Dialectofoon‎ > ‎

Dialectofoon 101-150


001-050 • 051-100 • 101-150 • 151-200 • 201-250 • 251-300 • 301-350 • 351-400 • 401-450 • 451-500

aflevering 137 - 20 maart 1994
URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
Onze Taalkamer van het Asses heeft deze week een hoge heemkundige waarde. In deze aflevering 137 van Dialectofoon van 20 maart 1994 doet dokter Laurent Leeman (foto) uit Walfergem een ‘handgift’ over ’t Korenbroke, een afspanning in Molenbeek die door Assese ‘voeremannen’ (voormannen, mannen die met paard en kar naar de vroegmarkt in Brussel gingen) werd gefrequenteerd. De paarden waren het zo gewend dat ze er vanzelf halt hielden.Leeman heeft het ook over de krô-schittink, het handelsmerk van de Assese handboogmaatschappij Concorde (in Waarbeek). De kraaischieting is – in oktober, als de kraaien over ’t land trokken – de laatste wedstrijd van het seizoen en gewoonlijk ook de plezantste schieting van het jaar, uitsluitend voorbehouden voor leden.

Verderop vertellen onder meer Frans Goossens en Jeanne Van Achter over de weinig hygiënische bollenwinkel van ‘Nette Tark’ – Nette uit de Ark – beter gekend als Net Karot, in 1861 geboren als Antoinette Van Craenenbroeck.  Voorwaar een prachtig verhaal uit de buik van het oude Asse. Veel luisterplezier!


aflevering 141 - 17 april 1994
URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
Op deze 
paaszondag brengen we in de Taalkamer van het Asses een minder bekende gebeurtenis van 12 november 1918 in Mollem in herinnering. In aflevering 141 van Dialectofoon van 20 april 1994 gaat het over de ontploffing van een oorlogsvoorraad dynamiet in Beneden Vrijlegem.

Het verslag in de Gazet van Assche van 17 november 1918 ging als volgt:

‘Dinsdag namiddag heeft eene vreeselijke ramp het naburige Molhem in opschudding gebracht. Op eenen boomgaard te Vrijlegem waren Duitsche soldaten bezig met eene kist bevattende munitie, open te maken. Een aantal kinderen stonden op het gevaarlijke werk te zien. Eensklaps ontplofte het poeier met verveerlijke kracht, eenieder neerslaande die er bij en omtrent was. De uitwerking was dan ook afgrijselijk: vijf soldaten en vijf kinderen werden op den slag gedood. En verscheidene andere werden zwaar gekwetst. Sindsdien zijn reeds twee kinderen aan de gevolgen hunner wonden overleden, wat het getal kinderlijken op zeven brengt Oordeelt over de droefheid der beproefde familiën!’

Bemerk ook de zetfout in de titel waar 'Schikkelijke' staat, in plaats van 'Schrikkelijke'. Een ander artikel dat in de uitzending wordt geciteerd door Mollemnaar Frans Van den Broeck, maar waarvan de bron niet bekend is, spreekt over acht dode kinderen en twaalf Duitsers.

K04048

K04049

Het gedenkkruis dat later in Beneden Vrijlegem werd opgericht ter nagedachtenis van de kinderen vermeldt zeven namen (foto rechts boven, U kunt hem aanklikken om te vergroten). De foto’s van het kruis komen uit de verzameling Assese kapelletjes die Assenaar Roger Van den Cruijce enkele jaren geleden aanlegde.

K04047

Opmerkelijk is ook dat het drama zich op dezelfde dag afspeelde als dat aan het station van Asse, waar een treinwagon met obussen in brand werd gestoken, eveneens met verschrikkelijke gevolgen. Daardoor worden beide incidenten, die niets met mekaar te maken hadden, in Asse soms wel eens verward. Veel luisterplezier en haaft allemaa goêd âiln Posn.