Documenten‎ > ‎Ascania in de pers‎ > ‎

Persoverzicht 1999Millenniumboek herdenkt Assese volksfiguren
 
ASSE - Het gemeentebestuur van Asse legt de laatste hand aan ,,Mensen van bij ons'', een boek dat in een dertigtal bijdragen de meest legendarische Assese volksfiguren van de twintigste eeuw belicht. Voor dit millenniumboek werden de beste eigen heemkundige schrijvers aangezocht.
Het gelegenheidsproject rond de eeuwwisseling werd de voorbije maanden in stilte voorbereid onder leiding van cultuurschepen Vic De Boeck. Het heemkundig werk had eigenlijk klaar moeten zijn tegen deze eindejaarsperiode maar liep om allerlei redenen vertraging op. Het schepencollege kon pas vorige week de opdracht definitief toewijzen aan een drukker. Op 15 februari 2000 zal het boek officieel worden voorgesteld.
,,Mensen van bij ons'' omvat een dertigtal verhalen van overleden figuren die in de voorbije twintigste eeuw de gemeente kleur hebben gegeven. 23 verschillende auteurs leverden één of meer bijdragen. Zo schreef René De Rop niet alleen het levensverhaal van dokter Leon Goossens en notaris Albert Richir maar natuurlijk ook dat van de legendarische ,,Manke'' Fiel Van Vaerenbergh.
Kunstschilder Karel De Bauw, zelf een nog levende legende, schreef over Zjorsken, de laatste bedelaar van Asse. Het leven van de adellijke kasteelheer Marcel de Clippele werd belicht door diens kleinzoon Thierry. Uit Kobbegem mocht het verhaal van burgemeester, brouwer, boer en stamvader Hubert De Keersmaeker niet ontbreken.
Verder zal je in het gelegenheidsboek onder meer kunnen lezen over de flaminganten Jan Heyman en de twee jaar geleden overleden Eugeen ,,Zjeune'' Van den Broeck, de schoolmeesters Karel Wermoes, Gaston Heuninckx en Frans Van Linthout of de pastoors De Munter en De Sany. Pater Spanhove reconstrueerde de geschiedenis van de 13 paters van Walfergem. Opmerkelijke vrouwen waren onder meer zuster Lutgardis, volksgeneeskundige Wanne Klak en Anne-Marie Goossens. Piet Verdoodt tekende voor het verhaal bij het Zellikse koppel Trezeke en Waisj.
De voorinschrijvingen voor het boek zijn zopas van start gegaan. Intekenen kan door 500 frank te storten op postrekening 000-0025629-21 van het gemeentebestuur Asse met de vermelding ,,Mensen van bij ons''. De cultuurdienst stuurt dan een bevestiging van de bestelling. (RDS)
Meer inlichtingen bij de cultuurdienst,tel: 02-454.19.66.
 
Het Nieuwsblad - 24-12-1999
 

 
Assenaar speelt Guido Gezelle
 
Assenaar Herman Bogaert brengt vanavond voor het eerst in eigen gemeente een opvoering van zijn monoloog ,Ik, Guido Gezelle'. Tien Assese culturele verenigingen wilden op het einde van het Gezelle-jaar Bogaert alsnog een thuismatch aanbieden.
 
Herman Bogaert reist al sinds 1993 door het Vlaamse land met zijn project rond de legendarische West-Vlaamse priester-dichter. De monoloog situeert met opeenvolgende momentopnamen de levensloop van de Gezelle. De 63-jarige Assenaar wil met dit theaterprogramma de figuur, wiens honderdste verjaardag van zijn overlijden dit jaar herdacht werd, dichter bij de mensen brengen.
 
Eerder deed Bogaert dat al met die andere grootheid uit de vorige eeuw, Multatuli. In een volgende project wil de Assenaar het werk van Willem Elsschot naar buiten brengen. Voor de voorstelling van vrijdagavond sloegen tien culturele verenigingen van Asse de handen in mekaar. Daarbij onder meer de Assese harmonieën, de heemkundige kring Ascania, toneelkring Vrij en Blij, het Davidsfonds en het Willemsfonds.
 
Herman Bogaert, ,,Ik, Guido Gezelle'' op vrijdag 17 december om 20 uur in zaal De Toverfluit, Gemeenteplein in Asse. Inlichtingen: 02-452.45.55. (RDS)
 
Het Nieuwsblad - 17-12-1999
 

 
Manke Fiel herleeft op Radio Viva
 
Manke Fiel, de legendarische Assese volksfiguur, herleeft zondagmorgen tussen tien en elf uur op lokale radio Viva. Het interview dat in het programma Dialectofoon wordt uitgezonden, stamt uit de jaren zestig en werd afgenomen door kunstschilder Karel De Bauw.
,,De opname van het interview gebeurde op vrij degelijke apparatuur en is goed bewaard'', weet Rudy De Saedeleir van Radio Viva.
 
Het bestaan van de authentieke bandopname kwam pas onlangs aan het licht. ,,Momenteel loopt in het oud gemeentehuis van Asse een retrospectieve van Karel De Bauw. Tijdens een gesprek kwam de idee boven om het vraaggesprek een keer uit te zenden. Lode Pletinckx, Julien Van den Broeck en René De Rop zorgen voor een woordje begeleidende uitleg.''
 
Van dorpsfiguur Manke Fiel is nauwelijks iets bewaard gebleven. Toch spreekt de figuur nog steeds tot de verbeelding. Manke Fiel heette officieel Theofiel Van Vaerenbergh. Hij werd bekend omwille van zijn merkwaardig ,Museum de Vaerenbergh' in het gehucht Terlinden. Fiel verzamelde er schelpjes, soldatenknopen, rijwielplaten en een dozijn potten en pannen. De muren waren bedekt met een mozaïek van scherven. Naast het museumpje baatte Manke Fiel een winkeltje uit waar uitsluitend cola en limonade werd verkocht. Fiel zat er meer dan eens op zijn harmonica te spelen.
 
,,Manke Fiel raakte ook buiten Asse bekend'', vervolgt Rudy De Saedeleir. ,,Louis-Paul Boon schreef een cursiefje over hem, en het toenmalige BRT-programma ,Openbaar Kunstbezit' wijdde er een hele uitzending aan. Assenaar René De Rop schreef een boek over Manke Fiel.''
 
Mooie herinneringen, maar het museumpje werd destijds met de grond gelijk gemaakt. ,,Ondanks het protest van veel Assenaren'', weet De Saedeleir. ,,In Terlinden is geen spoor van de legendarische pleisterplaats te vinden.'' Manke Fiel overleed in 1971 op 82-jarige leeftijd. (WDE)
 
Het Nieuwsblad, 06-11-1999
 

 
Opwijk wandelt Romeins in Asse
 
OPWIJK/ASSE - Davidsfonds Opwijk en Heemkring Opwijk-Mazenzele organiseren op zondag 9 mei een Romeinse wandeling in Asse. Afspraak om 14.30 uur voor de kantoren van Iverlek-Electrabel in het Oud-Gasthuis aan het Gemeenteplein in Asse. In dit gebouw kunnen de wandelaars eerst kennis maken met de Romeinse verzameling die eigendom is van de gemeente Asse en van de vzw Agilas. De gids zal een beeld schetsen van Romeins Asse en van de opgravingen en vondsten.Daarna gaat de wandeling naar de Gallo-Romeinse site op Kalkoven en naar Borgstad. Gids met dienst is Flor De Smedt, voorzitter van heemkring Ascania die als heemkundige ook nauw betrokken was bij een aantal Romeinse opgravingen op het grondgebied van de gemeente Asse. - VDCL
 
Het Laatste Nieuws - 06-05-1999
 

 
Op zoek naar de Romeinen
 
,,Ge moet niet denken een Romein tegen te komen'', is de waarschuwing die Flor De Smedt als Assese heemkundige de deelnemers aan de Romeinse wandeling meegeeft. Nochtans liet het gerokte volk niet weinig sporen na in Asse, dat ooit hun vicus of woonplaats was.
Enkele voorbeelden van die overblijfselen vind je in het Oud-Gasthuis. Naast munten, beeldhouwwerk, vaatwerk en delen van glazen flessen, prijkt er ook divers huis- en ambachtsgerief.
 
,,Asse was een belangrijke vicus'', weet Flor De Smedt, ,,maar je mag dat niet overdrijven. Qua gebouwen zijn de vondsten niet zo denderend. In Velzeke zijn restanten van tempels teruggevonden. In Asse (nog) niet.''
,,Wel typisch Asse, zijn de paardenbeeldjes. Een merkwaardige vondst die sommigen verbinden met heiligdommen in Asse, maar die zijn totnogtoe niet ontdekt. Er zijn tientallen dergelijke beeldjes gevonden en naast het Oud-Gasthuis, exposeert ook het Stedelijk Museum van Aalst en dat van Gent enkele exemplaren.''
,,Wat nog speciaal is voor Asse, is dat het vermoedelijk het eindpunt was van de Romeinse heirbaan die vertrok vanuit het Noord-Franse Bavay. Op een landkaart kan je inderdaad een rechte lijn van Bavay tot aan Koutertaveerne trekken.''
 
Om een beeld te kunnen vormen van de plaats waar ooit Romeinen huisden, dachten de heemkring van Opwijk/Mazenzele en het Davidsfonds-Opwijk aan een Romeinse wandeling is Asse. Assenaar Flor De Smedt is gids. ,,De wandeling gaat van het Oud-Gasthuis naar het containerpark aan de Putberg; waar we een klein straatje inslaan, richting Notstraat in Asse-Terheide. Aan het containerpark hebben we in de jaren 1978-'81 nog opgravingen gedaan.''
 
Niet toevallig natuurlijk, daar de belangrijkste vicus wellicht was gelegen aan de de plaats die wij nu kennen als Kalkoven en Nerviërsstraat. Op de site van Colruyt en de rijkswachtkazerne zijn bijvoorbeeld ook nog resten van een Romeinse beschaving opgediept.
 
Via de Borgstad aan de Putberg(straat), ooit nog de locatie van een Romeins kamp, gaat de wandeling richting kerkhof van Asbeek. Flor De Smedt: ,,Daar moet ooit een Romeinse villa hebben gestaan.'' Teruggekomen aan de Putbergstraat wordt halt gehouden aan het huis van de familie Kuijken, dat midden op een Romeinse straat staat gebouwd, vermoedelijk deels op een Romeinse begraafplaats.
Romeinse wandeling in Asse: zondag 9 mei. Verzamelen om 14.30 uur voor de lokalen van Iverlec/Elektrabel aan het Oud-Gasthuis, Gemeenteplein in Asse. Info: 052-35.50.27.  (DMA)
 
Het Nieuwsblad - 06-05-1999

Documenten


Comments