet neen zeggen''
 
ASSE - In het gemeentehuis van Asse krijgt Flor De Smedt vanavond namens het provinciebestuur van Vlaams-Brabant de gouden medaille van verdienste opgespeld. De voorzitter van de koninklijke heemkundige kring Ascania werd in juli 75. In de boeiende wereld van de Vlaamse heemkunde is Flor De Smedt een naam als een klok, voor velen niet in het minst omdat het woord neen niet in zijn dictionaire staat.

door RUDY DE SAEDELEIR
 
,,Als men mij iets vraagt, probeer ik altijd te helpen. Dat ligt in mijn karakter. Al heb ik van in het begin mezelf wel de beperking opgelegd om mijn verenigingsleven enkel bij Ascania te houden. De cultuurraad of het Davidsfonds zal ik wel te hulp schieten, maar dan gaat het meestal om activiteiten die met het domein van Ascania verband houden. Maar ik had thuis al genoeg gezien wat het is om in teveel verenigingen te zitten.''
Wat ons bij jouw vader brengt, Jefken ,den baard'.
Flor De Smedt: ,,Hij was een eenvoudige middenstander maar van de generatie tussen de twee wereldoorlogen die zich actief inzette voor de Vlaamse zaak. Hij heeft ons de interesse voor geschiedenis en cultuur met de paplepel meegegeven. Zo stond hij hier mee aan de wieg van het Davidsfonds, de toneelkring Uit Houe Trouwe en van de Vlaams-Brabantse geschiedkundige kring Eigen Schoon, later samengesmolten met De Brabander dat in Merchtem was ontstaan. Thuis hadden we al die boekjes van Eigen Schoon al gelezen nog voor we tot de jaren van verstand waren gekomen. De toneeldecors en de decors van Cyriel Bogaert voor de 11-julistoet lagen in onze schuur, dat was onze speeltuin. Volgens Karel de Bauw heeft mijn vader ook de naam Ascania bedacht.''
 
Achteraf beschouwd verbond Ascania in Asse een zeldzame generatie markante figuren.
,,Op dorpsniveau was het aantal culturele en intellectuele figuren dat Asse 50 jaar geleden bezat inderdaad eerder zeldzaam. Al was daar ook een belangrijke Opwijkse inbreng bij, denk maar aan de familie Lindemans, Zjeun Van den Broeck en de stichter van Ascania, Lode Van de Perre.''
 
Legendarisch was jouw botsing met toenmalig burgemeester Van Wijnendaele over de klassering van het Oud Gasthuis.
,,Ik vind dat Gerard Van Wijnendaele voor Asse heel veel positieve zaken realiseerde, veel meer zelfs dan er na de fusie nog werden gerealiseerd. Hij was de man van de grote urbanisatie-ideeën, maar hij was ook een enorme koppigaard. En over het Oud Gasthuis botsten onze ideeën. Toen de zusters het gebouw in 1970 verlieten wilde hij de linkervleugel laten slopen om zo de trechter aan de Huinegem te kunnen wegnemen. Wij vonden dat het gebouw als historisch monument bewaard moest blijven en zowat de hele intellectuele klasse van Asse, meer dan 100 belangrijke figuren, steunde onze actie. In 1973 is het gebouw na een moeizame strijd geklasseerd en die pluim steken wij maar wàt graag op onze hoed. Jammer dat men het 30 jaar heeft verwaarloosd, wat de restauratiekosten zwaar heeft doen oplopen.''
 
En het is ook niet het langverhoopte Ascania-museum geworden.
,,Het nadeel aan het nieuwe Oud Gasthuis, dat merk je thans goed, is dat de restauratie gebeurde zonder een duidelijke visie op de invulling van de ruimte. Op papier hebben we dat museum al wel tien keer gekregen. Tot puntje bij paaltje kwam. Bij de gemeente weet men maar al te goed wat Ascania heeft aan heemkundig erfgoed. Op dit ogenblik ligt onze verzameling verspreid opgeslagen op wel vier, vijf grote zolders. Maar wat ben je met een rijke verzameling als je ze niet kan tonen, zeg maar er mee stoefen? Dat erfgoed is van en voor de gemeenschap. Cultuur kan zichzelf niet bedruipen. De overheid moet de infrastructuur geven, de rest zullen we zelf wel doen. Samenwerking met de gemeente is voor mij geen enkel bezwaar, maar niet als het er hen enkel om gaat de eer op te strijken.''
 
Het Nieuwsblad - 17-09-2004
 

 
Bloem van Walfergem is 102
 
ASSE - Aan het kasteel van Walfergem (Asse) heeft Clementine Delvaux-Van Lier zopas haar 102de verjaardag gevierd. Ze is daarmee op dit ogenblik de oudste inwoonster van Asse. De gevierde is in tal van opzichten een opmerkelijke dame.
Clementine is de weduwe van de in 1957 overleden Louis Delvaux, in de volksmond mijnheer Louis van 't kasteel genoemd. Clementine zelf is van eenvoudige Walfergemse boerenafkomst. De romance tussen de rijke kasteelheer en de arme maar mooie boerendochter werd destijds in Asse drukbesproken, ook al omdat hun liefde zo zijn grote en kleine drama's doormaakte.
 
Sterke verhalen
Louis en Clementine hebben drie zonen: Georges, Jean en Raymond. Intussen telt de bekende jagersfamilie ook al zes kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. De familie werkt samen met de heemkring Ascania overigens aan een historisch boek over het familiekasteel, een geschiedenis die via de aangetrouwde familie t'Kint zo'n 500 jaar teruggaat.
Van Clementine circuleren in Walfergem vele sterke verhalen. ,,De Bloem van Walfergem'', zoals wijlen dokter José Goossens haar noemde, was een zeer harde werkster en wordt nog steeds door talloze oudere Walfergemnaren op handen gedragen.
Legendarisch zijn de verhalen over de beide Wereldoorlogen die ze meemaakte en waarin het kasteel en het toenmalige vliegveld aan het 25 hectare grote domein een strategische rol speelden. Zo kookte Clementine op het kasteel nog voor de Dorsets, het Engelse bataljon dat meevocht in de Slag om Arnhem, verfilmd in Een brug te ver.
De 102-jarige woont ook vandaag nog steeds op het kasteel, omringd door de beste familiezorgen. Wandelen kan ze tot haar spijt niet meer en ook haar gehoor is verminderd. Toch leest Clementine nog dagelijks de krant en ook met de tv-zapper goochelt ze nog als de beste. (RDS)
 
Het Nieuwsblad - 17-08-2004
 

 
Lode Pletinckx (63) stelt zijn "Woordenboek van het Asses" voor
Achthonderd bladzijden, twaalfduizend woorden
 
Asse - Het Assese dialect heeft voortaan voor niemand nog geheimen. Daar zorgt Lode Pletinckx (63) met zijn "Woordenboek van het Asses" voor. In achthonderd bladzijden verklaart hij maar liefst twaalfduizend woorden en honderden uitdrukkingen en spreekwoorden. Zijn levenswerk is het eerste volledige woordenboek van de West-Brabantse streektaal. En voor wie niet graag leest, het boek is ook op CD-rom verkrijgbaar.
 
Ludo VAN DER CAMMEN
 
"Het Nederlands telt 32 klanken, het Asses telt er twintig meer. Dialect is dus zeker geen 'koetertaal' zoals wel vaker wordt beweerd", lacht Ludo Pletinckx. In zijn Woordenboek verklaart hij nu de duizenden woorden, uitdrukkingen en spreuken die hij al jarenlang hoort. "Rechtstreeks uit de mond van de Assenaar", zegt hij zelf.
Ludo is bekend van het het programma "Dialectofoon" op streekradio Viva, waar hij samen met René De Rop en Julien Van den Broeck het dialect aan bod laat komen. "Omdat de luisteraars zo enthousiast reageerden, besloot ik een stapje verder te gaan en dus een echt woordenboek te maken."
CD en CD-ROM
Het boek, ruim achthonderd bladzijden lang, verklaart twaalfduizend woorden en honderden uitdrukkingen. De lezers krijgen daarbij ook een cd met dialectopnamen uit verschillende West-Brabantse gemeenten. En voor wie niet graag leest, is het boek ook verkrijgbaar op CD-rom.
Het "Woordenboek van het Asses" kost 46 euro, eventuele verzendkosten bedragen 5 euro. Voor inlichtingen en bestellingen kan u terecht bij de Heemkundige Kring Ascania, voorzitter Flor De Smedt, tel. 02/452.72.60. Ook auteur Lode Pletinckx helpt u graag verder: Ten Broeke 1, 1730 Asse, tel. 02/452.52.78.
 
Is het meugelâik, "meugelèk of meegelèk?
 
Wat heeft het "Woordenboek van het Asses" zoal te bieden? Enkele voorbeelden.
 asied: kookzuurgas
 aspersj: asperge
 asscherance: verzekering
 assegoeinsjtag: aswoensdag
 assekroisjken: askruisje
 Ooit al van het woord "kabardoes" gehoord? In het boek wordt verteld waar het oorspronkelijk vandaan komt.
 Opvallend: de verschillen in uitspraak tussen de deelgemeenten en gehuchten van Asse. Zo zegt de Mollemnaar "meugelâik", de Assenaar "meugelèk" en de Terheidenaar "meegelèk".
Of wordt in Asse tegen buik "baaik" gezegd, maar in de andere deelgemeenten van groot-Asse "bôik".
(VDCL)

Het Laatste Nieuws - 02-01-2004

Documenten

Comments