Tijdschrift Ascania 60ste jaargang nr.1: over Petrus Ascanus, Martelaar van Gorcum 9 juli 1572 en Asse in de 16de eeuw

Komende activiteiten:
Voor de viering van Petrus Ascanus in 2017 - 150 jaar na de heiligverklaring in 1867 - worden volgende activiteiten gepland:
9 juli 2017
• Een plechtige misviering in Tenberg met pater Guido Eyerman msc.
30 september 2017
• Een oecumenische dienst met pastoor Marc Boulenger en dominee Guy Liagre.
13 tot 29 oktober 2017
• Een veertiendaagse tentoonstelling over Petrus Ascanus en de martelaren van Gorcum
• Asse in de 16de eeuw
Voor de viering van 60 jaar tijdschrift
9 december 2017
• Viering en etentje
 

Voorbije activiteiten:
zaterdag 13 mei 2017


ASCANIA
Koninklijke heemkring opgericht in 1953

Asse - Bekkerzeel - Kobbegem - Mollem - Relegem - Zellik

BEZOEK ONS ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM
 
Elke donderdagavond toegankelijk van 18 tot 21 uur
(behalve telkens de laatste donderdag van de maand)

Z5 Mollem 30 - 1730 Asse (voorheen: Steenweg op Asse)
 
Volgende documenten liggen ter inzage: 
 
Ruim 2.000 boeken
• familiekunde • plaatselijke geschiedenis
 • archeologie • 
 
Verzameling publicaties
• De Asschenaar • De Gazet van Assche • De Galm • allerhande tijdschriften, enz. • 
 
Documentatiemateriaal
• Asses verenigingsleven • meer dan 40.000 doodsprentjes •
• parochieregisters uit groot-Asse en omgeving • uitgebreid fotoarchief  • 


Deze website van de heemkring Ascania 
vervangt de oude site uit 2005, die - zoals het hoort bij Ascania - verhuist naar ons heemkundig archief. De oude site wordt niet meer aangepast. Ze is voorlopig nog hier te bezoeken.

Nieuw: zoeken in 48.000 doodsprentjes

Meer dan 48.000 doodsprentjes van de heemkring Ascania zijn nu opgeslagen in een databestand dat u hier online kunt raadplegen op twee manieren: 


                 

Gooi niets weg!

Ascania bewaart het voor U. Neem contact op met een van onze bestuursleden

Ascania verzamelt alle documenten zoals oude weekbladen, knipsels, prentkaarten, foto's, kaarten, doodsprentjes, akten en publicaties over Groot-Asse en zijn inwoners alsook voorwerpen in verband met oude ambachten en beroepen, werktuigen, volksdevotie, huisraad, enz.

Subpagina''s (1): Persberichten